Оголошення »

До уваги підприємців громади

02.04.2021

Наразі відкритий набір на подання заявок на наступні програми та конкурси:

1. Програма з розширення можливостей для жінок та вразливих категорій населення у секторі кондитерського та крафтового виробництва від USAID АГРО. Метою Програми є надання підтримки українським підприємцям з числа жінок та вразливих груп населення у збільшенні обсягів виробництва та продажу кондитерської та крафтової продукції, створенні нових робочих місць. Заявки слід надіслати до 16 квітня 2021 року.
Деталі за посиланням: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-oderzhannya-subhrantiv-prohrama-z-rozshyrennya-mozhlyvostej-dlya-zhinok-ta-vrazlyvyh-katehorij-naselennya-u-sektori-kondyterskoho-ta-kraftovoho-vyrobnytstva

2. Конкурс «Розвиток мікропідприємництва у громадах» від USAID АГРО. Програма зацікавлена у наданні підтримки діючим і придатним українським неурядовим і громадським організаціям, об’єднанням і приватним підприємствам, які запропонують життєздатні механізми започаткування нових видів господарської діяльності у громадах, що дозволить мешканцям розширити свої джерела доходів і підвищити конкурентоздатність на місцевому ринку праці.
Заявки слід надіслати до 09 квітня 2021 року.
Деталі за посиланням: https://www.prostir.ua/?grants=konkursu-na-oderzhannya-subhrantu-rozvytok-mikropidpryjemnytstva-u-hromadah

3. Розпочинається реєстрація учасниць на освітньо-грантову програму для жінок-фермерок TalentA.
Програма TalentA сприятиме покращенню продовольчої безпеки суспільства через розширення можливостей з освіти та доступу до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві. Вона передбачає проведення навчального онлайн-хабу та грантового конкурсу мікропроєктів.
Реєстрація на програму триває до 11 квітня 2021 року.
Деталі за посиланням: https://www.prostir.ua/?grants=pochynajetsya-rejestratsiya-na-osvitno-hrantovu-prohramu-dlya-zhinok-fermerok-talenta-2021