Соціальні об’єкти » Інформація для олександрійців »

З 1 липня цього року змінено порядок оподаткування пенсій. Що змінилося і як?

17.08.2016, 15:36

Серед законодавчих новацій у пенсійній сфері останнього часу – оподаткування пенсій, що було запроваджено як один із заходів, спрямованих на запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні.
Із 01.01.2015 року (на виконання Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” (№71- VIII від 28.12.2014р.) та у зв’язку з набуттям чинності змін до Податкового кодексу України з 01.01.2015 р.) податок на доходи фізичних осіб справлявся із суми пенсії (включаючи суму їх індексації) або щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (на місяць) встановленої на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення.
Ставка податку на доходи фізичних осіб становила:
– 15 відсотків, якщо база оподаткування місячного оподаткованого доходу не перевищувала десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня звітного року;
20 відсотків, якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Крім того, об’єктом оподаткування військовим збором (відповідно до пункту 16-1 „Перехідних положень” Податкового кодексу України).
– став загальний місячний оподатковуваний дохід, зокрема, визначений підпунктом 164.2.19 Податкового кодексу України. Таким чином, базою оподаткування два останні роки були суми пенсій або щомісячного довічного утримання в частині, яка не перевищує:
– 2015 року – 3645 грн. (три розміри мінімальної заробітної плати, визначеної станом на 1 січня 2015 року);
– 2016 року – 4134 грн. ((три розміри мінімальної заробітної плати, визначеної станом на 1 січня 2016 року).
Отже, з пенсії, в частині, яка перевищувала 3654 грн. на місяць протягом 2015 року, а в 2016 року – 4134 грн., справлявся податок за ставкою 15-20 відсотків (залежно від розміру пенсії) та 1,5 відсотка військового збору від об’єкта оподаткування.
Крім того, статтею 47 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що в період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2016 року під час роботи особи (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), на посадах (окрім осіб, які працюють на посадах та на умовах, визначених законами України 2Про державну службу”, „Про прокуратуру”, „Про судоустрій і статус суддів”), пенсія, розмір якої перевищує 150відсотків од прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 відсотків од призначеного розміру, але не менше як 150 відсотків од прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
У червні цього року було внесено зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування пенсій. Ухвалено Закон №1411-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій”. Він набув чинності з першого липня.
Тепер до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (разом із сумою їх індексації, нарахованою відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, котрі платник податку отримує з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законодавством, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (у розрахунку на місяць) встановленого на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.
Ставка податку становить 18 відсотків од бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної в підпункті 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу, що становить 10740 грн.
Окрім того, Законом передбачено, що положення підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Приклад зміни розміру пенсії після застосування нових правил:

гр. М. 2013 року призначено пенсію за віком відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Пенсію призначено як непрацюючій особі. Її розмір – 5278,21 грн.
У 2015-2016 роках із пенсії, що перевищувала 2015 року 3564,00 грн., а 2016 року – 4134 грн., справлявся податок за ставкою 15 відсотків та 1,5 відсотка військового збору.
Розмір пенсії до виплати 2015 року становив 5011,22 грн. (2578,21 грн. – 266,99 грн.).
Розрахунок суми податку та військового збору:
5278,21 грн. – 3654,00 грн. = 1624,21 грн.
1624,21 грн. х 15% = 243,63 грн. (податок)
1624,21 грн. х 1,5% = 23,36 грн. (військовий збір)
Усього: 243,63 грн. + 23,36 грн. = 266,99 грн.
2016 року розмір пенсії з урахуванням утримання податку та військового збору становив 5088,92 грн.
Припустимо, що у квітні 2016 року гр. М. працевлаштувався. Відповідно до статті 47 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у період роботи пенсія гр. М. виплачується в розмірі 85 відсотків од призначеного розміру, а саме:
5278,21 грн. х 85% = 4486,48 грн.
Окрім того, із суми пенсії, котра перевищує 413100 грн. (три розміри мінімальної заробітної плати), – 352,48 грн. (4486,48 грн. – 4134 грн.) утримується податок (15%) – 52,87 грн. і військовий збір (1,5%) – 5,29 грн.
Розмір пенсії до виплати з дня працевлаштування становив 4428,,32 грн. (4486,48 грн. – 58,16 грн.).
У зв’язку з набуттям чинності з 1 липня 2016 року Закону України від 02.06.2016 року №1411-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій” пенсія гр. М. не підлягає оподаткуванню.
Пенсія гр. М. як працюючому пенсіонеру з 1 липня 2016 року виплачується в розмірі 85 відсотків од призначеного розміру з урахуванням вимог статті 47 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і до виплати належить 4486,48 грн. (5278,21 грн. х 85%).

Стан виконання у І півріччі 2016 року бюджету та завдань, покладених на органи Пенсійного фонду України

15.08.2016, 16:36

Підсумовуючи роботу Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України у першому півріччі поточного року, необхідно відмітити, що основні пріоритети діяльності, насамперед, щодо забезпечення стабільного фінансування та виплати пенсій, покращення якості обслуговування громадян, виконуються відповідно до поставлених завдань.
Управлінням забезпечено своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат по 37084 пенсіонерах. За 6 місяців поточного року на фінансування пенсійних виплат, з врахуванням авансового фінансування в грудні минулого року, спрямовано 355832,08 тис. грн., що більше від показника відповідного періоду минулого року на 17693,76 тис. грн, або на 5,2 %.
Станом на 1 липня 2016 року 11 банківських установ здійснюють операції по обслуговуванню карткових рахунків пенсіонерів міста та району. 58,7 % загальної кількості пенсіонерів отримують пенсії через банківські установи. Економія коштів на доставку пенсій за рахунок отримання виплат через поточні рахунки пенсіонерів в установах банків склала 2,37 млн. грн.
У першому півріччі поточного року у зв’язку зі зниженням ставки нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування обсяг власних надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 31,7 % і склав 77,8 млн. грн. Як наслідок – забезпеченість власними коштами теж значно скоротилася і склала 28,6 %. Завдання з надходження частини розмежованих коштів від сплати єдиного соціального внеску виконано на 92,2 %. При цьому план з надходження коштів, які адмініструє Пенсійний фонд України, виконано на 119,0 %.
З початку року до бюджету Фонду надійшло коштів, з урахуванням розмежування сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в сумі 78 582,24 тис. грн.. За додатковими ставками з окремих видів господарських операцій надійшло 2081,6 тис. грн., що становить 207,5 % до відповідного періоду минулого року.
Актуальним є питання відшкодування пільгових пенсій. Заборгованість із даного виду платежу становить 56,4 млн. грн. та складає 66 відс. у загальній сумі боргу. Щомісяця відбувається її зростання в середньому майже на 1,4 млн. грн.
Значною залишається заборгованість минулих періодів із сплати страхових внесків, яка станом на 1 липня складає 29,1 млн. грн. необхідно відзначити, що в даному напрямку маємо позитив. За звітний період забезпечено зменшення суми боргу на 5 млн. грн., або на 14,7 відс.
Укладено графіки погашення заборгованості з обов’язкових платежів із 5 платниками на 109,1 тис. грн., доведене завдання з погашення боргу виконано в повному обсязі.
З метою зменшення заборгованості з витрат на виплату та доставку пільгових пенсій із АТ «НВО «Етал», яка станом на 01.06.2016 р. становила 572 664,54 грн., управління звернулося до Олександрійської місцевої прокуратури з ініціативою про звернення до суду з адміністративним позовом про стягнення заборгованості з АТ «НВО «Етал». Кіровоградським окружним адміністративним судом позов прокуратури в інтересах управління задоволено в повному обсязі.
Кінцевий результат погашення боргів залежить також від повноти вжиття заходів органами Державної виконавчої служби. Станом на 01.07.2016 р. на виконанні в органах ДВС перебуває 299 виконавчих документів на суму 38, млн. грн. З початку року в рахунок погашення такої заборгованості надійшло 38,2 тис. грн.
Триває робота з легалізації трудових відносин у сфері зайнятості населення. З початку року фахівцями управління в складі міської робочої групи щодо організації та координації роботи з питань легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення обстежено 519 суб’єктів господарської діяльності та легалізовано працю 97 осіб, а за даними аналітичних досліджень легалізовано працю 27 осіб, що на 94 особи більше проти показників минулого року. В результаті проведених заходів додатково надійшло 47,41 тис. грн.
За 6 місяців 2016 року управлінням проведено 891 перевірку щодо достовірності документів, що надаються для призначення (перерахунку) пенсій до управління, а також щодо правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів. Відсоток виявлених порушень становить 15,8.
Протягом першого півріччя 2016 року призначено пенсії 546 особам, проведено 1428 індивідуальних перерахунків. Відповідно до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з урахуванням стажу та заробітку, набутих після призначення пенсії, перераховано пенсій 485 особам. Встановлено 13 пенсій за особливі заслуги перед Україною. Середній розмір пенсійної виплати становить 1583,96 грн., що на 147,91 грн. вище відповідного періоду минулого року.
Забезпечено виплату пенсій за фактичним місцем проживання в м. Олександрії та Олександрійському районі 5 пенсіонерам, які переїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та 546 пенсіонерам – з Донецької та Луганської областей.
Забезпечено розвиток електронного документообігу з громадянами, юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, зокрема через веб-портал інформаційних послуг Пенсійного фонду України. Станом на 1 липня поточного року зареєстровано 6858 користувачів веб-порталу, в тому числі з початку року 1491.
Відділом обслуговування громадян надано 19599 послуг. На особистий прийом до керівництва управління звернулося 352 особи, надійшло 7 письмових звернень, на які своєчасно надано вичерпні відповіді. Переважна більшість усіх звернень стосувалася правильності призначення/перерахунку пенсій.
З червня 2016 року в управлінні розпочато впровадження принципово нової централізованої технології призначення пенсій та обслуговування громадян з використанням електронної пенсійної справи, що забезпечить зменшення термінів обробки заяв і документів та відкриває можливість дистанційного доступу пенсіонера до своєї пенсійної справи.

Підсумки роботи Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за липень 2016 року

11.08.2016, 8:49

За липень поточного року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі.
Загальна сума видатків управління склала 59909,6 тис.грн., що на 3828,87 тис.грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Фінансове забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.
Надходження власних коштів управління за липень склали 13279,15 тис.грн., в т.ч. власні надходження, які адмініструє Пенсійний фонд України 95,02 тис. грн.
01 липня 2016 року Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області розпочато фінансування пенсійних виплат липня 2016 року. Завершено фінансування пенсійних виплат 25 липня.

Пенсійний фонд інформує

08.08.2016, 14:13

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України має нову юридичну адресу: пл.Соборна, буд.8, Олександрія, Кіровоградська область, 28000.
Фактично управління розташоване в двох приміщеннях за адресами:

пл.Соборна 8, м.Олександрія

начальник управління, приймальня каб.17 4-08-44 (тел/факс)
заступник начальника управління каб.4 4-09-05
відділ обслуговування громадян каб.6 4-05-42
відділи з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій каб.2,7
каб.9,11-12,15
4-04-75
4-17-92
бюджетно-фінансовий відділ каб.10,16 7-10-75
7-03-94
сектор персоналу та організаційно – інформаційної роботи каб.19 4-06-65
юридичний сектор каб.13 4-09-02

вул.Шевченко 76, м.Олександрія

перший заступник начальника управління каб.4 7-14-99
відділ платежів до пенсійної системи каб.3 7-31-10
відділ ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем каб.2 7-32-11
сектор контрольно-перевірочної роботи каб.1 7-43-51
сектор адміністрування і захисту інформаційних систем каб.6 7-51-18

Розпочалося фінансування пенсій

08.08.2016, 13:59

02 серпня 2016 року Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області розпочало фінансування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги за серпень 2016 року.

Підсумки роботи Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за І півріччя 2016 року

03.08.2016, 11:08

До бюджету управління Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області з усіх джерел фінансування за І півріччя 2016 року надійшло 322904,42 тис. грн., у тому числі з загального фонду Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами та дефіциту коштів Пенсійного фонду – 175125,77 тис. грн., з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – 19,38 тис. грн..
За І півріччя 2016 року надійшло власних коштів 78582,24 тис. грн., з яких кошти, які адмініструє Державна фіскальна служба України, склали 77800,55 тис. грн., що становить 92,2% виконання планового показника. У порівнянні з І півріччям 2015 року власні кошти управління зменшились на 37087,66 тис. грн., або, на 32,1 %. Власних надходжень, які адмініструє Пенсійний фонд України, надійшло у сумі 781,69 тис. грн. при плановому показнику 656,75 тис. грн., що складає 119,0 % до плану.
Видатки на пенсійні виплати з початку року становлять 357560,48 тис грн., що на 17796,00 тис. грн., або на 5,2% більше аналогічного періоду минулого року. Середній розмір пенсії, станом на 01.07.2016 року становить 1583,96 грн., що на 40,2 % більше мінімальної пенсійної виплати .
Фінансове забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України інформує

28.07.2016, 8:54

В Олександрійському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України щодня з 8:00 до 17:00 працює телефон «гарячої лінії» за номером: 4-05-42.
Крім цього, щочетверга з 14:00 до 16:00 на «гарячій» телефонній лінії керівництва управління відповідають:

ПІБ, посада Дата проведення «гарячої лінії» Телефон
«гарячої лінії»
ЗІНЮК
Ганна Іванівна
,
заступник начальника управління
04.08.2016 4-09-05
КОРЛЮК
Олена Володимирівна
,
завідувач сектору контрольно–перевірочної роботи
11.08.2016 7-43-51
ЗГУРКО
Світлана Володимирівна
,
начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №1
18.08.2016 4-04-75
ГАЛЕНКО
Лілія Володимирівна
,
начальник відділу ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем
25.08.2016 7-32-11

Завершення фінансування пенсійних виплат

28.07.2016, 8:50

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України інформує, що 25.07.2016 завершено фінансування пенсійних виплат за липень поточного року. Загальна сума коштів, спрямованих на їх забезпечення, становить 59,8 млн. грн.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

25.07.2016, 15:11

За 1 півріччя 2016 року у відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Олександрійському районі зареєстровано 4 нещасних випадки на виробництві, з яких на підприємствах Світловодського району зареєстрований 1 нещасний випадок який трапився 13.01.2016 року з завідувачем сектору Світловодської районної державної адміністрації, в місті Світловодську зареєстровано 2 нещасних випадки, з яких один з тяжким наслідком трапився 05.05.2016р. в філії «Кременчуцька ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго» з слюсарем будівельним, інший нещасний випадок 30.05.2016 року зареєстрований у маляра Відокремленого підрозділу «Кременчуцький судноплавний шлюз» та в Олександрійському районі зареєстровано випадок смерті на виробництві сторожа Недогарського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ», який трапився 16 квітня 2016 року. На підприємствах міста Олександрії та Онуфріївського району – нещасні випадки на виробництві не траплялися.
Дані нещасні випадки розслідуванні, три з яких визнанні пов’язаними з виробництвом і складені акти за формою Н-1: Світловодська районна державна адміністрації, філія «Кременчуцька ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго» та ВП «Кременчуцький судноплавний шлюз».
Випадок смерті на виробництві сторожа Недогарського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ» не пов’язані з виробництвом, складений акт за формою Н-5.
Триває розслідування нещасного випадку в ПАТ «Шарівське» Олександрійського району, де 08.09.2014 року невідомою особою нанесені травми водієві автотранспортних засобів даного підприємства та групового нещасного випадку із смертельним наслідком двох осіб, який трапився 19.06.2016 року в Комунальному водоканалізаційному підприємстві «Водограй» місто Світловодськ.
За перше півріччя 2016 року зареєстровано 1 професійне захворювання. 29 лютого 2016 року комісією проведено розслідування даного професійного захворювання, встановленого 04.02.2016 року Науково-дослідним інститутом промислової медицини у колишнього працівника Державного підприємства «Шахта «Ведмежоярська» – підприємство не здійснює виробничу діяльність. Складений акт розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання, форма П-4.
Страхові експерти з охорони праці відділення Фонду в Олександрійському районі брали участь у роботі комісій по розслідуванню 100% нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.
Рівень виробничого травматизму за 1 півріччя 2016 року (3 н.в.) у порівнянні з 1 півріччям 2015 року (6 н.в.) зменьшився на три н.в.. В 1 півріччі 2015 року зареєстровано 2 н.в. із смертельним наслідком, яких не було за аналогічний період 2016 року.
Рівень профзахворювань знаходиться на сталому рівні по 1 п.з. у 1 півріччі 2016 року – 1п.з., у 1 півріччі 2015 року 1п.з.
Відповідно до проведеного аналізу основних причин нещасних випадків (по актам Н-1) за 1 півріччя 2016 року – організаційні причини виникнення н.в. складають 66,7% технічні -0%, психофізіологічні 33,3% .
Протягом 1 півріччі 2016 року, відповідно до Закону України від 28.12.2014 р. № 71-VIII«Про внесення змін у Податковий кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо податкової реформи», страховими експертами з охорони праці перевірки стану профілактичної роботи щодо створення здорових і безпечних умов праці на підприємствах, що адміністративно входять до складу відділення не проводилися.
Управлінням Держпраці у Кіровоградській області всебічні перевірки не організовувалися, страхові експерти з охорони праці відділення до даних перевірок не залучалися.
За період з січня по червень 2016 року проводились профілактичні заходи, спрямовані на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаними умовами праці.
Представникам підприємств надавалися консультації щодо організації охорони праці на підприємстві, у томі числі і фізичним особам, які використовують найману працю. Консультації надаються під час звернення у відділення, за 6 місяців 2016 року надано 44 консультації.
Страхові експерти з охорони праці відділення приймають участі у навчанні та підвищенні рівня знань керівників і відповідних спеціалістів з питань охорони праці підприємств, установ, організацій, на базі навчальних закладів та підприємств, що адміністративно входять до складу відділення. Станом на 01 липня 2016 року проведено вісім навчань всього 211 особам.
Спеціалісти відділення протягом січня-червня 2016 року приймати участь у засіданнях комісій з перевірки знань з питань ОП працівників, керівників, посадових осіб і відповідних спеціалістів з питань охорони праці підприємств, установ, організацій. За результатами складено 45 протоколів перевірки знань 498 осіб.
Страхові експерти з охорони праці приймали участь у розробленні нормативних актів з охорони праці підприємств. Під час участі в роботі комісій з розслідування нещасних випадків страхові експерти з охорони праці брали участь у розробленні профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадження їх на підприємствах страхувальників, внесення пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва .
На протязі січня-червня 2016 року проведені двадцять шість зустрічей з трудовими колективами підприємств: Міського комунального лікувально-профілактичного закладу Міська лікарня № 1 м. Олександрії; ФГ «ВК і К»; СТОВ імені Шевченка; ТОВ «Комінтерн-Агро» та інших,організовано і взято участь у роботі 21-го семінару, одного «круглого столу», 6 нарад, двох конкурсів дитячого малюнку.
До відзначення 28 квітня Всесвітнього дня охорони праці, який в Україні проходив під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик», експерти з охорони праці відділення ВД ФССНВ в Олександрійському районі приймали участь у проведенні «відкритих уроків» та проведенні брифінгу за участю представників ЗМІ під девізом: „Стрес на робочому місці: колективний виклик”.

Начальник відділення
Л.Д.Григораш

Відшкодування пільгових пенсій

19.07.2016, 15:58

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України звертає увагу керівників підприємств, які відшкодовують витрати фонду на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.
Статтею 46 Конституції України закріплено право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Від повної та своєчасної сплати внесків залежить наповнення бюджету Пенсійного фонду України, що прямо пов’язано з виплатами пенсій соціальним верствам населення, яким закріплено та гарантовано на конституційному рівні дані виплати.
Відповідно до частини 2 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 року ” 1058-IV, п.6 Інструкції “Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України ” від 19.12.2003 року № 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 року № 04/866, підприємства та установи, на яких працівники вийшли на пенсію на пільгових умовах, здійснюють відшкодування коштів Пенсійному фонду України на виплату та доставку таких пенсій.
Підприємства щомісяця до 25-го числа вносять до Пенсійного фонду України зазначену в розрахунку суму фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.
Станом на 01.07.2016 року існує чимала заборгованість зі сплати зазначених сум до Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України. Найбільшу заборгованість по відшкодуванню витрат на виплату і доставку пільгових пенсій мають ДХК “Олександріявугілля”, ОФ ЗАТ Енерговугілля” та ДП шахта “Ведмежоярська”.
Звертаємось до керівників підприємств-боржників з проханням поставитись з розумінням до даної проблеми, вжити заходів для ліквідації заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, що дасть змогу своєчасно та в повному обсязі виплачувати пенсії та не допустити нагнітання соціальної напруги.
Нагадуємо, що у разі ухилення підприємства від добровільного погашення заборгованості, стягнення заборгованості по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій здійснюється в судовому порядку, що збільшує фінансові витрати підприємства.

На початок сторінки