Соціальні об’єкти » Інформація для олександрійців »

Завершення фінансування пенсійних виплат

30.11.2016, 11:34

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України інформує, що 25.11.2016 завершено фінансування пенсійних виплат за листопад поточного року. Загальна сума коштів, спрямованих на їх забезпечення, становить 59,9 млн. грн.

Вирішення проблем інвалідів праці та запобігання виробничому травматизму – пріоритетні завдання Фонду.

25.11.2016, 11:45

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві та відновлення їх працездатності є одним з основних завдань соціального страхування, тому проведення заходів професійної та соціальної реабілітації є важливим напрямом діяльності відділення.
У відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Олександрійському районі Кіровоградської області станом на 01 листопада 2016 року знаходиться 1776 справ потерпілих (членів їх сімей), які постраждали на виробництві.
Впродовж десяти місяців 2016 року провадились страхові виплати і надавались медико-соціальні послуги 1018 особам. З них потерпілих внаслідок трудового каліцтва – 743, потерпілих внаслідок професійного захворювання – 223, утриманців – 52. На ці цілі витрачено 13187,59 тис. грн. в т. ч :
– допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачена 17 потерпілим на суму 56,53тис.грн.
– одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності 7 потерпілим на суму 67,9 тис.грн.
– щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку отримало 965 потерпілих. Сума виплати склала 11066,61 тис. грн.
– одноразова допомога в разі смерті потерпілого виплачена 1 сім’ї -145,0 тис.грн. та 1-му утриманцю – 29,0 тис.грн.
– щомісячну страхову виплату в разі втрати годувальника отримали 52 утриманця, сума виплати склала 554,39 тис.грн.,
– витрати на поховання 2 потерпілим на суму 3,29 тис.грн..
Окрім того відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення” та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року № 1078 (зі змінами та доповненнями) в січні – жовтні 2015 року виплачена сума 1755,42 тис.грн. індексації щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей).
Потерпілі отримують медико-соціальні послуги. Їм відшкодовуються витрати на стаціонарне, амбулаторне та санаторно-курортне лікування, протезування, засоби пересування, та інші види послуг. Впродовж поточного року потерпілі були забезпечені медико-соціальними послугами:
– відшкодування витрат на лікування потерпілих – 44 особи на суму 122,11 тис.грн.;
– відшкодування витрат на санаторно-курортне лікування – 33 особи на суму 395,39 тис.грн. Надавалися путівки санаторіїв м.Одеси, м.Бердянська, м.Трускавця, м.Немирів.
– відшкодування витрат на вироби медичного призначення та лікарські засоби – 75 осіб на суму 363,6 тис.грн.;
– відшкодування витрат на додаткове харчування – 2 особи на суму 15,75 тис.грн.;
– відшкодування витрат на протезування (в т.ч. проїзд ) – 6 осіб на суму 94,37 тис.грн.;
– відшкодування витрат на спеціальний медичний догляд – 6 осіб на суму 64,96 тис.грн.;
– відшкодування витрат на постійний сторонній догляд – 14 осіб на суму 85,5 тис.грн.;
– відшкодування витрат на побутове обслуговування – 14 осіб на суму 43,98 тис.грн.;
– відшкодування витрат на бензин, ремонт і технічне забезпечення та на транспортне обслуговування інвалідів – 21 особа на суму 5,49 тис.грн.;
– витрат на придбання спеціальних засобів пересування (коляски) – 2 потерпілим на суму 33,48 тис.грн.
Допомагати людям, які травмувалися на виробництві – це обов’язок працівників Фонду, але допомога є не лише матеріальною. Спеціалісти відділення підтримують потерпілих своєю увагою і чуйністю, добрим словом і конкретними справами, за що одержують заслужену повагу і вдячність людей.
Не залишаються наодинці зі своїми проблемами і потерпілі, які вимушено змінили місце проживання, приїхали з Луганської та Донецької областей. Вони в повному обсязі та вчасно забезпечуються страховими виплатами та медико-соціальними послугами.
У 2016 році інваліди, які знаходяться на обліку у відділенні, брали активну участь у Всеукраїнській спартакіаді серед інвалідів праці «Сила духу». Учасники змагань отримали багато позитивних вражень. Потерпілий на виробництві внаслідок професійного захворювання, інвалід ІІІ групи Денисов В.В. завоював перше місце з «бомбаскету» (кидки м’яча в баскетбольне кільце).
У відділенні щоденно проводиться прийом громадян. При зверненні потерпілих, працівники надають детальні роз’яснення про нарахування страхових виплат, індексацію страхових виплат, забезпеченням медико-соціальними послугами, а також про зміни в законодавстві про соціальне страхування.
До відділення виконавчої дирекції Фонду дуже часто звертаються люди, у яких проблеми виникли саме через виробничі травми. Люди озлоблені, зневірені, що їм хтось допоможе. І саме в цих випадках на допомогу їм завжди приходять працівники нашого відділення, які стають і порадниками, і в якійсь мірі психологами. І саме ми повертаємо їм надію і впевненість, що незважаючи на їхні проблеми зі здоров’ям, життя продовжується. Працівники відділення виконавчої дирекції Фонду і надалі робитимуть все можливе для відновлення здоров’я потерпілих на виробництві і для того, щоб інваліди праці якнайбільше залучалися до активного способу життя. І коли бачиш на обличчі потерпілих посмішку, відчуваєш радість, що наші зусилля були не марними.
Діяльність відділення спрямована на зниження та недопущення травматизму на підприємствах, відновлення працездатності потерпілих, їх реабілітацію, а також на своєчасне і повне матеріальне відшкодування завданої умовами праці шкоди, що і вселяє потерпілим на виробництві впевненість у завтрашньому дні.
На діючих підприємствах страховими експертами з охорони праці відділення проводиться робота щодо профілактики нещасних випадків, а саме: надається практична методично-консультативна допомога в організації роботи служби охорони праці, розробленні положення про службу охорони праці та первинних документів з охорони праці, що діють в межах підприємства.
Дієвими заходами профілактики виробничого травматизму, які були проведені спеціалістами відділення протягом десяти місяців 2016 року, є: участь у проведенні 2 конкурсів дитячого малюнку, 11 нарад, 2 засідань «круглих столів», 24 семінарів щодо організації охорони праці, стану виробничого травматизму, а також з інших питань, що стосуються загальнообов’язкового державного соціального страхування на підприємствах, установах, організаціях та в інших суб’єктах господарської діяльності. На протязі січня-жовтня 2016 року проведено 51 зустріч з трудовими колективами підприємств та надана допомога в організації пропаганди безпечних методів праці серед працівників. Представникам підприємств надано 78 консультацій щодо організації охорони праці на підприємстві, у томі числі і фізичним особам, які використовують найману працю. Під час участі в роботі комісій з розслідування нещасних випадків страхові експерти з охорони праці брали участь у розробленні профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадження їх на підприємствах страхувальників, внесення пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва. З метою забезпечення інформаційної роботи по профілактиці виробничого травматизму зроблено 33 публікації в електронні та друковані засоби масової інформації та два виступи по центральному та місцевому телебаченню. Страхові експерти з охорони праці відділення 11 раз приймали участь у навчанні та підвищенні рівня знань керівників і спеціалістів з питань охорони праці підприємств, установ, організацій, на базі навчальних закладів та підприємств, всього 270 осіб. Страхові експерти з охорони праці відділення протягом січня-жовтня 2016 року приймали участь у засіданнях комісій з перевірки знань з питань ОП працівників, керівників, посадових осіб і відповідних спеціалістів з питань охорони праці підприємств, установ, організацій. За результатами складено 83 протокол перевірки знань 858 осіб. Брали участь у роботі 3-х комісій з питань охорони праці на підприємствах.
До відзначення 28 квітня Всесвітнього дня охорони праці, який в Україні проходив під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик», страхові експерти з охорони праці відділення ВД ФССНВ в Олександрійському районі приймали участь у проведенні п’яти «відкритих уроків» в навчальних закладах регіону. Взяли участь у проведенні брифінгу за участю представників ЗМІ під девізом: „Стрес на робочому місці: колективний виклик”.
Проведені профілактичні заходи дають змогу зменшити рівень травматизму на виробництві, в тому числі і смертельного. Проте, незважаючи на роботу, яка проводиться, як спеціалістами відділення, так і керівниками підприємств, ризик травмування на багатьох робочих місцях залишається доволі високим, а тому забезпечення належного рівня роботи з питань охорони праці на кожному підприємстві, в установі, організації має стати справою честі для всіх роботодавців, адже безпечні умови праці – це життя та здоров’я працівників. Охорона життя й здоров’я працюючих від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників має важливе соціальне значення. Здоров’я працюючих є національним багатством держави оскільки має вплив на працездатність людини, а відтак на її добробут і подальший розвиток технічного процесу.

Щодо зміни номеру телефону «гарячої лінії»

23.11.2016, 15:11

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України інформує, що з 1 листопада п.р. телефон урядової «гарячої лінії» змінено з 0 800 507 309 на скорочений номер 1545.
Урядова «гаряча лінія» – це механізм, що забезпечує оперативне реагування на проблемні питання, які порушуються у зверненнях громадян та має на меті удосконалення роботи органів виконавчої влади з урахуванням громадської думки.
Відповідно до «Порядку взаємодії органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи «Урядовий контактний центр» із забезпечення оперативного реагування на звернення, які надходять на урядову «гарячу лінію», Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та Урядову телефонну довідку» на звернення заводиться електронна реєстраційна картка звернення заявника з індивідуальним номером. У картці зазначаються прізвище, ім’я, по батькові заявника, номер контактного телефону, місце проживання заявника, електронна адреса, на яку заявнику може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним, викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання чи вимоги. У разі коли заявник не називає своє прізвище, ім’я, по батькові або не надає інші відомості, звернення реєструється як анонімне і надсилається в установленому порядку органу виконавчої влади, до компетенції якого належить розгляд порушеного у ньому питання, який самостійно визначає доцільність його розгляду та вносить відповідну інформацію до бази даних.
Урядова «гаряча лінія» працює крім святкових днів та неділі за наступним графіком: понеділок – п’ятниця з 8 до 21 години, субота – з 8 до 19 години.
Дзвінки на урядову «гарячу лінію» як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл) безкоштовні.

Підсумки роботи Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за жовтень 2016 року

21.11.2016, 15:55

За жовтень поточного року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі.
Загальна сума видатків управління склала 60655,2 тис.грн., що на 2990,09 тис.грн. менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Фінансове забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.
Надходження власних коштів управління за жовтень склали 14347,98 тис.грн., в т.ч. власні надходження, які адмініструє Пенсійний фонд України 93,84 тис.грн..
Фінансування пенсійних виплат жовтня розпочато 3 та завершено 25 жовтня.

Нові можливості веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України

21.11.2016, 15:51

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України повідомляє, що на виконання одного із завдань Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року щодо поліпшення якості обслуговування громадян у поточному році створено єдине інформаційне середовище, у якому обробляється інформація про застрахованих осіб та пенсіонерів, реалізовано доступ до даних пенсійної справи та картки застрахованої особи з використанням електронного цифрового підпису.
Так, з 1 листопада 2016 року запрацював оновлений веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, функції якого значно розширено. Тепер завдяки новим функціональним можливостям громадяни можуть без черг і зайвих витрат часу отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління Фонду. Принциповою відмінністю від попередніх форм інформування Пенсійним фондом через Інтернет є той факт, що веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально.
Відтепер процедура реєстрації на веб-порталі максимально спрощена: за наявності електронно-цифрового підпису (ключа ЕЦП) громадяни мають можливість миттєвої он-лайн реєстрації. Для цього необхідно перейти за адресою www.portal.pfu.gov.ua та скористатися розміщеними на сайті підказками. Крім того, для реєстрації на веб-порталі можна звернутись до територіального управління Пенсійного фонду України із заявою та документом, який засвідчує особу. Внесені у заяву відомості перевіряються, вносяться до інформаційної системи Пенсійного фонду, після чого громадянин отримує реєстраційний код, який потрібно ввести при заповненні реєстраційної форми безпосередньо на сайті веб-порталу.
Зареєстровані користувачі зможуть без черг і зайвих витрат часу скористатись наступними електронними послугами:
– отримувати інформацію, накопичену в базах даних персоніфікованого обліку;
– здійснювати контроль за даними, що вносяться до системи персоніфікованого обліку та впливають на пенсійні права (для працюючих);
– отримувати відомості з власної пенсійної справи (для пенсіонерів) щодо суми призначеної пенсії, з урахуванням усіх встановлених надбавок, виду пенсії, закінчення строку виплати пенсії тощо;
– подавати заяву – запит на попереднє замовлення паперових документів, а саме: виписки з системи персоніфікованого обліку, виписки з пенсійної справи (для пенсіонерів), виписки про стан розрахунків з ПФУ (для страхувальників);
– подавати скарги та пропозиції до органів Пенсійного фонду;
– подавати заяви про призначення пенсії до органів Пенсійного фонду;
– подавати заяви про перерахунок пенсії у зв’язку з набутим страховим стажем до органів Пенсійного фонду (для пенсіонерів);
– записатися на прийом до органу Пенсійного фонду з можливістю вибору часу, зручного для відвідування Фонду.
За більш детальною інформацією просимо звертатися до Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України за адресою: м.Олександрія, пл. Соборна, 8, відділ обслуговування громадян, або за телефоном 4-05-42.

Отримання пенсій через банківські установи

21.11.2016, 15:48

Кожен пенсіонер заслуговує на дбайливе ставлення та найкращі умови обслуговування.
Діючим законодавством України пенсіонерам і одержувачам допомоги надано право самостійно обирати установу, яка буде здійснювати безпосередню виплату належних їм сум пенсій. З кожним роком все популярнішими стають банківські установи, які надають ряд послуг і можливостей для людей літнього віку.
Двічі на рік, 10 липня та 10 грудня конкурсна комісія по відбору банків, через які здійснюється виплата пенсії, грошової допомоги що складається з представників Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, Мінекономрозвитку, Казначейства, Національного банку України й Пенсійного фонду України визначає перелік банків, які можуть надавати послуги з виплати пенсій, грошової допомоги. Поряд з фінансовими показниками діяльності, що має вирішальне значення, також враховується і кількість відкритих пенсійних рахунків та якість обслуговування пенсіонерів.
На території міста та району 11 банківських установ отримали право здійснювати операції з обслуговування поточних рахунків пенсіонерів з виплати пенсій: АТ “Державний ощадбанк України»”, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ КБ “Приватбанк,” ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Креді агріколь банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Акцент-Банк», АТ «Сбербанк », АБ « Експрес- банк», ПАТ „ПУМБ”. Багато пенсіонерів міста та району вже давно змогли оцінити переваги отримання пенсії через пенсійні рахунки у банках. Перш за все це: отримання пенсій може здійснюватися за допомогою пластикових карток, які видаються пенсіонерам безкоштовно; вчасно одержувати пенсію, перебуваючи в будь-якій частині країни і будь-який зручний час; можливість зняти з рахунку не всю пенсію, а тільки необхідну суму; можливість оформлення доручення на отримання коштів або можливість випуску додаткової картки для Ваших родичів.
Багато банків надають додаткову картку безкоштовно. Крім того не всі пенсіонери знають, що пенсійна картка може стати не тільки інструментом для одержання пенсії, але й приносити додаткові вигоди її власникові. Сама помітна з них це : нарахування відсотків на залишок вкладів. Якщо процентної ставки по пенсійній картці вам не досить, то ви можете оформити додатково депозитний рахунок з поповненням і під більш високі відсотки, а банк буде автоматично перераховувати на нього встановлену вами суму з кожної пенсії. Так ви зможете, не відвідуючи банк, накопичувати кошти на депозиті. Деякі банки відразу при відкритті рахунку передбачають відкриття додаткового депозитного рахунку «у пакеті».
Деякі банки періодично проводять розіграші коштовних призів серед власників пенсійних карток. Хоча, безумовно, при виборі банку не варто орієнтуватися на цей показник. Чекаючи пенсії не обов’язково ходити щодня до банкомата, щоб перевірити залишок на рахунку. Досить підключити послугу «Смс – Інформування» – і при перерахуванні грошей на пенсійну картку ви відразу про це довідаєтеся: вам прийде повідомлення на особистий мобільний телефон. Така послуга доступна в більшості банків і обійдеться недорого. Деякі банки надають її безкоштовно, інші – за помірну плату.
Крім того, деякі банки надають можливість поповнити рахунок мобільного телефону з вашої пенсійної картки, відправивши СМС певного змісту на короткий номер.
На закінчення: хоча пенсіонери в нашій країні не є самі забезпечені верстви населення, але для банків вони все-таки залишаються цінними клієнтами. У першу чергу тому, що рідко змінюють свої вподобання, у тому числі у виборі банку, рідше всього достроково розривають договори депозитів й найбільш схильні накопичувати кошти.
В місті Олександрії та Олександрійському районі майже 60% пенсіонерів користуються банківськими послугами. Таким чином, є всі передумови вигідної співпраці між пенсіонером і банківською установою. Але право вибору, щодо способу виплати пенсії завжди залишається за пенсіонером.

Виправлення помилок у звіті з ЄСВ

17.11.2016, 13:58

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України звертає увагу платників, що виправлення помилок у звіті щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне (далі – Звіт) здійснюється відповідно до розділу V Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016 та № 813 від 07.09.2016) (далі – Порядок).
У разі виявлення помилки у Звіті до закінчення строку подання цього Звіту страхувальник повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до органу доходів і зборів за місцем обліку.
Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності, визначених цим Порядком.
Якщо страхувальником до закінчення строку подання Звіту подаються за поточний звітний період лише окремі таблиці Звіту із зазначенням типу форми «скасовуюча», «додаткова», цей Звіт не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.
У разі виявлення страхувальником у Звіті після закінчення звітного періоду помилки в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, подаються скасовуючі документи, тобто страхувальник повинен сформувати та подати Звіт за попередній період, який містить: перелік таблиць Звіту, відповідну таблицю із зазначенням типу форми «скасовуюча» з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб та відповідну таблицю із зазначенням типу форми «початкова» із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб, при цьому таблиця 6 додатка 4 до Порядку повинна містити дані щодо кожної застрахованої особи окремо.
Звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблиць 1-4 додатка 4 до Порядку. При цьому внесення змін до сум нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускається.
Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблицях 5 та 7 додатка 4 до Порядку, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу.
Якщо страхувальником не подавався Звіт за попередній звітний період, то у поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого єдиного внеску застрахованим особам за попередній звітний період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов’язаний подати Звіт за поточний звітний період та у разі потреби окремо за попередній період.

Пенсійний фонд інформує

14.11.2016, 15:32

В Олександрійському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України щодня з 8.00 до 17.00 працює телефон «гарячої лінії» за номером: 4-05-42.
Крім цього, 17 листопада 2016 року з 14.00 до 16.00 «гарячу» телефонну лінію за номером 7-14-99 проведе Перший заступник начальника управління ХОВАНЮК Ірина Василівна

ЗАГАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ, СВІТЛОВОДСЬКА, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО, ОНУФРІЇВСЬКОГО, ТА СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СІЧНЯ-ЖОВТНЯ 2016 РОКУ

11.11.2016, 10:56

Станом на 01 листопада 2016 року у відділенні зареєстровано 10 нещасних випадки які сталися на підприємствах і організаціях регіону.
В місті Олександрії зареєстровано 1 нещасний випадок, який трапився 04.08.2016 року з робітником з комплексного обслуговування й ремонту будівель в НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів –школа мистецтв» Олександрійської міської ради.
В Олександрійському районі 4 (чотири) нещасних випадки. Це випадок смерті на виробництві сторожа Недогарського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ», який трапився 16 квітня 2016 року, нещасний випадок в ТОВ «УкрАгроКом» 22.07.2016 року з трактористом-машиністом сільськогосподарського виробництва, випадок травмування 24.08.2016 року водія автотранспортних засобів ТОВ «Агродар ЛТД» та розслідуваний нещасний випадок в ПАТ «Шарівське» де 08.09.2014 року невідомою особою нанесені травми водієві автотранспортних засобів даного підприємства.
На підприємствах Світловодського району зареєстрований 1 (один) нещасний випадок які трапився 13.01.2016 року з завідувачем сектору Світловодської районної державної адміністрації.
В місті Світловодську зареєстровано 4 (чотири) нещасних випадки, з яких один з тяжким наслідком трапився 05.05.2016р. в філії «Кременчуцька ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго» з слюсарем будівельним, інший нещасний випадок 30.05.2016 року зареєстрований у маляра Відокремленого підрозділу «Кременчуцький судноплавний шлюз», один груповий нещасний випадок із смертельним наслідком двох осіб, який трапився 19.06.2016 року в Комунальному водоканалізаційному підприємстві «Водограй» та один нещасний випадок 11.08.2016 року з водієм Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Світловодськ.
На підприємствах Онуфріївського району – нещасні випадки на виробництві не траплялися.
Дані нещасні випадки розслідуванні, сім з яких визнанні пов’язаними з виробництвом і складено вісім актів за формою Н-1( два по груповому Н.в.): Світловодська районна державна адміністрації, філія «Кременчуцька ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго», ВП «Кременчуцький судноплавний шлюз», Комунальне водоканалізаційне підприємство «Водограй» смт.Власівка, НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів –школа мистецтв» Олександрійської міської ради, ТОВ «УкрАгроКом» та ТОВ «Агродар ЛТД».
Випадок смерті на виробництві сторожа Недогарського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ», травмування водія Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Світловодськ та випадок нанесення травми водієві автотранспортних засобів ПАТ «Шарівське» не пов’язані з виробництвом, складені акти за формою Н-5.
За десять місяців поточного 2016 року зареєстровано 1 професійне захворювання у колишнього працівника Державного підприємства «Шахта «Ведмежоярська» – підприємство не здійснює виробничу діяльність. Складений акт розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання, форма П-4.
Страхові експерти з охорони праці відділення Фонду в Олександрійському районі брали участь у роботі комісій по розслідуванню 100% нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Страховий експерт з охорони праці відділення ВД ФССНВ в Олександрійському районі І.В.Губко

Розпочалося фінансування пенсій

07.11.2016, 11:42

02 листопада 2016 року Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області розпочало фінансування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги за листопад 2016 року.

Начальник управління І.Максименко

На початок сторінки