Соціальні об’єкти » Інформація для олександрійців »

11.10.2019, 10:41

У липні-серпні 2019 року зареєстрували колективні договори:

– ТОВ « Гриф-П»;
– Приватне підприємство «Вектор-Житло»;
– Приватне підприємство «Ферумбуденерго»;
– Дочірнє підприємство «ЦИКЛОН» ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж»

Зміни та доповнення до колективних договорів:

– Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини;
– Олександрійський міськрайонний центр зайнятості;
– Олександрійська психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради;
– Олександрійське комунальне підприємство «СВІТЛОЦЕНТР»

Кабінет Міністрів України змінив порядок повідомної реєстрації колективних договорів, змін і доповнень до них

11.10.2019, 10:39

31 серпня 2019 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р.№768, якою внесено зміни до порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, який був затверджений рішенням Уряду від 13.02.2013 р. № 115.
Змінами спрощено процедуру повідомної реєстрації колективних договорів. Відтепер сторони колективних договорів мають право подати на повідомну реєстрацію лише один примірник документа в паперовій формі разом із додатками і супровідним листом, або надіслати його до управління праці в електронному вигляді .
Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня надходження угоди (договору).
Під час повідомної реєстрації управління праці та соціального захисту населення міської ради, як реєструючий орган, не робить напис на титульній або першій сторінці угоди (договору) про повідомну реєстрацію колективного договору, змін і доповнень до нього, а не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) письмово інформує про це суб’єкт, який подав на реєстрацію угоду (договір).
При цьому примірник угоди (договору), поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігатиметься в управлінні праці та соціального захисту населення міської ради до заміни новою угодою (договором).

Випадки необґрунтованої видачі листків непрацездатності та неправомірного використання коштів Фонду

29.08.2019, 14:42

Одними з основних завдань і функцій Фонду соціального страхування України та його робочих органів, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-XIV (далі – Закон №1105) є реалізація державної політики у сфері соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, надання матеріального забезпечення відповідно до цього Закону, здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності, здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду.
На виконання вимог Закону №1105 фахівцем відділу перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області (далі – управління) за фактом порушення застрахованою особою режиму, встановленого лікарем, проведена позапланова перевірка обґрунтованості та правомірності видачі листка непрацездатності працівнику Акціонерного товариства «Дніпрогаз» (далі – Товариство). Підставою для проведення зазначеної перевірки стало звернення Товариства, як страхувальника, за місцем реєстрації, до Дніпровського відділення управління з інформаційним запитом щодо визначення законності видачі листка непрацездатності. В запиті зазначено, що працівник Товариства, який знаходився на амбулаторному лікуванні, в цей же час перебував за межами України, що підтверджено витягом з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.
За результатами перевірки первинної медичної документації в закладі охорони здоров’я м.Дніпра було встановлено, що лікар здійснював записи про стан здоров’я пацієнта в медичній карті амбулаторного хворого без його безпосереднього огляду, що є грубим порушенням чинних нормативно-правових актів, які регламентують порядок видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, та свідчить про факт зловживання з боку медичного працівника.
Враховуючи, що неправомірними діями лікаря був нанесений збиток бюджету Фонду, керівнику лікувально-профілактичного закладу був направлений лист про відповідальність за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, а також наголошено на обов’язку відшкодування винними особами коштів Фонду, які були виплачені працівнику Товариства у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (згідно з статтею 1172 Цивільного кодексу України «Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою», пунктами 8.1.-8.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність працівників, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України №455 від 13.11.2001 (далі – Інструкція №455)).
Стаття 22 Закону №1105 визначає, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
За приписами ч.2 ст.23 цього ж Закону застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.
У зв’язку з виявленим фактом порушення закладом охорони здоров’я порядку видачі та продовження листка непрацездатності працівнику Товариства, управлінням була проведена позапланова перевірка обґрунтованості та правомірності раніше виданих цьому працівнику листків непрацездатності та встановлено, що в 2017 році він знаходився на амбулаторному лікуванні в іншому закладі охорони здоров’я, під час якого він також перебував за межами України, що підтверджено відповідним витягом з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України».
У зв’язку з виявленням аналогічного випадку незаконної видачі та продовження застрахованій особі документу, що засвідчує тимчасову непрацездатність громадян, управлінням до закладу охорони здоров’я, який його видав, також був направлений лист з попередженням лікарів цього закладу про відповідальність за порушення вимог Інструкції №455 та обов’язок відшкодування шкоди особою, яка її завдала.
За результатами здійснених фахівцями управління перевірок закладів охорони здоров’я та виявлених у зв’язку з цим порушень порядку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, протягом першого півріччя 2019 року лікарями закладів охорони здоров’я було відшкодовано до бюджету Фонду понад 86 тис. грн.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, звертаємо увагу керівників, голів комісій із соціального страхування підприємств, установ та організацій, а також застрахованих осіб на неприпустимість допущення випадків зловживання своїми правами, необхідність виконання своїх обов’язків і відповідальність за незаконне одержання матеріального забезпечення за соціальним страхуванням, що визначені статтею 16 Закону №1105.

До відома роботодавців, керівників та головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій усіх форм власності!

01.08.2019, 11:26

Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради звертає Вашу увагу на те, у липні 2019 року порівняно з червнем 2019 року є зміни в індексації.
По-перше, з 1 липня 2019 року збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, в межах якого проводиться індексація: з 1921,00 грн. до 2007,00 грн.
По-друге, змінилися індекси для проведення індексації для більшості «базових» місяців.
По-третє, вперше виникло право на індексацію у працівників, для яких «базовим» місяцем є січень 2019 року. Отже, у більшості працівників, у тому числі тих, які працюють у бюджетній сфері (ЄТС, держслужба, робітники), у липні виникне право на індексацію. Сума індексації становитиме 62,22 грн (2007,00 ПМПО з 01.07.2019 р × 3,1 %).
Тому якщо у вас оклади (ставки) підвищилися у липні 2019 року, то не буде індексації для працівників, у яких «базовим» місяцем є січень 2019 року, якщо липнева зарплата зросла мінімум на суму можливої індексації (мінімум на 62,22 грн).

ІНФОРМАЦІЯ про стан травматизму невиробничого характеру у місті Олександрія за перше півріччя 2019 року

17.07.2019, 15:09

Однією з найважливіших проблем на сьогоднішній день залишається великий рівень випадків невиробничого та побутового травматизму.
Постійно здійснюється аналіз стану і дослідження причин травматизму невиробничого характеру у місті, встановлюються джерела виникнення небезпечних для здоров’я людей факторів.
За перше півріччя 2019 рік у місті всього зареєстровано 3989 травм проти 4115 за аналогічний період 2018 року, тобто на 126 травм, або на 3,1 % менше, у тому числі серед дітей – 1135 проти 1100 за аналогічний період минулого року на 35 травм, або 3,2 % більше.
Перше місце по кількості травм, як і в першому півріччі минулого року, займають випадкові падіння потерпілих – 1769 (44,3 %) нещасних випадків проти -2180 (52,9 %), в тому числі дітей віком до 14 років – 504, порівняно з відповідним періодом серед дітей зменшення на 43 випадки.
На другому місці по кількості травм випадкова дія неживих механічних сил до яких входять ( удар кинутим, випущеним або падаючим предметом; удар об спортивне обладнання або спортивним обладнанням; удар іншим предметом або об інший предмет; контакт з підйомними та передатними механізмами, не класифікований в інших рубриках; контакт з гострим склом; контакт з ножем, шпагою або кинджалом; контакт з ручним інструментом без силового двигуна; контакт з газонокосаркою з силовим двигуном; контакт з іншими ручними інструментами та побутовою технікою, які оснащені силовим двигуном; контакт з сільськогосподарськими машинами; постріл з особистої вогнепальної зброї, постріл із гвинтівки, дробовика та великокаліберної вогнепальної зброї; постріл з інших та неуточнених видів вогнепальної зброї, вибух та розрив газового балона, вихлоп запалу для феєрверка; попадання стороннього тіла в око чи інший природний отвір, проникання стороннього тіла або предмета крізь шкіру) – 1234 (30,9 %) нещасних випадки, з них діти віком до 14 років – 404, зменшення на 61 випадок серед дорослих, а дітей – збільшення на 13 випадків.
Третє місце по кількості травм займає вплив живих механічних сил до яких входять (поштовх, удар ногою, скручування, збивання з ніг чи дряпання, спричинені іншою особою; удар об іншу особу (зіткнення), роздавлення; поштовх чи затоптування натовпом, що охоплений панікою; укус пацюка; укус або удар, спричинений собакою; укус або удар, спричинені іншими ссавцями; контакт з морською твариною; укус або ужалення неотруйною комахою або іншими неотруйними членистоногими; укус або роздавлення, спричинене іншими рептиліями; контакт з рослинними шпичаками, колючками та гострим листям – 248 (6,2 %) нещасних випадків , дітей віком до 14 років – 81, зменшення на 23 випадки серед дорослих та зменшення на 10 випадків серед дітей.
Травми пов’язані з метою вбивства чи нанесення ушкодження здоров’я – 208 (5,2 %) нещасних випадків, дітей віком до 14 років – 20, збільшення на 66 випадків серед дорослих та збільшення на 9 випадків серед дітей.
Нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) – 59 (1,5%), з них діти віком до 14 років –18. Загальна кількість зменшилась на 11 випадки серед дорослих, та збільшення на 4 випадки серед дітей.
Відбулося збільшення травм, пов’язаних з транспортом – 378 (9,5 %) нещасних випадки, проти – 69 на 309 збільшення за аналогічний період.
При зменшенні загального показника травматизму серед населення міста, зменшилась кількість загиблих громадян від травм невиробничого характеру, 31 проти 36 за минулий період.
4 – громадянина міста загинули від випадкового отруєння та дії отруйних речовин, 3 – з навмисного самоушкодження, 5 – через ушкодження з невизначеними намірами, 5 – напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження здоров’я, 5 чоловік – загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод, 2 – падіння, 3 – випадкові утоплення та занурення у воду, 2 – інші нещасні випадки із загрозою дихання, 1 – нещасний випадок спричинений дією диму, вогню та полум’ям, 1– нещасний випадок пов’язаний з дією природних факторів.
Аналіз стану невиробничого травматизму показує, що основними причинами є:
– необережність мешканців міста, які пошкоджують своє здоров’я;
– порушення правил дорожнього руху, як водіїв так і пішоходів;
– вживання продуктів та алкогольних напоїв, які не відповідають санітарним нормам та якості.
З метою забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони життя і здоров’я людей та профілактики травматизму невиробничого характеру на території міста розпорядженням міського голови від 28.05.2019 року № р-76-з затверджено “Міський план першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру на 2019 – 2020 роки”, який знаходиться на постійному контролі.
В котрий нагадуємо бути особисто обережними:
– під час переміщення на вулицях міста, особливо в вечірній час;
– під час поїздок на власному та громадському транспорті;
– під час знаходження біля водоймищ;
– під час вживання продуктів харчування;
– під час виконання робіт в побуті.
Не залишайте дітей самих без догляду дорослих!
Тому ще раз застерігаємо та попереджаємо: люди бережіть своє життя і здоров’я та життя і здоров’я інших людей!

Аналіз стану виробничого травматизму, професійної захворюваності за І півріччя 2019 року на підприємствах, що адміністративно входять до складу Олександрійського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області

12.07.2019, 11:48

Протягом І півріччя 2019 року страховий експерт з охорони праці відділення приймав участь у роботі семи комісій з розслідування нещасних випадків, з яких в одному випадку проводилося спеціальне розслідування комісією створенною Управлінням Держпраці у Кіровоградській області нещасного випадку, який трапився 06.09.2016 року, решта шість нещасних випадків, з яких один перехідний з 2018 року, розслідувалися комісією створеною керівниками підприємств.
Станом на 01.07.2019 року розслідувано 6 нещасних випадків, з яких 4 випадки комісією з розслідування визнанні страховими випадками, тобто пов’язаними з виробництвом та два нещасні випадки не пов’язані з виробництвом. В одному випадку триває розслідування, терміни продовженні до часу отримання експертного заключення.
Чотири нещасних випадки пов’язанні з виробництвом, у тому числі два тяжких з можливою інвалідністю потерпілих, трапилися в Олександрійському районі. У місті Олександрії та Петрівському районі нещасні випадки протягом І півріччя 2019 року не реєструвалися. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, слід відмітити ріст виробничого травматизму в Олександрійському районі на три випадки. На протязі І півріччя 2018 року був зареєстрований один нещасний випадок пов’язаний з виробництвом, тобто страховий випадок з двома потерпілими на сільськогосподарському підприємстві Олександрійського району.
Потерпілими на виробництві у 1 півріччі 2019 року є працівники – безпосередні виконавці робіт, три чоловіки та одна жінка. Їх вік відповідно 40, 44, 61 та 58 років. За видом події один нещасний випадок віднесений до падіння потерпілого з висоти ( з приставної драбини), як наслідок – перелом плечової кістки правої верхньої кінцівки, інші три випадки травмування внаслідок дії рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів, а саме: рвана рана правої гомілки отримана від дії ланцюга працюючої бензопили, інший випадок – травматична ампутація лівої ступні на рівні проксимальних відділів плеснових кісток ланцюгом жатки комбайну, та випадок коли деталлю (шнеком) закріпленим в металообробний верстат було захоплено рукав одягу працівника і обертальним рухом зламано обидві ліктьову та променеву кістки лівого передпліччя.
Основною причиною травмування працівників є: особиста необережність потерпілої, відсутність, або неякісне проведення інструктажу з охорони праці, коли працівника вперше направили на роботи з ручною бензопилою не провівши йому інструктаж з охорони праці по безпечному її застосуванню та у двох випадках не виконання вимог інструкції з охорони праці самими потерпілими, коли виконання налагоджувальних робіт (регулювання в люнеті деталі, що обробляється) під час роботи верстату проводилося з включеним електродвигуном, а в іншому випадку необхідно було перевіряти і регулювати робочі органи і механізми, надівати і натягувати паси, ланцюги, усувати несправності, проводити змащування, очищати ріжучий апарат, молотильний барабан, копнувач тільки при заглушеному двигуні, що не було виконанно.
Відповідно до проведеного аналізу основних причин нещасних випадків (по актам Н-1) за 1 півріччя 2019 року – технічні причини складають 0%, організаційні 75% та психофізіологічні 25% .
Іншими словами даних нещасних випадків могло не бути. На першому місці за з’ясованими обставинами їх виникнення є так званий людський фактор. Це поспіх з яким виконувалися роботи, нехтування своїм здоров’ям, правилами охорони праці та безпечного ведення робіт, переоцінка своїх можливостей, а також недостатній контроль посадових осіб за роботою підлеглих, не виконання своїх посадових обов’язків.
Протягом 1 півріччя 2019 року до відділення надійшло одне повідомлення за формою П-3 про встановлення професійного захворювання у тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма Маріампольська» с. Луганка Петрівського району, де випадок такої ж професійна патологія реєструвався у І півріччі 2018 року, у працівника тієї ж професії. Випадок професійного захворювання розслідуваний комісією утвореною начальником Управління Держпраці у Кіровоградській області. Складений акт за формою П-4. Отже рівень професійної захворюваності у 1 півріччі 2019 року у порівнянні з 1 півріччям 2018 року залишився на тому ж рівні і реєструється у галузі сільського господарства. На що хочеться звернути увагу. Дані випадки хронічного професійного захворювання зареєстровані у працівників діючого підприємства, працівники якого проходять попередні та періодичні медичні огляди, в тому числі їх проходили і наші професійнохворі працівники. За результатами пройдених медичних оглядів комісією фактично здійснювався їх допуск до роботи за професією в умовах дії загальної вібрації та виробничого шуму. Вказані виробничі фактори Українським науково-дослідним інститутом промислової медицини в кінцевому результаті визнані причиною їх захворювання. Тому даний факт може навести на думку що до якісті медичних оглядів. Відповідь на наше звернення, до лікувально-профілактичного закладу що проводило медичний огляд, про надання роз’яснень що до швидкоплинного розвитку професійної патології залишило ще більше запитань. Як з’ясувалося, дані хворі під час медичних оглядів не звертали увагу спеціалістів на наявність синдромів, що дали б змогу запідозрити у них професійну патологію, у результаті чого вона була виявлена уже за їх зверненням до профпатолога Кіровоградської обласної лікарні.
Отже виконання статті 14 Закону України «Про охорону праці» є як ніколи доречним, а саме працівник повинен дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

Страховий експерт з охорони праці Олександрійського відділення УВД ФССУ у Кіровоградській області І.В.Губко

11.05.2019, 10:48

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради здійснюється направлення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях на психологічну реабілітацію.
Метою психологічної реабілітації є збереження або відновлення фізичного та психічного здоров’я отримувачів послуг, досягнення соціально-психологічного благополуччя, зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій.
Перелік категорій одержувачів послуг – учасники антитерористичної операції з числа осіб, яким встановлено один з таких статусів:
– учасник бойових дій;
– особа з інвалідністю внаслідок війни;
– учасник війни;
– постраждалий учасник Революції Гідності.
У разі проходження психологічної реабілітації в стаціонарних умовах тривалість курсу не перевищує 18 днів.
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги:
1) заява довільної форми до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування);
2) посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни;
3) документ, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення;
4) паспорт громадянина України.
Отримувачі послуг, що мають статус постраждалого учасника Революції Гідності, разом із заявою подають копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.
Послуги із психологічної реабілітації надаються шляхом укладання трьохстороннього договору між органом соціального захисту населення, учасником бойових дій/особою з інвалідністю внаслідок війни/учасником війни/постраждалим учасником Революції Гідності та закладом, що надає послуги психологічної реабілітації.
Отримання послуг із психологічної реабілітації (короткостроково, періодично або довгостроково відповідно до індивідуального плану психологічної реабілітації), проживання та харчування під час надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаціонару, компенсація витрат на оплату проїзду до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації, та назад здійснюється на безоплатній основі.
Орган соціального захисту населення відшкодовує вартість проїзду до суб’єкта надання послуг та назад на підставі наступних документів:
1) заяви;
2) оригіналу проїзних документів;
3) заповненого суб’єктом надання послуг відривного корінця направлення на психологічну реабілітацію;
4) документу, що підтверджує особу.
Відбір закладів, що надають послуги із психологічної реабілітації, проводиться шляхом перевірки відповідності цих закладів вимогам зазначених в нормативно-правових актах.
На сьогоднішній день до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях включено ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт», який знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р-н, смт.Сергіївка, вул.Гагаріна, 1-а.
Всіх бажаючих пройти психологічну реабілітацію, запрошуємо звернутися до управління за адресою: вул.Шевченка, 109, каб.№8.

До уваги батьків дітей з дитячим церебральним паралічем

11.05.2019, 10:48

27 березня 2019 року постановою Кабінету Міністрів України № 309 затверджено Порядок здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу. Новий механізм надання заходів з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП дозволить забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг за принципом «гроші ходять за людиною»,.
Відтепер кошти державного бюджету, передбачені на реабілітацію дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу, будуть спрямовуватись на відшкодування вартості реабілітаційних заходів закладам охорони здоров’я або реабілітаційним установам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі трьохстороннього договору, укладеного між відповідним медичним закладом, управлінням праці та соціального захисту населення міської ради та одним з батьків або законним представником дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП.
З переліком таких закладів можна ознайомитися на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики та Фонду соціального захисту інвалідів за посиланням: http://www.ispf.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=269&AspxAutoDetectCookieSupport=1, який буде періодично оновлюватись.
Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один з батьків дитини чи її законний представник повинен обрати заклад та подати до управління праці та соціального захисту населення міської ради заяву разом із копіями документів:
– паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження дитини;
– виписки з медичної карти амбулаторного хворого (форма № 027/о);
– індивідуальної програми реабілітації на дитину з інвалідністю внаслідок ДЦП.
Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначається обсяг і строки проведення таких заходів.
Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини, яка за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження І та ІІ ступеня складає 16 тис. грн., ІІІ ступеня – 25 тис. грн.
Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.
За більш детальною інформацією необхідно звертатись до управління праці та соціального захисту населення міської ради за адресою вул. Шевченка, 109 каб. 8 або за тел. 7-16-72.

ЗВЕРНЕННЯ організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій міста

18.04.2019, 16:23

Шановні колеги!

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці.
Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».
Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.
Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.
З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі – Концепція) і затвердив План заходів щодо її реалізації (далі – План заходів).
Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.
Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є:
• визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків;
• усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення
• розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.
Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров’я працівників у всіх аспектах,пов’язаних з роботою, на зобов’язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин,вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров’я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.
Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.
Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.
У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційнороз’яснювальнікампанії,зокремасемінари,круглістоли,конференціїтощо.Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.
Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що, своєю чергою, можуть спричинити низку труднощів. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.
Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.
Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація,робототехніка, інформаційна комп’ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.
Важко спрогнозувати, які технології існуватимуть у майбутньому, як вони будуть інтегровані в робочі процеси і який вплив – позитивний чи негативний – матимуть на безпеку праці. Тому наша діяльність, що передбачає інноваційні підходи, має бути орієнтована на людину, пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя.
Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.
Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.
Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.
Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію

Виплати до 9 травня

03.04.2019, 14:37

В 2019 році розміри разової грошової допомоги ветеранам війни до 5 Травня з Державного бюджету відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» збільшені в середньому на 5 % в порівнянні з 2018 роком і становлять:
1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилось 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
інвалідам І групи – 3850 гривень;
інвалідам ІІ групи – 3400 гривень;
інвалідам ІІІ групи – 2950 гривень;
2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилось 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1295 гривень;
3) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) ) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам ) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 840 гривень;
4) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 530 гривень.
Виплата одноразової грошової допомоги проводитиметься управлінням праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради. Кошти будуть нараховані і виплачені до 5 травня 2019 року через поштові відділення зв’язку або установи банків перерахуванням на особові рахунки за місцем одержання пенсії, а особам, які не є пенсіонерами, за місцем їхнього проживання.
У разі неотримання коштів або для перевірки даних необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Нагадуємо, що за допомогою можна буде звернутись до 30 вересня 2019 року.

На початок сторінки