Олександрійський міськрайоннний центр зайнятості »

За яких умов можна приймати на роботу неповнолітніх?

20.05.2019, 11:11

Попереду літні канікули, тож багато школярів виявлять бажання підзаробити. Проте, не усі роботодавці знають про особливі умови прийому на роботу неповнолітніх працівників.
Неповнолітні відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) – особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.
Частина перша статті 188 КЗпП говорить про те, що не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. Однак ця норма має виключення: так частинами другою та третьою зазначеної статті встановлюється можливість прийняття на роботу осіб, які досягли п’ятнадцяти років та чотирнадцяти років за певних умов.
Так, при прийнятті на роботу осіб, яким виповнилося 15 років, має бути дотримана умова наявності згоди одного із батьків або особи, що його замінює (усиновлювача чи піклувальника).
Також допускається приймати на роботу осіб, яким виповнилося 14 років. Але це, виходячи зі змісту частини третьої статті 188 КЗпП, можливо, якщо додержуватися таких умов:
• прийняттю на роботу у вказаному віці підлягають лише учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та середніх спеціальних навчальних закладів;
• такі особи можуть виконувати тільки легку роботу, яка не заподіює шкоди їхньому здоров’ю;
• їхня робота не повинна порушувати процес навчання та має виконуватися винятково у вільний від навчання час (наприклад, під час літніх канікул);
• потрібна згода одного з батьків (або особи, що їх замінює, – усиновлювача чи опікуна).
Крім того, усіх неповнолітніх осіб приймають на роботу лише після попереднього медичного огляду.

Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості

Передпенсійний вік: чи має шукач роботи право на допомогу по безробіттю за 2 роки до виходу на пенсію?

20.05.2019, 11:10

Чинними нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» не визначено єдиного віку для призначення пенсії для різних категорій громадян. Однією з умов призначення пенсії за віком є наявність необхідного страхового стажу. В залежності від такого стажу пенсія за віком може бути призначена в 60, 63 або 65 років.
Частиною 4 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» визначено, що для осіб передпенсійного віку тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів (загальна тривалість виплати не може перевищувати 360 днів). До осіб передпенсійного віку належать особи за 2 роки до досягнення пенсійного віку.
Враховуючи вищевказане, момент настання передпенсійного віку у кожного безробітного визначається індивідуально. За рекомендаціями Міністерства соціальної політики України (лист від 28.03.2019р.) визначення пенсійного віку в державній службі зайнятості потребує підтвердження відповідними відомостями Пенсійного фонду України.
Працівники центрів зайнятості доводять до кожного безробітного інформацію про особисту відповідальність та відшкодування незаконно отриманих коштів, виплачених як матеріальне забезпечення на випадок безробіття та вартості соціальних послуг, у разі подання неправдивих даних під час (та у період) реєстрації громадян як безробітних. Таке попередження, зокрема, стосується і повідомлення про пенсійний вік особи.
Одночасно звертаємо увагу, що Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) запроваджено обмін даними з Пенсійним фондом України щодо отримання інформації про осіб, які отримують (чи отримували) страхові виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття та отримують пенсії.

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

Інформація про хід виконання Програми зайнятості населення міста Олександрії за І квартал 2019 року

20.05.2019, 11:10

Протягом звітного періоду послугами Олександрійського міськрайонного центру зайнятості скористалися 5654 мешканців міста, що на 5,8% більше ніж за аналогічний період 2018 року – 5343 особи).
Служба зайнятості продовжує реалізовувати активні програми сприяння зайнятості. Так, активними програмами сприяння зайнятості населення за січень – березень 2019 року було охоплено 479 безробітних громадян району. Протягом зазначеного періоду за сприяння служби зайнятості роботу отримали 360 осіб, з них – 177 зареєстрованих безробітних (що становить 23,2% річного завдання Програми зайнятості населення).
За даними Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції на нові робочі місця протягом І кварталу 2019 року працевлаштовано 160 осіб (в т. ч. юридичні особи – 56 , фізичні особи – підприємці 104 ), що становить 21,3% до річного завдання (750 ос.)
У січні – березні поточного року центром зайнятості прийнято рішення про виплату компенсації фактичних витрат роботодавців на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця 14 зареєстрованих безробітних.
Для забезпечення відповідності професійно – кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості професійне навчання у І кварталі 2019 року проходили 69 безробітних, що становить 19,7 відсотків річного завдання Програми зайнятості населення.
Навчання в першу чергу організовується безпосередньо на виробництві, на базі навчальних закладів міста, області та за її межами. На підприємствах навчання безробітних проводиться за індивідуальними планами та програмами, шляхом стажування та проведення курсів цільового призначення.
Організація оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити своє матеріальне становище. У громадських та інших роботах тимчасового характеру протягом січня – березня 2019 року взяли участь 50 осіб.
Державна служба зайнятості також сприяє у працевлаштуванні осіб з інвалідністю, які звертаються за допомогою у пошуку роботи на створені та пристосовані для них робочі місця, про які підприємства інформують центр зайнятості. З цією метою у центрі зайнятості постійно ведеться облік осіб з інвалідністю, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, та облік робочих місць, на які, за інформацією підприємств, можуть бути працевлаштовані громадяни цієї категорії.
З початку 2019 року на обліку перебувало 99 осіб з інвалідністю. Підвищенню ефективності працевлаштування людей, які мають інвалідність, сприяє розгортання активних програм зайнятості. Завдяки цим програмам у звітному періоді працевлаштовано 6 осіб, проходили професійне навчання 2 особи.
З початку окупації АР Крим та проведення антитерористичної операції до служби зайнятості звернулися за допомогою у працевлаштуванні 246 осіб, які переміщені з тимчасово окупованих територій України, з них 78 осіб працевлаштовано.
Станом на 01.04.2019 послуги в державній службі зайнятості отримувало 250 демобілізованих військовослужбовців, яки брали участь в
антитерористичній операції. Службою зайнятості запроваджені нові форми роботи з учасниками АТО. Проводяться Дні учасника АТО з комплексним обслуговуванням, забезпечується соціальний супровід у період їх працевлаштування, скоординовано дії з військкоматом щодо своєчасного інформування їх про умови реєстрації в Службі, отримання соціальних послуг з пошуку роботи та виплати допомоги по безробіттю. За період з 01.01.2015 по 01.04.2019 року працевлаштовані 101 особа з числа учасників антитерористичної операції, та 13 осіб прийняті на військову службу за контрактом.

Пошук роботи: чи не порушує роботодавець Ваші права на працю?

20.05.2019, 11:08

Нормами чинного законодавства визначено, що держава гарантує особі право на захист від будь-яких проявів дискримінації у сфері зайнятості. Питання рівності прав громадян гарантуються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про зайнятість населення», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.
Так, статтею 24-1 Закону України «Про рекламу» забороняється у рекламі про вакансії (прийом на роботу):
• зазначати вік кандидатів;
• пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі;
• висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі);
• вимоги щодо політичних, релігійних та інших переконань:
• членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян;
• етнічного та соціального походження;
• майнового стану;
• місця проживання;
• за мовними або іншими ознаками.
Статтею 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» визначено, що жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Роботодавець зобов’язаний:
• створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
• забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
• здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
• вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;
• вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.
Роботодавцям забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей. Роботодавці можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій працівників.
Особа, яка вважає, що стосовно неї виникла дискримінація, має право звернутися зі скаргою до державних органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або суду.
Особа має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації. Порядок відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди визначається Цивільним кодексом України та іншими законами. У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача.

Громадські та інші роботи тимчасового характеру шлях до працевлаштування безробітних

20.05.2019, 11:07

В умовах дефіциту якісних вакансій та гострої конкуренції на ринку праці все більшої ваги набувають громадські та інші роботи тимчасового характеру – один із напрямків активної політики зайнятості населення. Чому ж такого виду роботам відводиться важлива роль? Аргументи досить переконливі. Завдяки їм можна пом’якшити або випередити наслідки безробіття, крім того – вирішуються нагальні питання соціального розвитку територіальних громад. У січні – квітні 2019 року тимчасовою зайнятістю було охоплено 79 безробітних громадян, які перебували на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості.
Громадські роботи – загальнодоступні види некваліфікованих робіт, а також кваліфіковані роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.
Залишившись без роботи, людина втрачає не тільки засоби до існування, а й бажання працювати. А тривале безробіття часто відкидає людину «на узбіччя життя». У цих умовах саме громадські роботи відіграють важливу роль. Завдяки участі у них незайняті громадяни уникають психологічного стресу, соціальної деградації та дискваліфікації, натомість відчувають себе працездатними, повноцінними членами соціуму.
Крім того, на осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення. Період участі у таких роботах зараховується до трудового стажу. Праця на договірній основі – це реальна можливість відновити трудові та професійні навички, завоювати авторитет і повагу серед співробітників, мати заробіток. Факт, що особа не цурається будь-якої роботи, спрацьовує на користь безробітного. Громадські роботи стають своєрідним випробувальним терміном на шляху до постійної зайнятості.
Керівники багатьох підприємств району, на яких організовувалися тимчасові роботи, також пересвідчилися, що така форма співпраці зі службою зайнятості дозволяє залучити додаткову робочу силу для виконання нагальних тимчасових робіт.
Враховуючи, що користь від організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для суспільства очевидна, служба зайнятості й надалі розвиватиме співпрацю у цьому напрямку з усіма зацікавленими сторонами соціального партнерства.

Перелік професій що користуються попитом в м. Олександрія та Олександрійському районі станом на 14.05.2019 року

20.05.2019, 11:05
1. взуттьовик з ремонту взуття 4 175.00
2. водій автотранспортних засобів 6 000.00
3. головний енергетик 10 000.00
4. Директор театру-художній керівник (генеральний директор театру-художній керівник) 4 173.00
5. діловод 4 173.00
6. дорожній робітник. 4 181.00
7. економіст 5 600.00
8. електрик дільниці 4 180.00
9. Електрозварник ручного зварювання 7 950.00
10. електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 642.00
11. завідувач лабораторії (освіта) («Організація перевезень і управління на автотранспорті») 4 361.00
12. завідувач лабораторії (освіта) («Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів») 4 361.00
13. інженер-конструктор 6 500.00
14. інженер-технолог 6 000.00
15. касир (на підприємстві, в установі, організації) 4 175.00
16. кухар 4 300.00
17. лікарі (різної  спеціалізації) 4 173.00-4 351.00
18. лікар ветеринарної медицини 8 000.00
19. майстер 6 700.00
20. маркувальник 4 500.00
21. менеджер (управитель) з постачання 4 173.00
22. Менеджер (управитель) систем якості 5 000.00
23. Начальник дільниці (водне господарство) 5 000.00
24. педагог соціальний 5 448.00
25. підсобний робітник 5 100.00
26. продавець продовольчих товарів 6 500.00
27. робітник з догляду за тваринами 6 000.00
28. робітник ритуальних послуг 4 173.00
29. сестра медична 4 175.00
30. слюсар з механоскладальних робіт 7 095.00
31. слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5 500.00
32. слюсар-електромонтажник 12 000.00
33. слюсар-ремонтник 10 600.00
34. слюсар-сантехнік 4 173.00
35. Спеціаліст державної служби (головний бухгалтер) 6 000.00
36. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) (бухгалтер, економіст) 4 250.00
37. тваринник 6 000.00
38. Технік-лаборант 4 600.00
39. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 6 000.00
40. фахівець 6 000.00
41. фрезерувальник 6 260.00
42. юрисконсульт 4 173.00

Вакансії призначені для осіб з інвалідністю

1. в’язальник 4 175.00
2. двірник 4 670.40
3. завідувач лабораторії (освіта) 4 361.00
4. інженер-конструктор 4 323.00  – 5 000.00
5. менеджер (управитель) з маркетингу 4 323.00
6. менеджер (управитель) із збуту 4 323.00
7. методист культурно-освітнього закладу 4 173.00
8. механік 4 175.00
9. мийник посуду 4 173.00
10. озеленювач 4 698.00
11. охоронник 4 173.00
12. робітник з благоустрою 4 929.60

Якщо Ви шукаєте роботу, не маєте професії або потребуєте перепідготовки, звертайтесь до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості! Ми Вам допоможемо!
Наша адреса: пр. Соборний, 126а тел. 7-70-34, диспетчер

Олександрійський міськрайонний центр зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні – квітні 2019 року

20.05.2019, 11:03

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (9,4%), менеджерів та професіоналів (24,8%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (14,9%), кваліфікованих робітників з інструментом (29,7%), фахівців (5,0%), та найпростіші професії (16,2%).
Станом на 1 травня 2019 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1,6 тис. осіб, з яких 70,6% складали жінки, 32,8 % – молодь віком до 35 років, кожен другий належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 28,3 % зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.
Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні – квітні 2019 року перебувало 2,7 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у квітні місяці – 0,180 тис. осіб.
Протягом січня – квітень 2019 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 993 особи, з них 622 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 118 осіб; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 326 осіб.
Станом на початок травня 2018 року 1,1 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.
Станом на 1 травня 2019 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 202. У середньому на одну вакансію претендувало 8 осіб.
На сьогодні затребувані на ринку праці: інженери-програмісти, спеціалісти державної служби, економісти, інженери – конструктори, лікарі – ветеринарної медицини, техніки, кухарі, офіціанти, медичні сестри, електрозварники ручного зварювання, оператори швацького устаткування, водії автотранспортних засобів та інші.

Інформацію підготував відділ інформаційних систем Олександрійського міськрайонного центру зайнятості

Чи може суддя у відставці отримувати соціальні послуги в державній службі зайнятості?

20.05.2019, 11:01

Статтею 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» визначено, що право на соціальні послуги в державній службі зайнятості мають застраховані особи. Працюючі пенсіонери у разі звернення до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні мають право на соціальні послуги щодо пошуку підходящої роботи та деякі інші види послуг.
Згідно статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» статусу безробітного може набути, серед іншого, особа працездатного віку до призначення пенсії, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи. Порядок реєстрації безробітних та ведення обліку громадян, які шукають роботу, визначається Кабінетом Міністрів України.
Нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що за певних умов суддя має право подати заяву про відставку та на отримання щомісячного довічного грошового утримання. Такі кошти виплачуються незалежно від заробітку, отриманого суддею після виходу у відставку. Здійснювати пошук роботи судді мають право самостійно, за сприянням приватних агентств зайнятості чи державної служби зайнятості.
У листі Міністерства соціальної політики України від 11 квітня 2019 року вказано, що особа, яка отримує щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці, але готова і здатна приступити до роботи, має право на отримання послуг служби зайнятості та облік осіб, які шукають роботу.

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

Чи існують на законодавчому рівні покарання стосовно дій тих безробітних громадян, які незаконно отримують допомогу?

25.04.2019, 16:56

Відповідно до єдиної загальноукраїнської технології обслуговування незайнятого населення при зверненні громадянина до служби зайнятості з питань працевлаштування перевіряються дані про його попередній облік як безробітного. Це робиться для виявлення випадків, коли шукачі роботи при зверненні до центру зайнятості вже працюють, проте приховують цей факт. У результаті чого ці громадяни одночасно мають дохід, і допомогу по безробіттю.
Під час перевірок встановлюється, що такі громадяни, отримавши статус безробітного, одночасно працювали, у тому за цивільно-правовими договорами чи займались підприємницькою діяльністю, або ж подали до служби зайнятості недостовірні дані стосовно останнього виду зайнятості.
Основними засобами, які використовуються для отримання допомоги обманним шляхом, є:
• приховування безробітними факту зайнятості як при реєстрації в службі зайнятості, так і в період отримання допомоги;
• надання підроблених документів (трудової книжки, документів, які виправдовують неявку у встановлений термін до центру зайнятості – лікарняні листи, довідки з лікувальних закладів тощо);
• приховування факту призначення пенсії або ж навчання на денних відділеннях у різних навчальних закладах.
В основі роботи фахівців служби зайнятості, перш за все, – ретельний контроль за документами, що подають громадяни для реєстрації.
Для попередження фактів незаконного отримання коштів здійснюється інформування громадян, підприємств, установ і організацій про основні положення законодавства щодо зайнятості та соціального страхування на випадок безробіття, про відповідальність за скоєння шахрайства, ведення трудових книжок та оформлення інших документів.
Ця інформація розміщується на інформаційних стендах служби зайнятості, а також друкується в місцевих засобах масової інформації. Також проводяться семінари та індивідуальні консультації з представниками підприємств, установ, організацій та безробітними громадянами щодо подібних зловживань.
Тож чи існують на законодавчому рівні покарання стосовно дій тих осіб, що незаконно отримують допомогу? Звичайно, винним підприємствам або громадянам пропонується добровільно повернути переплачені кошти. У разі невиконання пропозицій матеріали передаються в органи прокуратури, полоіції та до суду. Якщо встановлюється, що в діях безробітного громадянина або посадової особи підприємства є склад злочину, передбачений Кримінальним кодексом України, вирішується питання про кримінальну відповідальність.

Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості

Чи правомірні дії роботодавця, який не виплачує особі заробітну плату в період стажування чи випробувального терміну?

25.04.2019, 16:55

Вирішуючи питання прийому на роботу кандидата, роботодавець має право проводити з ним співбесіду з метою визначення відповідності його професійних знань, вмінь та навичок встановленим вимогам. Не завжди, за результатами такої співбесіди, у роботодавця є можливість встановити чи у повній мірі відповідає працівник роботі, яка йому доручається. У таких випадках, при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.
Слід зазначити, що в період випробування на працівника поширюється законодавство про працю. У тому числі це стосується оплати праці. Умова щодо виплати заробітної плати в період випробування є обов’язковою.
Нормами Кодексу законів про працю України визначені категорії громадян для яких випробування не може бути встановлене.
Це, зокрема, неповнолітні, молодь після закінчення професійно-технічних та вищих навчальних закладів, особи, які пройшли стажування з відривом від основної роботи, особи з інвалідністю, направлені на роботу відповідно до рекомендації МСЕК, особи, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців, внутрішньо переміщені особи.
Строк випробування не може перевищувати 3-х місяців, а в окремих випадках, за погодженням з профспілками, не може перевищувати 6 місяців.
Одним із різновидів професійного навчання зареєстрованих безробітних є стажування. Таке стажування є підвищенням кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків за професією або на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця.
У період стажування зареєстрований безробітний продовжує отримувати допомогу по безробіттю, якщо її строк виплати не закінчився.
Окремо зазначу, що отримання допомоги по безробіттю не є замінником заробітної плати. Під час стажування особа не може безпосередньо працювати. Така особа підвищує свою кваліфікацію та набуває практичні навички.
Наприклад, якщо мова йде про стажування на посаді продавця продовольчих товарів, то безробітний не може самостійно торгувати в магазині. Він має набувати практичні навички поряд з основним працівником. Зрозуміло, що при цьому він і виконує певну роботу. Стажування оформлюється відповідними документами.

Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості

На початок сторінки