Олександрійський міськрайоннний центр зайнятості »

Інформація про хід виконання Програми зайнятості населення міста Олександрії за І півріччя 2019 року

21.07.2019, 8:20

Протягом звітного періоду послугами Олександрійського міськрайонного центру зайнятості скористалися 6214 мешканців міста, що на 2,3% більше ніж за аналогічний період 2018 року – 6077 особи).
Служба зайнятості продовжує реалізовувати активні програми сприяння зайнятості. Так, активними програмами сприяння зайнятості населення за січень – червень 2019 року було охоплено 1046 безробітних громадян міста. Протягом зазначеного періоду за сприяння служби зайнятості роботу отримали 782 особи, з них – 408 зареєстрованих безробітних (що становить 50,4% річного завдання Програми зайнятості населення).
За даними Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції на нові робочі місця протягом січня – травня 2019 року працевлаштовано 284 особи (в т. ч. юридичні особи – 98 , фізичні особи – підприємці 186 ), що становить 37,9% до річного завдання (750 ос.)
У січні – червні поточного року центром зайнятості прийнято рішення про виплату компенсації фактичних витрат роботодавців на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця 29 зареєстрованих безробітних.
Для забезпечення відповідності професійно – кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості професійне навчання у І півріччі 2019 року проходили 117 безробітних, що становить 33,4 відсотків річного завдання Програми зайнятості населення.
Навчання в першу чергу організовується безпосередньо на виробництві, на базі навчальних закладів міста, області та за її межами. На підприємствах навчання безробітних проводиться за індивідуальними планами та програмами, шляхом стажування та проведення курсів цільового призначення.
Організація оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити своє матеріальне становище. У громадських та інших роботах тимчасового характеру протягом січня – червня 2019 року взяли участь 147 осіб.
Державна служба зайнятості також сприяє у працевлаштуванні осіб з інвалідністю, які звертаються за допомогою у пошуку роботи на створені та пристосовані для них робочі місця, про які підприємства інформують центр зайнятості. З цією метою у центрі зайнятості постійно ведеться облік осіб з інвалідністю, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, та облік робочих місць, на які, за інформацією підприємств, можуть бути працевлаштовані громадяни цієї категорії.
З початку 2019 року на обліку перебувало 125 осіб з інвалідністю. Підвищенню ефективності працевлаштування людей, які мають інвалідність, сприяє розгортання активних програм зайнятості. Завдяки цим програмам у звітному періоді працевлаштовано 19 осіб, проходили професійне навчання 5 осіб.
З початку окупації АР Крим та проведення антитерористичної операції до служби зайнятості звернулися за допомогою у працевлаштуванні 248 осіб, які переміщені з тимчасово окупованих територій України, з них 79 осіб працевлаштовано.
Станом на 01.07.2019 послуги в державній службі зайнятості отримувало 253 демобілізованих військовослужбовців, яки брали участь в антитерористичній операції. Службою зайнятості запроваджені нові форми роботи з учасниками АТО. Проводяться Дні учасника АТО з комплексним обслуговуванням, забезпечується соціальний супровід у період їх працевлаштування, скоординовано дії з військкоматом щодо своєчасного інформування їх про умови реєстрації в Службі, отримання соціальних послуг з пошуку роботи та виплати допомоги по безробіттю. За період з 01.01.2015 по 01.07.2019 року працевлаштовані 103 особи з числа учасників антитерористичної операції, та 13 осіб прийняті на військову службу за контрактом.

Роботодавців Кіровоградщини запрошують долучитися до всеукраїнського опитування

09.07.2019, 15:14

Одним із головних завдань державної служби зайнятості (далі – ДСЗ) на ринку праці є надання роботодавцям послуг з добору працівників. Для його виконання необхідне налагодження ефективних і дієвих контактів між центрами зайнятості та роботодавцями. Центральний апарат ДСЗ модернізується та робить дієві кроки для покращення такої взаємодії. Так, наприклад, планується введення інституту консультанта-роботодавця (за аналогією з кар’єрним радником для шукачів роботи).
Проте, покращення роботи не можливе без «зворотнього зв’язку» з роботодавцями, без отримання інформації про те, що ще необхідно змінювати в роботі державної служби зайнятості.
Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) на веб-сторінці «Єдине соціальне середовище зайнятості» (адреса – www.dcz.gov.ua) започатковане опитування роботодавців щодо задоволеності наданням послуг державної служби зайнятості (у період до 19 серпня 2019 року).
Для участі в опитуванні необхідно завітати на інтернет-сторінку Центрального апарату чи Кіровоградського обласного центру зайнятості до розділу «Опитувальник роботодавця» (на головній сторінці) та заповнити анкету. Доступ до сторінки можливий з комп’ютерів та мобільних телефонів.
У анкеті зазначається загальна інформація про роботодавця, повідомляється, якими послугами центрів зайнятості він користується, та оцінюється якість надання послуг, зокрема щодо підбору персоналу та професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців. Одним із пунктів анкети є повідомлення про рівень задоволеності заходами, що проводяться центрами зайнятості, у тому числі онлайн-співбесідами та презентаціями роботодавців.
Тож, пропонуємо роботодавцям поділитися досвідом співпраці зі службою зайнятості, висловитися про послуги, якими користувалися, а також надати пропозиції щодо очікуваного вдосконалення послуг ДСЗ!

У трудовій книжці неправильно вказали назву посади: що робити?

09.07.2019, 15:13

Трудова книжка – це основний документ про трудову діяльність працівника (ст. 48 КЗпП). Записи про назву роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників і службовців відповідно до найменування професій і посад, наведених у Національному класифікаторі «Класифікатор професій ДК 003:2010» . Це прямо зазначено в п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.1993 р. № 58.
Таким чином, Класифікатор професій є основним нормативно-правовим документом, який визначає професійні назви робіт (посад) для застосування в кадровій діяльності. Розглянемо порядок роботи з Класифікатором професій.
Основним призначенням Класифікатора професій є його застосування усіма роботодавцями під час запису про роботу в трудові книжки працівників. У Класифікаторі професій базові найменування професій систематизовано у 9 розділах Класифікатора. Кожній окремій професії чи її групі надано відповідний код класифікатора професій (код КП).
Останнім часом перевірки органів Держпраці не є великою рідкістю. У процесі таких перевірок особливу увагу приділяють відповідності найменувань професій і посад у кадрових документах і трудовій книжці Класифікатору професій.
Так серед типових помилок у записах до трудових книжок щодо найменування професій (посад) можна вказати: Керівник господарства – за «Класифікатором професій» (далі – КП) це «Голова колективного господарства» з кодом 1210.1; Агроном-насіннєвод – за КП це «Агроном з насінництва» з кодом 2213.2; Скотар або Телятниця – за КП це «Тваринник» з кодом 6121.
Згідно з нормами КП усі професійні назви робіт визначають тільки у чоловічому роді. Винятком є лише декілька професій, яким притаманне використання тільки у жіночому роді. Це зокрема, «Швачка», «Нянька», «Покоївка», «Сестра-господиня», «Економка», «Друкарка».
Подвійні назви професій (посад) – це назви професій, виписані через дефіс. В КП ДК 003:2010 не передбачено утворення розширених (подвійних) назв посад (професій) через дефіс, окрім тих, які внесено до КП. Тому таке об’єднання двох назв професій, як наприклад «манікюрник-педикюрник», не відповідає положенням КП (лист Мінпраці України від 20.01.07 № 10/13/116-07).
Роботодавець може (за згодою працівника) включити до посадової інструкції за основною посадою додаткові завдання і обов’язки. Наприклад, «Оператор комп’ютерного набору» виконує роботу з комп’ютерного набору текстів протягом 6 годин, а 2 години, що залишилися – роботу архіваріуса. У цьому випадку професійна назва роботи для виконавця – це «Оператор комп’ютерного набору», а до його посадової інструкції включено додатково обов’язки архіваріуса.
Проте, якщо працівник виконує обов’язки, які належать до двох чи навіть трьох різних посад, які є в штатному розписі, фахівці все ж радять оформити або внутрішнє сумісництво, або суміщення.
Як виправити, якщо у наказі про прийняття на роботу найменування посади не відповідає штатному розпису? У цьому випадку виправлення запису у трудовій книжці здійснюють так. Зазначте:
• у графі 1 – черговий номер, наступний за порядком за номером останнього запису;
• у графі 2 – дату внесення змін;
• у графі 3 – зазначають «Запис за № таким-то недійсний», а продовжують коректним варіантом запису: «Прийнятий за такою-то професією (посадою)», де й зазначають правильне найменування посади;
• у графі 4 – дату і номер уточнюючого наказу (розпорядження) роботодавця.

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

Робота є: на ринку праці Кіровоградщини зареєстровано майже 2500 вакансій

09.07.2019, 15:12

Станом на 1 липня 2019 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила 2438 одиниць.
У середньому на одну вакансію претендувало 4 особи: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувало 2 особи, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 4 особи, серед фахівців – 4 особи, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 4 особи, працівників торгівлі та сфери послуг – 6 осіб, серед технічних службовців – 9 осіб.

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості

«Нове обличчя кордону»: мешканців Кіровоградщини запрошують на службу до прикордонних підрозділів

09.07.2019, 15:11

З метою поглиблення тісної співпраці між Державною службою зайнятості та Державною прикордонною службою України інформуємо, що сьогодні, 1 липня, стартує реєстрація анкет кандидатів до ІІІ набору до прикордонних підрозділів в рамках проекту «Нове обличчя кордону».
Прикордонній службі потрібні ініціативні та відповідальні молоді люди. Програма «Нове обличчя кордону» передбачає навчання за профільними напрямками, вдосконалення знань іноземної мови та підвищення рівня фізичної підготовки.
Відбір у поточному наборі здійснюється до прикордонних підрозділів:
• «Харків»
• «Дніпро» (міста Дніпро, Полтава та Кривий Ріг)
• «Одеса-Аеропорт»
• «Краківець» (Львівська область)
• «Шегині» (Львівська область)
• «Римачі» (Волинська область)
• Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ»
Проект «Нове обличчя кордону» реалізується в Державній прикордонній службі України за підтримки Посольства США та Міжнародної організації з міграції в Україні.
Подати анкету, після відкриття реєстрації, можна буде за посиланням: https://anketa.dpsu.gov.ua/.
Більше інформації щодо проекту «Нове обличчя кордону»: https://newface.dpsu.gov.ua/.
Зареєструватися (заповнити анкету) можна з 01.07.2019 по 26.07.2019.

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

Четверта річниця діяльності: безробітних Кіровоградщини запрошують на службу до Нацполіції

09.07.2019, 15:10

Сьогодні,4 липня, з нaгoди 4-ї річниці з дня ствoрeння Нaціoнaльнoї пoліції Укрaїни, Кіровоградський обласний центр зайнятості анонсує перелік вакансій поліцейських на ринку праці Кіровоградщини.
Станом на початок липня, в області відкриті конкурси на заміщення близько 20 вакансій у Патрульній поліції Кіровоградської області.
Розмір заробітної плати: 8 000 грн.
Завдання та обов’язки:
• патрулювання визначеної території для забезпечення публічної безпеки і порядку;
• швидке ефективне реагування на правопорушення;
• забезпечення безпеки дорожнього руху;
• надання невідкладної допомоги громадянам;
• здійснення заходів, спрямованих на розкриття злочинів про гарячих слідах, протидія злочинності.
За більш детальною інформацією звертайтесь до Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

Олександрійський міськрайонний центр зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні-червні 2019 року

09.07.2019, 15:08

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (15,5%), менеджерів та професіоналів (22,0%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (19,5%), кваліфікованих робітників з інструментом (11%), фахівців (14%), та найпростіші професії (18%).
Станом на 1 липня 2019 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1,5 тис. осіб, з яких 70,3 % складали жінки, 29,6 % – молодь віком до 35 років, кожен другий належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 27,5 % зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.
Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні – червні 2019 року перебувало 3,1 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у червні місяці – 0,174 тис. осіб.
Протягом січня – червня 2019 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 1394 осіб, з них 831 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 224 осіб; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 355 осіб.
Станом на початок липня 2019 року 0,9 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.
Станом на 1 червня 2019 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 200. У середньому на одну вакансію претендувало 7 осіб.
На сьогодні затребувані на ринку праці:головні бухгалтери, менеджери з постачання та збуту, інженери – конструктори, лікарі – ветеринарної медицини, вихователі дошкільних навчальних закладів, прибиральники службових приміщень, робітники з благоустрою, продавці продовольчих та непродовольчих товарів та інші.

Інформацію підготував відділ інформаційних систем Олександрійського міськрайонного центру зайнятості

Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно вивчитись на перукаря-модельєра

19.06.2019, 16:19

Професія перукаря завжди була, є і буде актуальною, оскільки вона не підвладна ні часу, ні кризам. Перукарі роблять людей більш привабливими та гармонійними, привносять у наше життя свято та яскраві емоції.
Вдало підібрана зачіска може не тільки змінити зовнішній вигляд людини, але й її внутрішній стан. Тому професіонали у перукарській справі – на вагу золота. Одна з переваг професії перукаря в тому, що клієнт завжди готовий платити за якість надання послуги.
Ази перукарського мистецтва можна здобути у червні за сприяння служби на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання за професією «перукар-модельєр» розпочинається 21 червня. Курс навчання буде тривати 5,5 місяців.
Умовами до направлення на навчання є:
· повна загальна середня або професійно-технічна освіта;
· повноліття (не менше 18 років);
· медична довідка з допуском до професії.
Професія перукаря є завжди затребуваною. По закінченню навчання шукачі роботи зможуть працювати у салонах краси або започаткувати власну справу.
Громадяни, яких зацікавили пропозиції щодо проходження професійного навчання, можуть звертатися до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем перебування.

Безробітні Кіровоградщині можуть пройти навчання за професією «Продавець продовольчих товарів»

19.06.2019, 16:18

На Одещині пройде навчання за професією «Продавець продовольчих товарів»
За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у продавцях продовольчих товарів. Роботодавці області потребують близько 90 працівників за професією «Продавець продовольчих товарів».
Якщо Ви хочете працювати за цією професією, але у Вас немає відповідного фаху – служба зайнятості готова Вам допомогти.
У червні поточного року Кіровоградський обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Одеського центру професійно-технічної освіти безробітних громадян професії «Продавець продовольчих товарів». Розпочинається навчання з 20 червня, термін навчання 5,5 міс.
Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Громадяни, яких зацікавили пропозиції щодо проходження професійного навчання, можуть звертатися до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем перебування.
Слід пам’ятати, що здобувши професію, яка є актуальною на ринку праці, шукачі роботи значно підвищують власні шанси на успішне працевлаштування.

День боротьби з дитячою працею: особливості працевлаштування сезонної роботи неповнолітніх

13.06.2019, 14:55

Канікулярний літній період кожна доросла дитина, зрозуміло що, використовує на власний розсуд. Хтось відпочиває, а хтось і працює. А хтось відпочиваючи, присвячує певний проміжок часу вибору своєї майбутньої професії. Це можливо робити самостійно або за сприянням працівників державної служби зайнятості, які активно надають профорієнтаційні послуги в пришкільних таборах та літніх таборах відпочинку.
Як знайти собі робоче місце? Очевидно, це питання цікавить частину старшокласників. Пропонуємо завітати до найближчого центру зайнятості і ознайомитись з наявними вакансіями. Зі всім спектром вакансій є можливість ознайомитись на Інтернет-сторінці ДСЗ. Завітати на неї Ви можете навіть з мобільного телефону з доступом до всесвітньої павутини. Наш сайт адаптований для смартфонів.
Тепер про особливості роботи.
Відповідно до норм Кодексу законів про працю України прийняття особи на роботу допускається з 16 років.
Діти, віком старше 15 років, можуть прийматися на роботу за згодою одного з батьків, якщо це не завдає шкоди їхньому здоров’ю і навчанню.
Діти, віком старше 14 років, можуть прийматися на роботу за згодою одного з батьків для виконання виключно легкої роботи, що не завдає шкоди їхньому здоров’ю і не порушує процес навчання.
Обов’язково треба враховувати, що нормами Закону України «Про охорону дитинства» заборонено залучення дітей до найгірших форм дитячої праці.
До найгірших форм належить використання, вербування або пропонування дитини для незаконної діяльності.
Такими формами праці є усі форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, а також примусова чи обов’язкова праця, включаючи примусове чи обов’язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах.
При працевлаштуванні одним з ключових моментів є необхідність вступу в легальні трудові відносини.
З неповнолітнім трудовий договір обов’язково має бути укладено в письмовій формі.
Для працівників віком від 14 та 15 років, які працюють під час канікул, та працівників віком від 15 до 16 років тривалість робочого часу має складати не більше 24 годин на тиждень.
Для працівників віком від 16 до 18 років тривалість робочого часу має складати не більше 36 годин на тиждень.
Заборонено залучення неповнолітніх до роботи в нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні.
Шкідлива робота для дітей не допускається.
Відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України затверджено Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.
Перелік є дуже об’ємним документом і містить значну кількість заборонених робіт в різних сферах економіки.
Так, заборонено застосування праці неповнолітніх на посадах водія автомобіля, газозварника, оператора заправних станцій.
Забороняється застосування праці дітей, безпосередньо зайнятих біля гарячої плити, кондитерських печей, електрожарових шаф.
Також забороняється неповнолітнім торгувати вином, спиртом, іншою лікеро-горілчаною продукцією та пивом.
Щодо вибору професії, навчального закладу для її здобуття, зазначимо наступне.
Державна служба зайнятості надає можливість старшокласникам пройти комплексне профорієнтаційне тестування, що визначить основні психологічні якості.
Профорієнтація дозволяє зрозуміти, який вид професійної діяльності більше підходить особі; допомагає оцінити власні здібності, інтереси, можливості та усвідомлено обрати майбутню професію; оцінити власний потенціал та розробити стратегію кар’єрного зростання.
За результатами тестування формуються рекомендації щодо вибору професії, які особа може опрацювати самостійно або з консультаціями фахівців центру зайнятості.
Тестування проводиться у он-лайн форматі на платформі з професійної орієнтації та розвитку кар’єри Інтернет-сторінки державної служби зайнятості. Для проходження тестування необхідно зареєструватись (із зазначенням власної електронної пошти). Консультації з тестування є можливість отримати в обласному центрі зайнятості за телефоном 32-28-41 або в місцевих центрах зайнятості.
Завітайте також на сторінку ОЦЗ у відеохостінгу Ютуб. Зокрема, там розміщено мультсеріал «Пошук роботи», в 22-ох серіях якого в ігровій формі надані поради щодо професійної орієнтації та пошуку роботи.
Запрошуємо також ознайомитись з інформацією, викладеною на сторінці ОЦЗ у соціальній мережі Фейсбук. Це і правова інформація для шукачів роботи, і приклади успішного працевлаштування, і профорієнтаційні ролики щодо найбільш затребуваних на ринку праці професій та інша корисна інформація.
Враховуйте наші рекомендації! Працюйте легально! Робіть правильний вибір майбутньої професії! Користуйтесь соціальними послугами ДСЗ та використовуйте Інтернет-ресурси служби!

На початок сторінки