Соціальні об’єкти » Інформація для олександрійців »

Відшкодування пільгових пенсій

19.07.2016, 15:58

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України звертає увагу керівників підприємств, які відшкодовують витрати фонду на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.
Статтею 46 Конституції України закріплено право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Від повної та своєчасної сплати внесків залежить наповнення бюджету Пенсійного фонду України, що прямо пов’язано з виплатами пенсій соціальним верствам населення, яким закріплено та гарантовано на конституційному рівні дані виплати.
Відповідно до частини 2 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 року ” 1058-IV, п.6 Інструкції “Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України ” від 19.12.2003 року № 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 року № 04/866, підприємства та установи, на яких працівники вийшли на пенсію на пільгових умовах, здійснюють відшкодування коштів Пенсійному фонду України на виплату та доставку таких пенсій.
Підприємства щомісяця до 25-го числа вносять до Пенсійного фонду України зазначену в розрахунку суму фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.
Станом на 01.07.2016 року існує чимала заборгованість зі сплати зазначених сум до Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України. Найбільшу заборгованість по відшкодуванню витрат на виплату і доставку пільгових пенсій мають ДХК “Олександріявугілля”, ОФ ЗАТ Енерговугілля” та ДП шахта “Ведмежоярська”.
Звертаємось до керівників підприємств-боржників з проханням поставитись з розумінням до даної проблеми, вжити заходів для ліквідації заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, що дасть змогу своєчасно та в повному обсязі виплачувати пенсії та не допустити нагнітання соціальної напруги.
Нагадуємо, що у разі ухилення підприємства від добровільного погашення заборгованості, стягнення заборгованості по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій здійснюється в судовому порядку, що збільшує фінансові витрати підприємства.

Підсумки роботи Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за червень 2016 року

19.07.2016, 15:57

За червень поточного року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі.
Загальна сума видатків управління склала 60259,0 тис. грн., що на 3837,67 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Фінансове забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.
Надходження власних коштів управління за червень склали 13815,41 тис. грн., в т.ч. власні надходження, які адмініструє Пенсійний фонд України 110,54 тис. грн., або 106,2 % виконання планових показників.
31 травня 2016 року Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області розпочато авансове фінансування пенсійних виплат червня 2016 року. Завершено фінансування пенсійних виплат 24 червня.

«Знайомимся з новою формою звіту з ЄСВ (треба подавати з червня 2016)»

11.07.2016, 14:17

Хоча нові правила обчислення ЄСВ почали діяти ще з 01.01.2016 року, лише зараз Мінфін наказом від 11.04.2016 р. №441 виклав у новій редакції:
«Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»( який набрав чинність з 01 червня 2016 року)
• Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 1);
• Таблицю відповідності кодів категорій застрахованої особи ОКЛИК та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2);
• Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3);
• Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, форма №Д4 (додаток 4);
• Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, форма №Д5 (додаток 5);
• Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів, форма №Д6 (додаток 6);
• Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, форма №Д7 (додаток 7).

Зміни у Порядку

Порядок складання звіту з ЄСВ не змінився. Тільки додано норми щодо подання звіту з ЄСВ у період мобілізації фізособи-підприємця, який є роботодавцем. Так, відповідно до п. 12 розд. ІІ оновленого Порядку №435, звіт з ЄСВ на суми виплат найманим працівникам та іншим особам протягом строку військової служби мобілізованої фізособи-підприємця подається:
• уповноваженою особою ФО — підприємця у порядку та строки, встановлені Законом про ЄСВ. Нагадаємо, що роботодавці, в у.ч. фізособи-підприємці мають звітувати протягом 20 к.д. після закінчення звітного місяця;
• у разі відсутності уповноваженої особи — демобілізованою ФО — підприємцем протягом 10 календарних днів після демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених Законом про ЄСВ.
Деяких змін зазнав розділ V оновленого Порядку №435 щодо виправлення помилок у звіті з ЄСВ. Сам порядок виправлення помилок не змінився. Але пунктом 3 цього розділу встановлено правила подання звіту з ЄСВ у разі його неподання за періоди до 01.01.2016 р.
Так, якщо страхувальником не подавався Звіт за попередній звітний період (періоди), то у поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого ЄСВ застрахованим особам за попередній звітний період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов’язаний подати Звіт за поточний звітний період та у разі потреби окремо за попередній період (періоди).
Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до органу доходів і зборів за формою, що діяла з 01 травня 2015 року. Ця форма була затверджена попередньою редакцією наказу Мінфіну №435. Такий Звіт подається лише один раз за один звітний період. У п. 3 IV оновленого Порядку №435 виключено норми щодо заповнення граф «Кількість аркушів».

Зміни у формі звіту з ЄСВ (додаток 4), таблиця 1

Шапка звіту зазнала деяких змін. Так, виключено рядок щодо проставлення класу профризику, та всі рядки, які стосувалися заповнення інформації щодо понижуючого коефіцієнта. Це пов’язано із виключенням із Закону про ЄСВ всіх згадок про клас профризику та понижуючий коефіцієнт.
Відповідно кількість рядків шапки звіту з ЄСВ зменшено з 21 до 15. Із всіх таблиць звіту з ЄСВ зазнала змін тільки таблиця 1. Відтепер таблиця 1 містить 6 розділів замість 8 (вилучено інформацію щодо утримання ЄСВ).
Розглянемо детальніше. Розділ 1 таблиці 1 не зазнав змін. Розділ 2 виглядає зовсім інакше, ніж у попередній редакції звіту з ЄСВ. Відтепер він містить тільки 5 рядків, замість 5 підрозділів. Це пов’язано з нарахуванням ЄСВ за всіма видами доходів за єдиною ставкою 22%, крім нарахування ЄСВ на оплату праці працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах(ставка ЄСВ — 8,41% або 5,3% або 5,5%). Розділ 3 також зазнав відповідних змін.
Для виправлення помилок, допущених при обчисленні ЄСВ відтепер потрібно заповнювати розділ 4 щодо донарахування та 5 щодо зменшення. При цьому у цих розділах перелічено ставки, як діючі, так й ті, які діяли до 01.01.2016 р
Оскільки помилки з ЄСВ потрібно виправляти незалежно від дати такої помилки. По виправленню помилок щодо ЄСВ не має строку давності.
Розділ 6 — Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті тепер містить 14 рядків. В цей розділ переноситься інформація щодо поточного нарахування ЄСВ, донарахування та доутримання при виправленні помилок у розрізі всіх діючих та минулих ставок ЄСВ.
Також вже немає додатка 1 до таблиці 1 звіту з ЄСВ, який заповнювався платниками ЄСВ у раз наявності заборгованості за розрахунками з Пенсійним фондом.
Таблиця 5 зовсім не змінилася, вона заповнюється, як і раніше у випадках змін у трудових відносинах з працівниками та при укладанні або розірванні договорів ЦПХ.
Таблиця 6 залишилася також без змін. Але графу 20 щодо утримання ЄСВ слід заповнювати тільки у разі виправлення помилок, які стосуються утриманого ЄСВ за періоди до 01.01.2016 р.
Також приведено у відповідність до нових правил обчислення ЄСВ й інші форми звіту з ЄСВ, зокрема, які подаються фізособами-підприємцями за себе (додаток 5 звіту з ЄСВ).

Коди категорій застрахованих осіб!

Зверніть увагу! Ці коди не зазнали змін. Але відтепер код 47 застосовується тільки для відображення середнього заробітку мобілізованих працівників, яким нараховується та виплачується за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб. Також змінився зміст стовпців таблиці кодів щодо нарахування та утримання ЄСВ. Відтепер вони містять інформацію щодо ставок ЄСВ, які застосовувалися до 31.12.2015 р. та з 01.01.2016 р.
Наразі нагадаємо, що строк здачі звіту з ЄСВ за червень 2016 р. закінчується 20 липня 2016 року. За отриманням консультацій страхувальники можуть звертатись за адресою: пл. Соборна,8 або за тел. 4-05-42 та 7-10-75.

Начальник відділу
ведення електронних реєстрів та підтримки
інформаційно-аналітичних систем Л.Галенко

Розпочалося фінансування пенсій

07.07.2016, 15:21

01 липня 2016 року Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області розпочало фінансування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги за липень 2016 року.

Завершення фінансування пенсійних виплат

07.07.2016, 15:20

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України інформує, що 24.06.2016 завершено фінансування пенсійних виплат за червень поточного року. Загальна сума коштів, спрямованих на їх забезпечення, становить 59,9 млн. грн.

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України інформує

02.07.2016, 15:07

В Олександрійському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України щодня з 8:00 до 17:00 працює телефон «гарячої лінії» за номером: 4-05-42.
Крім цього, щочетверга з 14:00 до 16:00 на «гарячій» телефонній лінії керівництва управління відповідають:

ПІБ, посада Дата проведення «гарячої лінії» Телефон
«гарячої лінії»
БОНДАР
Людмила Олександрівна
,
начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №3
07.07.2016 4-04-75
ХОВАНЮК
Ірина Василівна
,
перший заступник начальника управління
14.07.2016 7-03-94
ГАЛЕНКО
Лілія Володимирівна
,
начальник відділу ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем
21.07.2016 7-03-94
ДЕМЧЕНКО
Світлана Анатоліївна
,
начальник відділу обслуговування громадян
28.07.2016 4-05-42

Легалізація зайнятості населення та заробітної плати – головне питання сьогодення

22.06.2016, 11:58

Одним із напрямів роботи працівників Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України є співпраця з контролюючими органами, органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, спрямована на додержання трудових прав працівників, легалізацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб. У зв’язку із наявністю значних обсягів заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску та тіньової зайнятості населення, посилюються соціальні ризики громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату або більшу її частину неофіційно, у так званих «конвертах». До того ж, гарантований рівень мінімальної заробітної плати чимало роботодавців просто ігнорують і змушують робітників працювати на невелику зарплату, часом зовсім не декларуючи оплату їх праці.
Від цього напряму залежить майбутнє пенсійного забезпечення працівників – вони не матимуть в подальшому права на гідну пенсію, адже періоди, за які не сплачені внески, «випадають» зі страхового стажу найманого працівника та не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії. Солідарна пенсійна система уже зараз недоотримує значні кошти, які в свою чергу могли б спрямовуватися на підвищення пенсійного і соціального забезпечення нинішніх пенсіонерів.
У результаті проведеного аналізу звітності платників встановлено, що станом на 01.06.2016 року по м. Олександрії звітує 171 страхувальник та по Олександрійському району 44 страхувальники, які допускають виплату заробітної плати застрахованим особам на рівні або менше мінімального розміру. Кількість застрахованих осіб із величиною заробітної плати, що менше мінімального розміру, становить по м. Олександрії 776 осіб або 22,7% від загальної кількості застрахованих осіб, по Олександрійському району – 73 особи, що відповідно складає 2,4% від загальної кількості.
Інформація щодо роботодавців, які не дотримуються мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці найманим працівникам щомісячно направляється органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Крім того, працівниками управління ведеться широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо залежності страхового стажу застрахованих осіб від легальних виплат заробітної плати, на рівні не менше мінімального розміру.
Легалізація найманої праці та підвищення рівня заробітної плати – це вимога часу. І це не тільки наповнення соціальних фондів, це вирішення питання формування місцевих бюджетів за рахунок податку з доходів громадян, це соціальні гарантії працівників. Сьогодні вартість робочої сили вирішальним чином впливає на соціальну сферу, поліпшення добробуту населення. Тому, звертаючись до роботодавців, закликаємо офіційно оформляти трудові відносини з найманими працівниками та виплачувати заробітну плату без використання тіньових схем.

Підсумки роботи Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за травень 2016 року

10.06.2016, 14:24

За травень поточного року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі.
Загальна сума видатків управління склала 60346,0 тис. грн., що на 4209,48 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Фінансове забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.
Надходження власних коштів управління за травень склали 12425,13 тис. грн., в т.ч. власні надходження, які адмініструє Пенсійний фонд України 163,32 тис. грн., або 153,2% виконання планових показників.
28 квітня 2016 року Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області розпочато авансове фінансування пенсійних виплат травня 2016 року. Завершено фінансування пенсійних виплат 25 травня.

Новації у звітності ЄСВ за червень

09.06.2016, 13:12

Шановні платники, Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України повідомляє, що звітність за травень 2016 року подається у червні 2016 року за формами звітності Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015р. №435.
Водночас, важливо зауважити, що наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2016р. №441 внесено зміни до цього Порядку, які набувають чинності починаючи зі звітності за червень місяць, що буде подаватися у липні.
Також нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (зі змінами та доповненнями) з 1 травня 2016 року розмір мінімальної заробітної плати становить 1450 грн., тому збільшується розмір мінімального страхового внеску до 319 грн. (1450 гривень х 22%).
За додатковими роз’ясненнями щодо заповнення таблиць 5-9 додатку 4, всіх таблиць додатку 5, додатку 6 та додатку 7 вищезазначеного Порядку, звертатись за адресами: пл.Соборна, 8 та вул.Свято-Миколаївська, 11 або за телефонами: 4-05-42 та 7-10-75.

Розпочалося фінансування пенсій

03.06.2016, 14:00

02 червня 2016 року Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області розпочало фінансування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги за червень 2016 року.

На початок сторінки