Міська рада »

Олександрійська міська рада – є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Олександрії та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами. Міська рада є першим після самої територіальної громади носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування, виразником її волі та інтересів.
Представницький орган місцевого самоврядування – міська рада, міський голова, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених чинним законодавством України.

Цапюк С.К. – Олександрійський міський голова – є головною посадовою особою територіальної громади міста. Міський голова та депутатський корпус у кількості 36 депутатів обрані 25 жовтня 2015 року територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування за пропорційною системою голосування. Повноваження міського голови та депутатського корпусу 7 скликання визнані на першій сесії міської ради 04 грудня 2015 року.
Міський голова очолює виконавчий комітет Олександрійської міської ради, головує на її засіданнях.

Виконавчими органами міської ради є виконавчий комітет міської ради, відділи, управління та інші створювані міською радою виконавчі органи. Виконавчі органи – органи, які відповідно до законодавства створюються міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.
Виконавчі органи міської ради є підконтрольними і підзвітними Олександрійській міській раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. На теперішній час загальна структура виконавчих органів міської ради затверджена рішенням міської ради в кількості 202 штатних одиниці.

На початок сторінки