Пенсійний фонд інформує »

Завершення фінансування пенсійних виплат

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України інформує, що 25.09.2017 завершено фінансування пенсійних виплат за вересень поточного року. Загальна сума коштів, спрямованих на їх забезпечення, становить 75,3 млн. грн.

Підсумки роботи Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за серпень 2017 року

За серпень поточного року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі.
Загальна сума видатків управління склала 75812,82 тис.грн. Фінансове забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.
Надходження власних коштів управління за серпень склали 24607,02 тис.грн., в т.ч. власні надходження, які адмініструє Пенсійний фонд України 117,77 тис.грн.
Фінансування пенсійних виплат розпочато другого та завершено двадцять третього серпня.

Розпочалося фінансування пенсій

01 вересня 2017 року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області розпочато фінансування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги за вересень 2017 року.

До уваги!

В Олександрійському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України щодня з 8.00 до 17.00 працює телефон «гарячої лінії» за номером: 7-41-03.
14 вересня 2017 року на телефонній «гарячій лінії» Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за номером 7-41-27 на телефонні дзвінки громадян з 14.00 до 16.00 години відповідає Начальник управління МАКСИМЕНКО Інна Олександрівна.

Виплата пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні

Статтею 48 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) передбачено виплату пенсіонеру, який перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), 25% призначеної пенсії. Решту його пенсії перераховують установі (закладу), в якій пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою. Зазначені кошти зараховують на банківські рахунки цих установ і спрямовують виключно на поліпшення умов проживання в них пенсіонерів.
Якщо в пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім’ї, що перебувають на його утриманні, пенсію виплачують у такому порядку 25% пенсії — самому пенсіонерові, інша частина пенсії, але не більш як 50% призначеного розміру – зазначеним членам сім’ї, а решта – установі (закладу), в якій пенсіонер перебуває на повному державному утриманні.
Довідка
Непрацездатними членами сім’ї є:
1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягла пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону;
2) діти, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;
3) діти, які навчаються за денною формою навчання — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, і діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Якщо особа, яка перебуває на повному державному утриманні, є дитиною померлого годувальника і отримує відповідну пенсію, її розмір за час перебування на повному державному утриманні встановлюється в сумі 50% призначеної пенсії. Дітям, які втратили обох батьків, за час перебування у спеціалізованих установах, закладах на державному забезпеченні, пенсія не зменшується і виплачується в повному обсязі.
Дітям, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника і перебувають на повному державному утриманні, 50% пенсії перераховують на їхні особисті рахунки в установах банків (дітям-сиротам — 100%). Іншу частину пенсії за заявою опікуна (піклувальника) перераховують на рахунок установи (закладу), в якій дитина перебуває на повному державному утриманні.
Довідка
Механізм перерахування органами Пенсійного фонду України коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання визначено Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 269.
Крім того, статтею 48 Закону визначено, що у випадках, коли розмір пенсії пенсіонера перевищує вартість утримання у відповідній установі (закладі), після надання адміністрацією установи довідки про вартість утримання в разі необхідності проводиться зміна розмірів частини пенсії, що підлягає перерахуванню відповідній установі (закладу), гйвнвйі яку виплачують самому пенсіонерові, таким чином, аби установі перераховувалася сума, що не перевищує вартість утримання пенсіонера.
Запитання
Які документи має подати в ПФУ установа для перерахування на її рахунок частини пенсії пенсіонера?
До письмової заяви пенсіонера про перерахування установі частини пенсії адміністрація подає довідку про вартість утримання та довідку про період перебування пенсіонера в цій установі. Якщо пенсіонер є недієздатним, то заяву від його імені подає опікун або адміністрація установи за погодженням з органом опіки.
Якщо деякий час пенсіонер не проживав у закладі, наприклад, був у лікарні, який розмір пенсії йому виплачуватимуть?
З дати його вибуття до дати повернення включно пенсіонеру виплачуватимуть пенсію а повному розмірі. Якщо ж пенсіонера перевели в іншу установу, то йому виплачуватимуть 100% пенсії, доки нова установа не подасть у Пенсійний фонд повідомлення із зазначенням дати прибуття, заяву про перерахування установі різниці пенсії та довідку про вартість утримання.
Який розмір пенсії отримуватиме пенсіонер, якщо він самостійно вибув із пансіонату?
З наступного дня після вибуття пенсіонера Фонд припиняє перераховувати частину пенсії установі. Розмір виплати пенсіонеру визначають після з’ясування місця його перебування.
Виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Кримінально-виконавчим кодексом України (далі — Кодекс) визначено, що засуджені мають право на загальних підставах на призначення та отримання пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством про пенсійне забезпечення.
Відповідно до Кодексу і статті 48-1 Закону виплату особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, призначених пенсій здійснюють територіальні органи Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання. При цьому не менш як 50% пенсії установа за місцем відбування покарання зараховує на особовий рахунок засудженого.
Згідно зі статтею 121 Кодексу особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, відшкодовують витрати на їх утримання, крім вартості харчування, взуття, одягу, білизни, спецхарчування і спецодягу. Порядок відшкодування вартості витрат на утримання засуджених у виправних колоніях затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 80.
Запитання
Мій син—інвалід III групи. У 2013 році йому було призначено пенсію на термін по грудень 2017 року. Зараз він відбуває покарання у виправній колонії. Чи виплачуватимуть йому пенсію та в якому розмірі?
Відповідно до статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу України виплату особам, засудженим до позбавлення волі, призначених пенсій здійснюють територіальні органи Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання.
із пенсій засуджених до позбавлення волі від¬шкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому не менш як 50% пенсії установа за місцем відбування покарання зараховує на особовий рахунок засудженого.
Утримання надміру виплачених пенсій
Згідно зі статтею 50 Закону якщо пенсіонер або страхувальник під час призначення або пере¬рахунку пенсії подав в орган Пенсійного фонду недостовірні дані, то надміру виплачена сума коштів повертається у Фонд:
♦  добровільно пенсіонером (поштовим переказом чи шляхом перерахування через установи банків суми пенсії, виплачені надміру внаслідок зловживань з його боку або подання ним чи страхувальником недостовірних даних, чи подати заяву про їх відрахування),
♦  або в примусовому порядку на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.
Розмір утримання переплачених сум із пенсії не може перевищувати 20% пенсії.
Відрахування з пенсії
Відповідно до статті 50 Закону відрахування з пенсії здійснюють на підставі:
– судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень);
– виконавчих написів нотаріусів;
– інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону здійснюється в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Розмір відрахування з пенсії обчислюють із суми, що належить пенсіонерові до виплати.
З пенсії може бути відраховано не більш як 50% її розміру:
– на утримання членів сім’ї (аліменти);
– на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій;
– на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку зі смертю потерпілого;
– на повернення переплачених сум заробітної плати у передбачених законом випадках.
З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20% пенсії.
Відрахування з пенсій здійснюється в порядку, визначеному розділом IX «Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника» Закону України «Про виконавче провадження» та Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Мін’юсту від 29.09.2016 № 2832/5 (чинна редакція).
Запитання
Чи враховується сума надбавки на  непрацездатних членів сім’ї, яку виплачують пенсіонеру, що не працює, під час відрахування аліментів на дитину?
Розмір відрахувань аліментів з пенсії обчислюється з суми, що належить пенсіонерові до виплати. Надбавка на непрацездатних членів сім’ї є складовою пенсії. Стягнення аліментів здійснюється з усієї суми пенсії з урахуванням надбавки на непрацездатних членів сім’ї.
Чи правомірно Пенсійний фонд стягнув аліменти з моєї пенсії у травні, якщо 1 травня моїй доньці виповнилося 18 років?
У разі визначення у виконавчому документі обов’язку стягнення аліментів до досягнення дитиною повноліття стягнення аліментів здійснюється включно по дату, на яку припадає день народження дитини.

Завершення фінансування пенсійних виплат

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України інформує, що 23.08.2017 завершено фінансування пенсійних виплат за серпень поточного року. Загальна сума коштів, спрямованих на їх забезпечення, становить 75,5 млн. грн.

До уваги відповідальних осіб страхувальників!

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України нагадує про особливості формування таблиці 5 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та виправлення помилок.
Таблиця 5 додатка 4 до Порядку від 14.04.2015 року №435 (зі змінами та доповненнями) призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.
Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:
­ було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;
­ було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
­ особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
­ особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
­ особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
У разі якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не формується та не надається.
Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку: перший – із зазначенням дати припинення трудових відносин; другий – із зазначенням дати початку трудових відносин.
У разі якщо особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.
У разі якщо в особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.
Якщо в таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку страхувальник не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої особи з тих, що передбачені пунктом 8 розділу IV цього Порядку, він подає Звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць Звіту) із зазначенням типу форми “додаткова” та таблицю 5 із зазначенням типу форми “додаткова”, яка містить дані на цю застраховану особу. Звіт із зазначенням типу форми “додаткова” не повинен містити таблиць 1 – 4 додатка 4 до цього Порядку.
За додатковими роз’ясненнями щодо ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5-9 додатка 4, всіх таблиць додатка 5, додатка 6 та додатка 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Порядку №435, звертатися за адресою: пл. Соборна, 8 або за телефонами: 7-41-03, 7-32-11.

Начальник відділу адміністрування,
супроводження інформаційних систем,
електронних реєстрів та захисту інформації Галенко Л.В.

Підсумки роботи Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за липень 2017 року

За липень поточного року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі.
Загальна сума видатків управління склала 75566,47 тис.грн. Фінансове забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.
Надходження власних коштів управління за липень склали 22945,91 тис.грн., в т.ч. власні надходження, які адмініструє Пенсійний фонд України 118,53 тис.грн.
Фінансування пенсійних виплат розпочато третього та завершено двадцять п’ятого липня.

До уваги!

В Олександрійському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України щодня з 8.00 до 17.00 працює телефон «гарячої лінії» за номером: 7-41-03.
09 серпня 2017 року на телефонній «гарячій лінії» Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за номером 7-14-99 на телефонні дзвінки громадян з 14.00 до 16.00 години відповідає перший заступник начальника управління ХОВАНЮК Ірина Василівна.

Завершення фінансування пенсійних виплат

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України інформує, що 25.07.2017 завершено фінансування пенсійних виплат за липень поточного року. Загальна сума коштів, спрямованих на їх забезпечення, становить 75,2 млн. грн.

На початок сторінки