Оголошення »

До уваги керівників підприємств, установ та організацій територіальної громади !

07.09.2021

З метою забезпечення безпечних умов праці в опалювальний період на підприємствах, установах та організаціях територіальної громади, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та надання послуг з теплопостачання (опалення та ГВП), а також споживачі теплової енергії незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, керівники підприємств, установ та організацій територіальної громади, повинні до 1 жовтня поточного року закінчити всі планові роботи та усунути всі порушення і дефекти на устаткуванні джерел теплової енергії, теплової мережі, теплових пунктів, систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання, виявлені в період підготовки до опалювального періоду.
З метою організації безпечних та здорових умов праці в опалювальний період на робочих місцях працівників, які обслуговують, виконують роботи у котельному господарстві, роз’яснюємо вимоги чинного законодавства з питань охорони праці, щодо експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки (котли).
Відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Порядок отримання дозвільних документів визначено у Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26.10.2011 № 1107, із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77.
При експлуатації котлів, з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт роботодавець отримує дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до пункту 6 групи А Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77.
Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт експлуатується на підставі Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, яка подається роботодавцем до Управлвіння Держпраці у Кіровоградській області не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (п.4 групи Б Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77).
Вимоги щодо організації безпечної експлуатації теплосилового, механічного, паливного і водопідготовчого обладнання, теплових мереж, теплових пунктів, тепловикористовувальних установок та опалювальних котелень встановлені у Правилах охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2127/24659.
Експлуатація обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар, а саме: опалювальні котли теплопродуктивністю більше 0,1 МВт; парові, водогрійні і пароводогрійні котли; котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери; бойлери; енерготехнологічні котли (парові та водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли; котли-утилізатори (парові та водогрійні); котли парові та рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями здійснюється відповідно до Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за № 433/31885.
Вимоги безпечної експлуатації газопроводів і установок, що використовують газ, котельні, встановлені в Правилах безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за № 674/27119 ( розділ 3 глави V).
Перед початком опалювального сезону актуальним є питання проведення щорічного спеціального навчання з питань охорони праці для операторів котелень та машиністів (кочегарів) котелень, що передбачено Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Прошу врахувати вищезазначені норми чинного законодавства підпорядкованими територіально суб’єктами господарювання під час підготовки котельного господарства до опалювального періоду.
Інформація щодо порядку отримання дозвільних документів знаходиться на сайті Управління Держпраці у Кіровоградській області https://kr.dsp.gov.ua в розділі «Довідкова інформація», рубриці «Адміністративні послуги». Для отримання консультацій та роз’яснень, контактні данні фахівців відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв‘язку та відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки знаходяться в розділі «Контакти».