Олександрійський міськрайоннний центр зайнятості »

“Легальна зайнятість”

Конституцією України визначено, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням гарантований соціальний захист громадян за рахунок страхових внесків (з 01.01.2011 – єдиного соціального внеску).
Нажаль, такі явища, як використання праці незареєстрованих найманих працівників, виплата заробітної плати «в конвертах» або в розмірі нижче законодавчо встановленого мінімуму, не втрачають сьогодні своєї актуальності.
Небезпека «тіньової» зайнятості, як і «тіньової» заробітної плати, полягає не стільки в тому, що бюджет недоотримує кошти у вигляді несплачених податків та відрахувань до Пенсійного фонду, а й у тому, що громадяни ризикують в першому випадку втратити право на пенсію, а в другому – її частину, оскільки при її обчисленні враховується розмір зарплати.
Працівникам, яким пропонують роботу без укладання трудового договору з оплатою праці «у конверті», перш, ніж погодитися на дану пропозицію, варто зважати на переваги офіційного працевлаштування, серед яких:
– сплачені із заробітної плати страхові внески – це гідна пенсія в майбутньому, страхові виплати в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (оплата лікарняних листів, відпустки по вагітності та пологах), у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, у зв’язку з настанням безробіття;
– можливість реалізувати свої здібності в продуктивній та творчій праці, проявити себе, закріпити за собою позитивну репутацію, а також мотивація до удосконалення навиків та перспектива кар’єрного зросту;
– гарантії з боку роботодавця по дотриманню норм трудового законодавства: встановлення тривалості робочого часу, надання оплачуваної відпустки, створення належних умов праці на робочому місці, вирішення питань охорони праці і т.д.;
– можливість захисту законом прав та інтересів працівників та розгляду трудових спорів, що виникають між працівником та роботодавцем, у судовому порядку.
Існують переваги використання легальної праці і для роботодавців:
– офіційно працевлаштовані працівники – це згуртований
злагоджений колектив із постійних, надійних, творчих та ініціативних особистостей, в якому всі працюючі спрямовуватимуть свої зусилля на покращення кінцевого результату роботи і збільшення прибутків;
– гарантія матеріальної відповідальності працівника, праця якого передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей та ін.;
– трудова дисципліна;
– можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси;
– можливість скористатися механізмом відшкодування державою витрат роботодавця по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного офіційно працевлаштованого працівника.
Офіційне працевлаштування є, в першу чергу, гарантією соціального захисту найманих працівників, кадрової стабільності та налагодження роботи усіх учасників трудового процесу з метою досягнення позитивного результату. Водночас, для роботодавця – це і позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

Начальник відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, Н.Фоміна

Громадські роботи: взаємна користь

Серед активних заходів сприяння зайнятості населення, що здійснює державна служба зайнятості, вагоме місце посідають громадські роботи. Відповідно до ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», громадські роботи є видом суспільно корисних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.
Громадські роботи, що відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють суспільні потреби територіальних громад, організовуються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах.
У Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру визначено перелік категорій осіб, які залучаються до виконання цих робіт на добровільних засадах. З такими особами роботодавці укладають письмові строкові трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів. Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю. Громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях. Роботодавці подають територіальним органам інформацію про потребу в робочій силі для укомплектування тимчасових робочих місць.
До громадських робіт не належать роботи, що пов’язані з ризиком для життя, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 року № 15.
Мiсцевi органи влади щороку вiдповiдно до територiальних програм зайнятостi населення та iнших вiдповiдних програм приймають рiшення щодо органiзацiї громадських робiт, визначають види робiт, роботодавцiв, за участю яких планується органiзацiя таких робiт, та iнформують їх про прийняте рiшення. Мiсцевi органи влади доводять територiальним органам iнформацiю про прийняте рiшення i обсяги коштiв, необхiдних для фiнансування органiзацiї громадських робiт.
Види громадських робiт визначаються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, місцевих рад за такими критеріями: мають тимчасовий характер, для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії; можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня; мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону; надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.
Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть громадських робiт iнтересам територiальної громади та належнiсть їх до суспiльно корисних робiт покладається на мiсцевi органи влади.
Фiнансування органiзацiї громадських робiт, до яких залучаються зареєстрованi безробiтнi, здiйснюється за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв та коштiв Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття.

Відділ інформаційних систем Олександрійського міськрайонного центру зайнятості

Професійне навчання за сприяння державної служби зайнятості. Професійне навчання у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ

Шановні роботодавці!

Якщо Ви маєте потребу в кваліфікованих працівниках, зверніться до центру зайнятості. На Ваше замовлення буде організоване професійне навчання зареєстрованих безробітних у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
При цьому Ви маєте можливість брати участь у розробленні навчальних планів і програм, які враховують особливості Вашого підприємтва, надавати робочі місця для проходження виробничої практики, брати участь у державній кваліфікаційній атестації.
Різновидом профнавчання є організація стажування безробітних на робочих місцях на підприємстві.
Звертайтесь до державної служби зайнятості, ми допоможемо Вам укомплектувати робочі місця!

Натхнення та корисні поради: у Олександрії переселенці переймали досвід успішних земляків

Другий рік триває плідна співпраця Олександрійського міськрайонного центру зайнятості та громадських організацій «Десяте квітня» і «Центр громадської активності «Перемога». Головним напрямком роботи є організація та проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Враховуючи складність ситуації, у якій довелось опинитись громадянам зі Східних областей України, проводяться різноманітні заходи, метою яких є надання всебічної підтримки, а іноді, і звичайного спілкування, якого не завжди вистачає.
Днями у Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся профінформаційний семінар для внутрішньо переміщених осіб за участі консультанта із суспільно-політичних питань Громадської організації «Десяте квітня» Антона Антонова, начальника управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради Тетяни Темник, головного лікаря міського комунального лікувально-профілактичного закладу «Міська лікарня №1» Віктора Приходька, головного державного інспектора управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради Костянтина Лінкевича та голови правління Громадської організації «Центр громадської активності «Перемога» Валентини Чугуєвець.
Діалог виявився, по-справжньому, відкритим: учасники заходу отримали змогу не тільки дізнатись чимало цікавого щодо можливостей отримання безкоштовної юридичної допомоги у вирішенні майнових та трудових питань та щодо необхідної допомоги у відновленні документів, а й отримали консультації з оформлення соціальних виплат, пенсій, субсидій та інших питань, які знаходяться у правовому руслі різних сфер життєдіяльності. Усі присутні мали змогу отримати відповіді на запитання, які виникали під час зустрічі, обговорювати найгостріші питання.
Привернули увагу присутніх і запрошені захід бізнес-менеджер компанії «Міжнародний кораловий клуб», Галина Шелех лікар-паразитолог та лікар-дієтолог Марина Шелех. Маючи статус внутрішньо переміщеної особи Галина змогла знайти в собі сили стати успішною і такою необхідною людям. До речі, Марина працює у команді проекту «Зважені та щасливі». Безумовно, обидві гості були «засипані» шквалом запитань. Учасники заходу отримали багато корисної інформації, відповідей та порад, як стати здоровими та успішними.
Висновок гостей заходу був одностайним: були з’ясовані шляхи вирішення багатьох важливих питань, адже присутні мали змогу переконатись у сказаному, отримавши практичну допомогу та консультації.

Професійна орієнтація старшокласників

До уваги старшокласників!
Ви стоїте перед вибором професії? Обираючи свій професійний шлях, необхідно визначити особисті можливості. Ви маєте дізнатись чи збігаються Ваші професійні наміри з Вашими здібностями. Чи в змозі Ви успішно займатись обраною діяльністю?
Знайти відповіді на ці та інші питання Вам допоможуть фахівці з професійної орієнтації державної служби зайнятості. Вам представлять інформацію про актуальні на ринку праці професії, ознайомлять з соціальними послугами служби, проведуть психологічне тестування і, за його результатами, нададуть поради та рекомендації щодо вибору професії чи спеціальності. Вас навчать використовувати джерела інформації про вакансії, складати резюме, правильно поводитись під час співбесіди з роботодавцем, у тому числі під час спілкування по телефону.
Також Ви маєте можливість пройти профорієнтаційні тести за допомогою Інтернет-сторінки державної служби зайнятості.
Чітке уявлення про себе та свої можливості дасть Вам змогу максимально уникнути помилок під час вибору професії, а отже – зробити правильний професійний вибір!

Гендерний аспект

До уваги шукачів роботи!
Під час пошуку роботи враховуйте, що законодавство забороняє дискримінацію у сфері зайнятості, у тому числі щодо віку та статі претендентів на роботу. В оголошеннях про вакансії забороняється зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.
Варто зазначити, що здійснення заходів щодо додаткового сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян не вважається дискримінацією. До таких категорій громадян належать, зокрема, молодь, що закінчила навчання і вперше шукає роботу, особи передпенсійного віку, один із батьків, який має на утриманні дітей певного віку. Для працевлаштування цих категорій громадян роботодавцям встановлюється п’ятивідсоткова квота.
На такі гарантії мають право як жінки, так і чоловіки.
Крім того, для жінок, які мають дітей, передбачається право на додаткові відпустки, обмежується робота у нічний час, надурочні роботи, не допускається відмова у прийнятті на роботу з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років. На жінок, які мають дітей, поширюються додаткові гарантії при звільненні з роботи.
Більш детальні консультації із вказаних питань усі бажаючі можуть отримати звернувшись до центрів зайнятості або скориставшись Інтернет-ресурсами державної служби зайнятості!

ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ!

– Якщо Вам більше 45 років і у Вас страховий стаж – не менше як 15 років,
– Якщо Ви звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів, та не набули права на пенсію відповідно до Закону України « Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби , та деяких інших осіб»,
– Якщо Ви звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх страв, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально- виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я ,
– Якщо Ви є внутрішньо переміщеною особою.
Ви можете отримати ваучер для безкоштовного навчання за визначеним переліком професій .
За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості за адресою: пр. Соборний ,126-а, м. Олександрія, або за телефоном: (05235) 7-71-76

Ваш професіоналізм – перевага на ринку праці!

Стимулювання створення нових робочих місць роботодавцями

Чинний Закон України “Про зайнятість населення” спрямований на стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних галузях економічної діяльності.
Так, з 30 травня 2013 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року за № 347 “Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення”, якою затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва (далі – Порядок). Також визначено більше 180 пріоритетних видів економічної діяльності у сільському господарстві, переробній промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, транспорті та ін., в яких при створенні нових робочих суб’єктам малого підприємництва надається компенсація витрат єдиного внеску.
Протягом січня – грудня 2017 року Олександрійським центром зайнятості було надано компенсацію єдиного соціального внеску 17 роботодавцям за працевлаштованих на нові робочі місця 24 безробітних, в тому числі 15 безробітних, які потребують додаткових гарантій в сприянні працевлаштуванню. Одним з роботодавців, який плідно співпрацює з центром зайнятості в даному напрямку, є фізична особа – підприємець Кулініч Микола Анатолійович, основним видом діяльності якого є виробництво іншого верхнього одягу. В 2017 році ним створено 4 нових робочих місця, які успішно укомплектовані за сприяння служби зайнятості.
Тож, якщо Ваше підприємство розвивається та створює нові робочі місця, Ви можете отримати компенсацію фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу, співпрацюючи з Олександрійським міськрайонним центром зайнятості з питання укомплектування нових робочих місць.

Фоміна Н.С., начальник відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського МРЦЗ

Шановні роботодавці!

Нагадуємо, що до 01 лютого 2017 року підприємствам, установам та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб необхідно надати до центру зайнятості.
«Інформацію про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» за 2017 рік, відповідно до Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 р. №271.
Більш детальну інформацію можна отримати звернувшись до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості за адресою: пр. Соборний ,126-а, м. Олександрія, або за телефонами: (05235) 7-71-95, (05235) 7-70-34

Сприяння зайнятості демобілізованих учасників АТО

Чи зобов’язані роботодавці працевлаштовувати демобілізованих учасників антитерористичної операції?
Вказане залежить від того чи працював демобілізований військовослужбовець у роботодавця до мобілізації. Якщо особа була мобілізована під час роботи на підприємстві, цей роботодавець має поновити його на роботі.
Якщо особа не працювала не момент мобілізації вона може бути працевлаштована за сприянням державної служби зайнятості (далі – ДСЗ), приватного агентства зайнятості чи шляхом самостійного пошуку роботодавця.
Роботодавці мають додержуватися п’ятивідсоткової квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (однією з категорій таких громадян є учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).
Для яких категорій роботодавців встановлюється така квота?
Відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам і організаціям (тільки юридичні особи) з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
Чи зобов’язані роботодавці звітувати про виконання квоти?
Так, зобов’язані. Роботодавці мають щороку інформувати ДСЗ. Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 271, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 за № 841/23373, затверджено Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
Які строки встановлені для подання інформації?
Згідно пункту 2.5 розділу II вказаного Порядку роботодавці щороку, не пізніше 01 лютого після звітного року (за 2017 рік інформацію слід надати не пізніше 01.02.2018), подають центрам зайнятості інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (форма є додатком до Порядку).
Яким чином роботодавці мають дотримуватися квоти?
Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування відповідних категорій громадян. Таке працевлаштування може проводитись за сприянням ДСЗ. Для цього роботодавець заповнює та подає до центру зайнятості форму звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”. У відповідному розділі форми зазначається інформація про певну квотну категорію.
Чи передбачена відповідальність за порушення процедури бронювання?
Статтею 53 Закону України “Про зайнятість населення” визначено, що у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні осіб у межах відповідної квоти у 2-кратному розмірі мінімальної заробітної плати.
З початку 2015 року послугами Олександрійської служби зайнятості скористалися 276 демобілізованих учасника АТО, в тому числі 198 осіб мешканці міста.
Для учасників АТО проводяться цільові семінари з метою підвищення поінформованості демобілізованих військовослужбовців про послуги державної служби зайнятості, визначення шляхів професійної адаптації до потреб ринку праці, заходи з організації на підприємницьку діяльність, надаються індивідуальні послуги.
Всього з початку 2015 року отримали роботу 91 особа, зокрема 64 особи з числа міських мешканців. На військову службу за контрактом було прийнято 13 осіб з числа колишніх учасників АТО, з яких 6 осіб жителі міста.
З початку 2015 року започаткували власну справу за рахунок виплати допомоги по безробіттю одноразово 9 осіб.
Для забезпечення відповідності професійно – кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців всього з початку 2015 року професійне навчання за направленням державної служби зайнятості проходили 12 осіб з числа учасників АТО, зокрема 7 осіб мешканці міста.
До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 5 учасників АТО, в тому числі 2 міських мешканця.
Станом на 02 жовтня 2017 року, статус безробітного мали 65 осіб з числа учасників АТО, зокрема 52 жителя міста. В середньому частка учасників АТО серед всіх зареєстрованих безробітних становить 6 %.
Служба зайнятості тісно співпрацює з військкоматом щодо проведення подальшої роботи з демобілізованими військовослужбовцями, які потребують сприяння у працевлаштуванні.
Для сприяння оперативному працевлаштуванню учасників антитерористичної операції проводяться наради з роботодавцями з питань дотримання трудового законодавства стосовно демобілізованих працівників, організовано збір інформації про вільні посади, з яких мобілізовано працівників підприємств до лав Збройних Сил України, а також обговорюються питання щодо шляхів взаємодії з роботодавцями для подальшого працевлаштування громадян.

На початок сторінки