Міський фонд підтримки підприємництва в місті Олександрії » Основні напрямки діяльності МФПП »

Фінансово-кредитна, інвестиційна, інформаційно-консультативна, економічна підтримка малого та середнього підприємництва, яка здійснюється Міським фондом підтримки підприємництва в місті Олександрії:

1. Розповсюдження серед ділових кіл підприємців та розміщення на веб-сайті міської ради інформації про пріоритетні напрямки розвитку малого і середнього підприємництва з метою забезпечення участі підприємців у міжнародних, Всеураїнських, регіональних конкурсах інвестиційних проектів.

2. Виявлення потреб громади у послугах бізнесу з метою визначення пріоритетів його розвитку. Участь в організації презентацій проектів підприємців.

3. Надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі з місцевого бюджету через МФПП для реалізації бізнес-планів підприємців. Максимальний термін повернення коштів – 24 місяці. Гарантом повернення бюджетних коштів є нерухоме майно підприємця.

4. Залучення коштів Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області (РФПП) на реалізацію бізнес – планів підприємців міста.

5. Проведення моніторингу ефективності використання підприємцями отриманих бюджетних коштів.

6. Залучення до участі у регіональних, міжрегіональних та міжнародних ярмарках, виставках кращих підприємств малого бізнесу.

7. Залучення молоді до участі у конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

8. Участь в комісіях ОМРЦЗ по сприянню громадянам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці (одинокі матері, молодь, діти-сироти, інваліди, звільнені із строкової служби) в організації власної справи шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю.

9. Сприяння створенню та підтримці існуючих підприємств у сфері народних промислів та ремісництва.

10. Економічне обґрунтування інвестиційних бізнес-проектів.

11. Проведення заходів щодо участі підприємців у Програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва: «Українська ініціатива in Went» – стажування у Німеччині протягом 1-го місяця (обов’язкове знання англійської чи німецької мови та вікові обмеження (які діють з грудня 2013 року) від 25 до 40 років, наявність закордонного паспорту), вартість стажування підприємця та перебування його за кордоном оплачує німецьке товариство «GIZ».

12. Методична та консультативна допомога по реєстрації підприємницької діяльності, зміні видів діяльності (КВЕДів), зміні адреси, прізвища, закриттю, по підготовці статутних документів, по отриманню виписок та витягів з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб.

13. Допомога у визначенні видів економічної діяльності.

14. Консультації по виготовленню печатки, штампів.

15. Консультації по реєстрації та системам оподаткування в Олександрійській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

16. Проведення щомісячних семінарів для безробітних, бажаючих започаткувати власний бізнес на тему «Від бізнес-ідеї до власної справи» (основи економіки, податкового законодавства).

На початок сторінки