Оголошення »

Увага, конкурс!

21.08.2017

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» на посади державних кадастрових реєстраторів, згідно з умовами наведеними у додатку №3 та провідних спеціалістів, згідно з умовами наведеними у додатку №4:Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» на посади державних кадастрових реєстраторів, згідно з умовами наведеними у додатку №3 та провідних спеціалістів, згідно з умовами наведеними у додатку №4:- державного кадастрового реєстратора Відділу в Олександрійському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;- провідний спеціаліст Відділу в Олександрійському районі Головноо управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (тимчасово вакантна посада).Конкурсний відбір на вищезазначені посади буде проведено 11-12 вересня 2017 року, а саме для: державних кадастрових реєстраторів 11 вересня 2017 року; провідних спеціалістів 12 вересня 2017 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Академіка Корольова, 26, 1 поверх, (актова зала). Умови конкурсу можна дізнатися на сайті за посиланням: 

http://kirovohradska.land.gov.ua/info/konkurs-na-zamishchennia-vakantnykh-posad-derzhavnoi-sluzhby-v-strukturnykh-pidrozdilakh-derzhheokadastru-u-kirovohradskii-oblasti-u-serpni-2017-roku/

Додаток 3
до наказу начальника Головного
управління Держгеокадастру у
Кіровоградській області
«10» серпня 2017 року № 379

УМОВИ
проведення конкурсу заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» – державного кадастрового реєстратора Відділу в Олександрійському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області

Загальні умови

Посадові обов’язки Державний кадастровий реєстратор здійснює свою діяльність відповідно до завдань, покладених на нього Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, шляхом:

ведення Державного земельного кадастру;

внесення до Державного земельного кадастру або надання відмови у внесенні відомостей (змін до них) про: землі в межах районів, міст, селищ, сіл Кіровоградської області, а також про обмеження у використанні земель;

реєстрації заяв з питань ведення Державного земельного кадастру;

перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

узагальнення відомостей про землі в межах районів, сіл, селищ, міст за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

надання відомостей з Державного земельного кадастру та відмови у їх наданні щодо об’єктів, зазначених у підпункті 2 цього пункту;

виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об’єктів, зазначених у підпункті 2 цього пункту;

оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру відомостей щодо об’єктів, зазначених у підпункті 2 цього пункту, та інформації про реєстрацію заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

передачі та отримання інформації про об’єкти Державного земельного кадастру в порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами.

2. До повноважень Державний кадастровий реєстратор належать:

1) внесення до Державного земельного кадастру або надання відмови у внесенні відомостей (змін до них) про:

землі в межах районів, міст, селищ, сіл;

обмеження у використанні земель;

2) здійснення реєстрації:

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

3) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

4) узагальнення відомостей про землі в межах районів, міст, селищ, сіл за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

5) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні;

6) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

7) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру України:

відомостей щодо об’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.

3. Державний кадастровий реєстратор:

забезпечує конфіденційність інформації, що стала відомою під час виконання службових обов’язків і яка не підлягає розголошенню згідно із законодавством;

координує роботу Державних кадастрових реєстраторів структурних підрозділів Держгеокадастру у районах з питань ведення Державного земельного кадастру;

проводить узагальнення та всебічний аналіз інформації про Державний земельний кадастр;

надає, керуючись чинним законодавством, відомості про об’єкти  Державного земельного кадастру;

бере участь в семінарах, конференціях та інших заходах з питань ведення Державного земельного кадастру;

вдосконалює організацію своєї роботи і підвищує рівень кваліфікації.

4. Державний кадастровий реєстратор зобов’язаний дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, норм етики поведінки державного службовця.

5. Державний кадастровий реєстратор виконує інші поточні завдання керівництва.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3200,00 грн.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстрокове призначення на посаду.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1)     копія паспорта громадянина України;

2)     письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3)     письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)     копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)     заповнена особова картка державного службовця (наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №156) з відповідними додатками;

6)     посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 року № 301);

7)     декларація особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2016 рік (декларація кандидата на посаду), яка подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції за формою, що визначається Національним агентством.

Термін прийняття документів протягом 19 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу. Останній день прийому документів 01.09.2017 року до 17:15 год

Дата, час і місце проведення конкурсу 11.09.2017 року, о 9:00 годині, м. Кіровоград

вул. Академіка Корольова, 26, перший поверх (актова зала)

Прізвище, ім’я  та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Шенкевич Анна Олександрівна, (0522) 34 61 32

kadry_kirobl@ukr.net

kadry_kirovograd@land.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності
 

1. Освіта

Загальні вимоги
Вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (за умови навчання), магістр, спеціаліст
2. Досвід роботи Не менше 2 років державної служби
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
  Спеціальні вимоги
1. Освіта Спеціальність у галузі землевпорядкування, геодезії та кадастру або правознавства
2. Знання законодавства Конституція України; Земельний кодекс України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про землеустрій», «Про фермерське господарство», «Про Державний земельний кадастр», «Про адміністративні послуги», «Про особисте селянське господарство»,
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, інші підзаконні нормативно-правові акти.
3. Професійні знання 1) знання з питань земельних відносин;

2) знання з ведення Державного земельного кадастру;

3) дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

4) правила етичної поведінки та ділової мови.

4. Якісне виконання поставлених завдань Орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно

 

5. Командна робота та взаємодія Вміння працювати в команді
6. Сприяння змін Здатність приймати зміни та змінюватись

 

7. Технічні вміння Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати  офісну техніку

 

8. Особистісні компетенції Відповідальність, наполегливість, вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

Додаток 4
до наказу начальника Головного
управління Держгеокадастру у
Кіровоградській області
«10» серпня 2017 року № 379

УМОВИ
проведення конкурсу заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста Відділу в Олександрійському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (тимчасово вакантна посада)

Загальні умови

Посадові обов’язки  Виконує основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України «Про державну службу», завдання, що випливають із положень про Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, про відділ землеустрою та охорони земель та цієї посадової інструкції.

Розглядає звернення громадян та юридичних осіб.

Забезпечує виконання доручень начальника відділу, оперативне ведення справ, що стосуються відділу.

Здійснює інші функції, що впливають з покладених на нього завдань. .

Здійснює аналіз, систематизацію, зведення та узагальнення даних періодичної та разової звітності, що надходить до відділу від відділів Держгеокадастру у районах області.

Дотримуватись внутрішнього розпорядку дня.

Виконує інші доручення начальника відділу.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 2649,00 грн. надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»; надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстрокове призначення на посаду
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1)     копія паспорта громадянина України;

2)     письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3)     письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)     копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)     заповнена особова картка державного службовця (наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №156) з відповідними додатками;

6)     посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 року № 301);

7)     декларація особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2016 рік (декларація кандидата на посаду), яка подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції за формою, що визначається Національним агентством.

Термін прийняття документів протягом 19 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу. Останній день прийому документів 01.09.2017 року до 17:15 год

Дата, час і місце проведення конкурсу 12.09.2017 року, о 9:00 годині, м. Кіровоград

вул. Академіка Корольова, 26, перший поверх (актова зала)

Прізвище, ім’я  та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Шенкевич Анна Олександрівна, (0522) 34 61 32

kadry_kirobl@ukr.net

kadry_kirovograd@land.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності
1. Освіта Загальні вимоги
вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, молодший бакалавр
2. Досвід роботи без вимог до стажу роботи
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
  Спеціальні вимоги
1. Освіта Спеціальність у галузі землевпорядкування
2. Знання законодавства Конституція України; Земельний кодекс України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про охорону земель», «Про землеустрій», наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
№ 132 від 25.02.2013, інші підзаконні нормативно-правові акти, Положення про Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, затвердженого Наказом Держгеокадастру 17.11.2016 року за № 308
3. Професійні знання 1) знання з питань земельних відносин, відносин у сфері здійснення контролю за використанням та охороною земель та вміння застосовувати їх на практиці;

2) вміння аналізувати ключові показники району, що характеризують стан використання та охорону земель;

3) проведення відповідно до законодавства моніторингу земель та їх охорону;

4) розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань земельних відносин;

5) надання пропозицій щодо проведення робіт з охорони земель, джерел їх фінансування, здійснення контролю за проведенням цих робіт та використанням коштів;

6) виконання робіт з інвентаризації земель;

7) правила етичної поведінки та ділової мови.

Головний спеціаліст повинен знати нормативно-правові акти з питань землеустрою, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі земельних ресурсів; знати основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; вміти працювати з інформацією

4. Виконання поставлених завдань Орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно
5. Командна робота та взаємодія Вміння працювати в команді
6. Сприймання змін Здатність приймати зміни та змінюватись
7. Технічні вміння Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати  офісну техніку
8. Особистісні компетенції Відповідальність, наполегливість, вміння працювати в стресових ситуаціях