Соціальні об’єкти » Інформація для олександрійців »

Підсумки роботи Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за 2016 рік

13.02.2017, 16:09

До бюджету управління Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області з усіх джерел фінансування за 2016 рік (з урахуванням залишку – 148,25 тис.грн.) надійшло 715991,53 тис. грн., у тому числі з Державного бюджету – 401460,79 тис.грн., з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – 19,38 тис. грн.
Власних коштів протягом року надійшло 164404,46 тис. грн., з яких кошти, які адмініструє Державна фіскальна служба України, склали 162941,58 тис. грн., що становить 94,2 % виконання планового показника. Власних надходжень, які адмініструє Пенсійний фонд України, надійшло у сумі 1462,88 тис. грн. при плановому показнику 1332,44 тис. грн., що складає 109,8% до плану.
Видатки на пенсійні виплати з початку року складають 715954,67 тис грн. Середній розмір пенсійної виплати, станом на 01.01.2017 року становить 1676,08 грн., що на 34,4 % більше мінімальної пенсії.
Фінансове забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.

Звіт про виконання плану доходів та видатків Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Кіровоградської області  за 2016 рік

Залишок коштiв на початок року  – 148,25 (тис.грн.)
Роздiл I. ДОХОДИ
Власнi надходження – всього,   –  1462,88 (тис.грн.)
у тому числi:
– iншi надходження  – 94,65 (тис.грн.).
– кошти, сплаченi банками за користування тимчасово вiльними коштами Пенсiйного фонду України – 147,41 (тис.грн.).
– кошти пiдприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй працiвникам, зайнятим на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком № 1  – 235,17 (тис.грн.).
– кошти пiдприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй працiвникам, зайнятим на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком № 2  – 985,65 (тис.грн.)
– кошти на виплату пенсiй iноземним пенсiонерам, якi проживають на територiї України  – 0 (тис.грн.)
Усього власних доходiв з урахуванням залишку  – 1611,13 (тис.грн.)
Перерозподiл власних коштiв на покриття тимчасових касових розривiв – 314377,59 (тис.грн.)
Кошти Державного бюджету України, всього  – 401460,79 (тис.грн.)
у тому числi:
– фінансове забезпечення виплати пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за пенсiйними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України – 401460,79 (тис.грн.)
Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування на випадок безробіття – 19,38 (тис.грн.)
УСЬОГО ДОХОДIВ  – 715991,53 (тис.грн.)
Роздiл II. ВИДАТКИ
за рахунок власних надходжень всього – 604472,36 (тис.грн.)
з них на:
– пенсiйне забезпечення осiб, пенсiя яким призначена згiдно iз Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” – 596626,56 (тис.грн.)
за рахунок коштiв Державного бюджету України, всього  – 111462,93 (тис.грн.)
у тому числi на:
– виплату пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами  – 111462,93 (тис.грн.)
за рахунок коштiв Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття – 19,38 (тис.грн.)
У С Ь О Г О  В И Д А Т К I В  – 715954,67 (тис.грн.)
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) 36,86 (тис.грн.)

Зміни щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції

09.02.2017, 16:11

З 06.02.2017 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» від 18.10.2016 № 1683-VIII (далі – Закон 1683).
Законом 1683 розширено коло осіб, які мають право дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
З урахуванням внесених змін право на призначення дострокової пенсії за віком при дотриманні вищезазначених умов з 06.02.2017 будуть мати: (більше…)

Розпочалося фінансування пенсій

09.02.2017, 15:34

02 лютого 2017 року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області розпочато фінансування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги за лютий 2017 року.

Отримав субсидію – бережи енергоресурси!

06.02.2017, 16:40

Про звернення громадян

03.02.2017, 14:05

Звернення громадян – це організаційно-правовий спосіб забезпечення законності й дисципліни, який характеризується правом громадян України звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їхніх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами і пропозиціями, що стосуються діяльності останніх. Звернення може бути подано письмово або усно на особистому прийомі у керівника державного органу,організації, підприємства тощо.
На виконання Закону України «Про звернення громадян» Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України реалізовує права громадян на звернення у письмовому вигляді, на особистих та особистих виїзних приймах, в телефонному режимі та за допомогою електронної пошти. Впродовж 2016 року до управління надійшло 753 звернення громадян, в тому числі 16 письмових звернень, із них повторні або масові звернення відсутні.
Важливу роль у посиленні довіри до органів державної влади відіграє особисте спілкування з громадянами. У 2016 році на особистий прийом керівного складу управління звернулися 549 громадян. На особистих виїзних прийомах за місцем проживання прийнято 188 громадян, в тому числі 62 особи, яким виповнилося 80 років і більше.
На сьогодні актуальними питаннями є: роз’яснення норм діючого пенсійного законодавства – 389 звернень (51,7 % від загальної кількості звернень); перевірки призначення та перерахунків пенсій – 127 (16,9 % від загальної кількості звернень), підвищення розміру пенсії 95 звернень (12,6% від загальної кількості).
Громадяни міста та району активно користуються послугами постійно діючої «гарячої» телефонної лінії, а саме, 1721 осіб отримали відповідні консультації та роз’яснення спеціалістів управління
В Олександрійському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України надаються послуги в електронному вигляді через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (www.portal.pfu.gov.ua). Крім стандартних функцій щодо доступу до інформаційних матеріалів в галузі пенсійного страхування, цей сервіс дозволяє отримувати реальну інформацію, яка накопичена в інформаційних базах даних Пенсійного фонду. Станом на 30 грудня 2016 року у базі даних веб-порталу надійшло чотири звернення щодо отримання відповідних консультацій/роз’яснень.
Дбаючи про підвищення якості обслуговування громадян і спрощення процедури отримання послуг, в управлінні Фонду приймальня працює за принципом «єдиного вікна» з гнучким графіком роботи. У звітному періоді за консультаціями, роз’ясненнями, послугами до «єдиного вікна» звернулось 38688 громадян з питань: пенсійного забезпечення – 31928; обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 39; приймання від платників звітності – 6703.
З метою запобігання будь яких корупційних дій з боку працівників управління, в залі комплексного обслуговування громадян («єдиному вікні») встановлено відео- та аудіо спостереження.
Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України надаються консультації громадянам за допомогою IP-мережі та засобів Skype-зв’язку. Консультації в режимі Skype-зв’язку – сучасна послуга, яка дає змогу спеціалістам управління Пенсійного фонду швидко і оперативно надавати відповіді громадянам на їх звернення, в т. ч. громадянам з особливими потребами, з віддалених населених пунктів. Такий зв’язок налагоджено з 17 сільськими та селищними радами, 2 пансіонатами, всеукраїнськими підприємствами УТОГ і УТОС. Протягом 2016 року консультації за допомогою Skype-зв’язку отримали 30 осіб Крім того, спеціалісти управління у складі робочої групи «мобільного соціального офісу» надають мешканцям міста та району постійну соціальну підтримку. Протягом 2016 року працівники управління прийняли участь у роботі 24 «мобільних офісів» на яких було прийнято 59 громадян. .
Управління продовжує роботу над підвищенням якості обслуговування громадян, своєчасним реагуванням на проблемні питання, які піднімаються у зверненнях, виявленням причин, що їх породжують, усуненням наявних порушень та вжиттям відповідних заходів реагування.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ, СВІТЛОВОДСЬКА, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО, ОНУФРІЇВСЬКОГО, ТА СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СІЧНЯ-ГРУДНЯ 2016 РОКУ

03.02.2017, 14:02

За 2016 рік у відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Олександрійському районі зареєстровано 12 нещасних випадків які сталися на підприємствах і організаціях регіону.
В місті Олександрії зареєстровано 1 нещасний випадок, який трапився 04.08.2016 року з робітником з комплексного обслуговування й ремонту будівель в НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів –школа мистецтв» Олександрійської міської ради.
В Олександрійському районі 4 (чотири) нещасних випадки, це випадок смерті на виробництві сторожа Недогарського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ», який трапився 16 квітня 2016 року, нещасний випадок в ТОВ «УкрАгроКом» 22.07.2016 року з трактористом-машиністом сільськогосподарського виробництва, випадок травмування 24.08.2016 року водія автотранспортних засобів ТОВ «Агродар ЛТД» та розслідуваний нещасний випадок в ПАТ «Шарівське» де 08.09.2014 року невідомою особою нанесені травми водієві автотранспортних засобів даного підприємства.
На підприємствах Світловодського району зареєстрований 1 (один) нещасний випадок які трапився 13.01.2016 року з завідувачем сектору Світловодської районної державної адміністрації.
В місті Світловодську зареєстровано 6 (шість) нещасних випадків, з яких один з тяжким наслідком трапився 05.05.2016р. в філії «Кременчуцька ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго» з слюсарем будівельним, інший нещасний випадок 30.05.2016 року зареєстрований у маляра Відокремленого підрозділу «Кременчуцький судноплавний шлюз», один груповий нещасний випадок із смертельним наслідком двох осіб, який трапився 19.06.2016 року в Комунальному водоканалізаційному підприємстві «Водограй», нещасний випадок 11.08.2016 року з водієм Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Світловодськ, нещасний випадок 11.11.2016 року з штукатуром в Спільному Українсько-Амеріканському підприємстві з іноземними інвестиціями у формі ТОВ “Плайтех” та нещасний випадок 25.11.2016 року з молодшою медичною сестрою у Власівському пансіонаті для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням.
На підприємствах Онуфріївського району – нещасні випадки на виробництві не траплялися.
Дані нещасні випадки розслідуванні, дев’ять з яких визнанні пов’язаними з виробництвом і складено десять актів за формою Н-1( два по груповому Н.в.): Світловодська районна державна адміністрації, філія «Кременчуцька ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго», ВП «Кременчуцький судноплавний шлюз», Комунальне водоканалізаційне підприємство «Водограй» смт.Власівка, НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів –школа мистецтв» Олександрійської міської ради, ТОВ «УкрАгроКом», ТОВ «Агродар ЛТД», Спільне Українсько-Амеріканське підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ “Плайтех” та Власівський пансіонат для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням.
Випадок смерті на виробництві сторожа Недогарського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ», травмування водія Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Світловодськ та випадок нанесення травми водієві автотранспортних засобів ПАТ «Шарівське» не пов’язані з виробництвом, складені акти за формою Н-5. Триває розслідування випадку смерті 17.11.2016 року тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва в ТОВ «УкрАгроКом».
За 2016 рік зареєстровано 1 професійне захворювання. 29 лютого 2016 року комісією проведено розслідування даного професійного захворювання, встановленого 04.02.2016 року Науково-дослідним інститутом промислової медицини у колишнього працівника Державного підприємства «Шахта «Ведмежоярська» – підприємство не здійснює виробничу діяльність. Складений акт розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання, форма П-4.
Страхові експерти з охорони праці відділення Фонду в Олександрійському районі беруть участь у роботі комісій по розслідуванню 100% нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Страховий експерт з охорони праці відділення ВД ФССНВ в Олександрійському районі І.В.Губко

Завершення фінансування пенсійних виплат

01.02.2017, 14:02

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України інформує, що 25.01.2017 завершено фінансування пенсійних виплат за січень поточного року. Загальна сума коштів, спрямованих на їх забезпечення, становить  63,0 млн. грн.

До уваги відповідальних осіб страхувальників!

30.01.2017, 13:26

З 1 січня 2017 року набрали чинність законодавчі зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік » встановлений розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року – 3 200,00 грн.
Мінімальний страховий внесок з урахуванням положень статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та частини п’ятої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями), згідно якої єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску, у 2017 році складатиме 704 грн. на місяць ( 3200грн х 22 відсотки).
З метою забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати акцентуємо Вашу увагу на правильності складання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску, який є джерелом формування моніторингу з дотримання норм законодавства, зокрема, факти виплати з 1 січня 2017 року заробітної плати менше 3200 грн., переведення працівників на скорочену тривалість робочого часу.
Разом з тим, принагідно інформуємо про надання органами Пенсійного фонду України інформації до органів Державної фіскальної служби, Державної служби України з питань праці про виявлені факти недотримання законодавства в частині мінімальної заробітної плати та використання праці неоформлених працівників для відповідного реагування.
Крім того нагадуємо, що незважаючи на те, що функцію прийому звітності, покладено на органи Державної фіскальної служби України, органи Пенсійного фонду надають консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб, включаючи питання заповнення таблиць 5-9 додатку 4, всіх таблиць додатку 5, додатку 6 та додатку 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
За отриманням консультацій страхувальники можуть звертатись за тел. 7-51-18 та 7-32-11.

Зміни в законодавстві з 01 січня 2017 року, які стосуються пенсійного забезпечення

26.01.2017, 11:16

З 1 січня 2017 року набрали чинності закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801 (далі – Закон 1801), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774 (далі – Закон 1774), якими врегульовано окремі питання пенсійного забезпечення  у 2017 році.

Детальніше з інформацією можна ознайомитися тут

Підсумки роботи Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за грудень 2016 року

19.01.2017, 12:42

За грудень поточного року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі.
Загальна сума видатків управління склала 91664,7 тис.грн., що на 2797,00 тис.грн. менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Фінансове забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.
Надходження власних коштів управління за грудень склали 18535,12 тис.грн., в т.ч. власні надходження, які адмініструє Пенсійний фонд України 130,73 тис.грн., або 112,9 % виконання планових показників.
Фінансування пенсійних виплат грудня розпочато 1 та завершено 23 грудня.
26 грудня розпочалося авансове фінансування пенсійних виплат січня 2017 року, на що спрямовано 28242,1 тис. грн.

На початок сторінки