Соціальні об’єкти » Інформація для олександрійців »

28.11.2017, 14:54

З 01.01.2017р., відповідно до змін в ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», обов`язки по контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері трудових відносин на підприємствах та установах міста різних форм власності та накладення штрафів покладено на органи місцевого самоврядування. З цією метою Олександрійською міською радою введена посада інспектора праці, який, у разі виявлення порушень законодавства про працю, складає акти, виносить приписи про усунення виявлених порушень та вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.
Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних моментів, що суттєво впливають на майбутнє людини. Так, погоджуючись на це, найманий працівник власноруч позбавляє себе права на зарахування періоду роботи до страхового стажу, згідно з яким обчислюється пенсія, допомога у разі настання безробіття, лікарняні та ін. При оформленні субсидії, для непрацевлаштованих робітників, для розрахунку враховують два прожиткових мінімумів людям працездатного віку, що покликане стимулювати населення до праці та офіційного працевлаштування. В такий спосіб держава бореться з тіньовою економікою та прихованою зайнятістю.
В той же час використання нелегальної робочої сили – фактично позбавляє роботодавця права вимагати від працівника виконання належним чином роботи, матеріальної відповідальності та правил внутрішнього трудового розпорядку.
Відповідно до статті 265 Кодексу Законів про Працю України за порушення законодавства про працю юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

Порушення Розмір штрафу Грошовий

вираз штрафу

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника

на неповний робочий час у разі фактичного виконання

роботи повний робочий час, установлений на підприємстві,

та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків (абз. 2 ч. 2 ст.265 КЗпП)

у 30-кратному

розмірі мінімальної заробітної плати, за кожного працівника,

щодо якого скоєно порушення

96000,00
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті

праці (абз. 3 ч. 2 ст.265 КЗпП)

у 10-кратному

розмірі мінімальної заробітної плати, за кожного працівника,

щодо якого скоєно порушення

32000,00
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок

і військову службу» від 25.03.1992 №2232-ХІІ,

«Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 №1975ХІІ, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

 від 21.10.1993 №3543 (абз. 5 ч. 2 ст.265 КЗпП)

у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення 32000,00
Вчинення дій, передбачених абз. 6ч. 2 ст. 265 КЗпП, при проведенні перевіки з питань виявлення порушень, зазначених в абз. 2 ч. 2 ст. 265 (недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків, створення перешкод у проведенні перевірки

(абз. 7 ч. 2 ст.265 КЗпП)

у 100-кратному розмірі мінімальної заробітної плати 320000,00

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

До відома роботодавців, керівників та головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій усіх форм власності!

28.11.2017, 14:51

Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради звертає Вашу увагу на те, що індексація заробітної плати у листопаді 2017 року проводиться за вказівками двох основних нормативних актів: Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII; Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078.
Переважна більшість працівників бюджетної сфери матиме право на індексацію заробітної плати у листопаді 2017 року. На неї впливатиме індекс інфляції за вересень.
Відповідно пункту 5 Порядку № 1078, що встановлює нині головні правила для проведення індексації: у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін (ІСЦ) у місяці такого підвищення приймаємо за 1 або 100%. Такий місяць називається базовим; ІСЦ для проведення подальшої індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем такого підвищення. Тобто індексація заробітної плати у листопаді 2017 року у бюджетній сфері напряму залежить від підвищення тарифних ставок (посадових окладів), що відбувалося для працівників протягом 2017 року. Але не на збільшення заробітної плати через підвищення розміру доплати, надбавки чи премії. У такому разі базовий місяць не змінюється.
Індексація заробітної плати у листопаді для працівників з оплатою праці за єдиною тарифною сіткою(ЄТС). Посадові оклади працівників з оплатою праці за ЄТС підвищили з 1 січня 2017 року на підставі постанови КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 № 1037. Підвищення окладів для працівників 2-25-го тарифних розрядів за ЄТС січень 2017 року став базовим місяцем, а ІСЦ почали розраховувати наростаючим підсумком з лютого 2017 року (лист Мінсоцполітики від 12.06.2017 № 49/0/66-17). Право на індексацію настає, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації — 103%. Перший раз право на індексацію у таких працівників настало в червні 2017 року. У червні-серпні коефіцієнт індексації становив 3,7%, відповідно сума індексації – 62,31 грн. У липні приріст ІСЦ перевищив поріг індексації. У вересні 2017 року коефіцієнт індексації становив вже 6,9%, сума поточної індексації – 116,20 грн. В листопаді 2017 року (місяці, що настає за місяцем, у якому оприлюднений ІСЦ за вересень) для таких працівників залишається чинним попередній коефіцієнт індексації (6,9%), сума індексації заробітної плати за листопад 2017 року також залишиться на попередньому рівні (116,20 грн.).
Індексація працівникам, які мають 1-й тарифний розряд за ЄТС, проводиться за постановою Мінсоцполітики, лист від 12.06.2017 № 49/0/66-17. Сума індексації заробітної плати за листопад 2017 року також залишиться на попередньому рівні — 116,20 грн. Індексувати таким працівникам потрібно суму заробітку в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1684,00 грн., а не 1600 грн. (лист Мінсоцполітики від 12.06.2017 № 49/0/66-17).
Індексація заробітної плати у листопаді для держслужбовців та обслуговуючих працівників. Посадові оклади державним службовцям та працівникам держорганів, які виконують функції з обслуговування, підвищили з 1 січня 2017 року – за постановою КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 № 15.
Підвищення посадових окладів перевищило суму індексації. Право на індексацію зарплати у цих працівників виникло в червні 2017 року. Коефіцієнт індексації – 3,7%, а сума індексації за повністю відпрацьований місяць становила 62,31 грн. На цей же коефіцієнт індексували зарплату і в липні – серпні 2017 року. У вересні 2017 року коефіцієнт індексації змінився на 6,9%, сума індексації – 116,20 грн. В листопаді 2017 року у більшості держслужбовців і обслуговуючих працівників зберігається коефіцієнт індексації 6,9%, сума індексації заробітної плати у листопаді 2017 року не змінилася – 116,20 грн.
Індексація заробітної плати у листопаді для обслуговуючих робітників.
З 1 січня 2017 року посадові оклади робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, також підвищили(зміни, внесені Урядом до наказу Мінпраці від 02.10.1996 № 77).
Вперше після підвищення право на індексацію у них настало у червні (коефіцієнт – 3,7%), сума індексації у червні – серпні становила 62,31 грн. У вересні 2017 року коефіцієнт індексації змінився і дорівнював 6,9%, сума індексації – 116,20 грн. В листопаді коефіцієнт індексації залишається 6,9%, сума індексації заробітної плати – 116,20 грн.
Індексація заробітної плати у листопаді для службовців місцевого самоврядування Постановою КМУ від 24.05.2017 № 353 внесено зміни до додатків 48-54 до постанови КМУ від 09.03.2006 № 268. З огляду на це, посадові оклади для посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування підвищилися з 26.05.2017. Отже, травень 2017 року став базовим місяцем, а з червня почали розраховувати приріст ІСЦ. Приріст ІСЦ за вересень 2017 року перевищив поріг індексації тому в листопаді 2017 року для індексації зарплати посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування використовується коефіцієнт 3,7%, а сума індексації заробітної плати за листопад 2017 року становитиме 62,31 грн.

28.11.2017, 14:48

Наповнення місцевого бюджету відбувається із різних джерел, в тому числі і за рахунок податків з доходів суб`єктів підприємницької діяльності. Частина цих коштів спрямовується на вирішення соціальних проблем нашого міста, якісне медичне обслуговування, належний рівень освіти та культури. Легалізація найманої праці – це не тільки надходження до бюджету, а й захист прав та законних інтересів найманих працівників.
В нашому місті працює робоча група, до складу якої входять представники управління праці та соціального захисту населення міської ради, управління економіки міської ради, управління Пенсійного фонду України, Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції, міськрайонного центру зайнятості, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. Робоча група проводить роботу по виявленню фактів використання найманої праці без оформлення трудових відносин, надає роз`яснення щодо змін в діючому законодавстві, переваги офіційного працевлаштування та співпраці з державною службою зайнятості в напрямку укомплектування кадрами своїх організацій, можливості професійного навчання найманих працівників, оформлення стажування, виплати податків та внесків тощо.
За 10 місяців 2017 року робочою групою обстежено 1053 юридичних та фізичних суб`єктів господарювання на предмет виявлення фактів використання найманої праці без оформлення трудових відносин та виплати заробітної плати в розмірі меншому законодавчо встановленого мінімальної заробітної плати. Під час обстежень у 103 фізичних осіб – підприємців було виявлено 144 особи, які працюють без належного оформлення трудових відносин.
В результаті проведеної роботи було офіційно працевлаштовано 122 особи, що дало змогу додатково збільшити фонд оплати заробітної плати на 233,84тис.грн., тим самим збільшивши відрахування до пенсійного фонду України на 51,44тис.грн.
За підсумками роботи проводиться аналіз працевлаштування найманих працівників та розміру заробітних плат, здійснюється обмін інформацією, електронними «базами» між структурами, які входять до складу робочої групи.
У листопаді 2017 року в нашому місті проводиться місячник з легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення. Продовжуються рейди по обстеженню законності використання найманої праці, розповсюджуються пам`ятки для роботодавців, в яких роз`яснюється про відповідальність за порушення трудового законодавства, постійно подається інформація в ЗМІ про рейди робочої групи. Особлива увага приділялась правомірності роботи в пунктах прийому металобрухту. Проведено зустріч представників міської влади, інспектора праці та фізичних осіб – підприємців, яким належать пункти прийому металобрухту. На зустрічі підприємці дали зобов`язання виправити порушення та помилки в своїй роботі та не допускати їх в подальшому.

Щодо удосконалення порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна

24.11.2017, 9:10

З 11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України від 03 жовтня 2017 року №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі – Закон №2148), яким внесено зміни до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону України «Про нотаріат».
В зв’язку зі змінами нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна. Сплата збору здійснюється за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.
Запроваджується щоквартальне подання нотаріусами до органів Пенсійного фонду України звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України. Встановлено, що звіти подаються нотаріусами до органу Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.
Крім того, Законом №2148 передбачено, що нотаріуси на обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України мають надавати довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для перевірки дотримання законодавства з питань сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Також на запити Пенсійного фонду України та його територіальних органів надаватиметься інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Зазначені зміни набирають чинності з 11 жовтня 2017 року.
На сьогодні Пенсійним фондом України опрацьовуються зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.1998р. №1740, щодо форми та порядку подання нотаріусами звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна.

До уваги осіб, що отримують субсидію!

16.11.2017, 14:29

Відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848,(зі змінами),субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за ії призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується на неопалювальний сезон-з 1 траня по 30 вересня,на опалювальний сезон- з 1 жовтня по 30 квітня.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017№609 передбачено, що при призначенні субсидії з 01.05.2017 враховується наявна прострочена понад два місяці заборгованість з оплати послуг, якщо загальна ії сума перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).
З урахуванням зазначеного, якщо в особи виникла заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг у період дії призначеної субсидії (наприклад: з 1травня 2017р по 30 вересня 2017р), її надання не припиняється, а сума боргу враховуватиметься лише при призначенні субсидії на наступний період і його наявність не впливає на здійснення розрахунку розміру субсидії на опалювальний період.

Cтворена посада інспектора праці

06.11.2017, 17:01

У вересні 2017 року міською радою була створена посада інспектора праці. Таке рішення було прийняте з метою посилення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері трудових відносин на підприємствах та установах міста різних форм власності.
Фахівець перевірятиме легалізацію найманої праці та виплату заробітної плати тощо; буде підпорядкований міській владі, підзвітний і підконтрольний управлінню Держпраці. Контрольні повноваження інспектора праці підтверджується службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що видається управлінням Держпраці.
Видане посвідчення дасть можливість інспектору самостійно складати протоколи та акти про порушення та направляти їх на винесення штрафних санкцій.
Під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування інспектор праці може одержати інформацію або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування, від об’єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про стан додержання законодавства про працю.
Інспектор може проводити планові та позапланові перевірки, які здійснюються за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених Законом. Під час перевірок, як правило, перевіряються усі або деякі первинні документи, які стосуються встановлення та припинення трудових відносин із працівниками, оплати їхньої праці, надання відпусток, як оплачуваних, так і не оплачуваних.
За результатами перевірки складається акт перевірки. У разі виявлення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування вносяться приписи про усунення виявлених порушень, вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб згідно із вимогами чинного законодавства.
На державному рівні постійно розробляються і втілюються нові підходи та шляхи подолання такого негативного явища, як «тіньова» зайнятість, виплата заробітної плати в конвертах.
В нашому місті приділяється особлива увага вказаним питанням, так в листопаді 2017 року міською радою проводиться місячник легалізації найманої праці.

РОЗМІРИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ НА 2017 РІК

26.10.2017, 8:26

Завантажити файл

ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ ЗА ПЕРІОД СІЧНЯ – ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ. ПРИЧИНИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

18.10.2017, 7:50

Протягом 9 місяців 2017 року у Олександрійському відділенні  Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області зареєстровано сім страхових нещасних випадків пов’язаних з виробництвом, у тому числі два випадки з можливою інвалідністю потерпілих, а саме: 24 січня 2017 року в ТОВ «Плайтех» місто Світловодськ і 24 березня 2017 року в ТОВ  «Електромеханічний завод «ЕТАЛ» місто Олександрія, травми мали тяжкі наслідки, потерпілі довготривалий час перебували на лікарняному. Групові нещасні випадки, нещасні випадки із смертельним наслідком за звітний період відсутні. Виробничий травматизм розприділенний наступним чином: у місті Олександрії три нещасних випадки, з яких один нещасний випадок трапився 11.01.2017 року в ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей» з швейцаром, інший 28.02.2017 року з пекарем в ПП «Славяночка», ще один нещасний випадок 24.03.2017 року з електромонтером ТОВ «Електромеханічний завод «Етал». Травмування двох осіб у місті Світловодську, а саме: 24.01.2017 року складальника дільниці гнуто-клеєнних виробів Спільного українсько-американського підприємства з іноземними інвестиціями  у формі ТОВ «Плайтех», 06.04.2017 року травмувалася оператор розфасовувально-пакувального автомата ТОВ «Світловодський маслосирзавод». Два нещасний випадки 20.04.2017 року з токарем  Філії «Кременчуцька ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго» та 04.07.2017 року з спеціалістом державної служби у Світловодській районній державній адміністрація зареєстровані в Світловодському районі.Протягом 9 місяців 2017 року у Олександрійському відділенні  Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області зареєстровано сім страхових нещасних випадків пов’язаних з виробництвом, у тому числі два випадки з можливою інвалідністю потерпілих, а саме: 24 січня 2017 року в ТОВ «Плайтех» місто Світловодськ і 24 березня 2017 року в ТОВ  «Електромеханічний завод «ЕТАЛ» місто Олександрія, травми мали тяжкі наслідки, потерпілі довготривалий час перебували на лікарняному. Групові нещасні випадки, нещасні випадки із смертельним наслідком за звітний період відсутні. Виробничий травматизм розприділенний наступним чином: у місті Олександрії три нещасних випадки, з яких один нещасний випадок трапився 11.01.2017 року в ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей» з швейцаром, інший 28.02.2017 року з пекарем в ПП «Славяночка», ще один нещасний випадок 24.03.2017 року з електромонтером ТОВ «Електромеханічний завод «Етал». Травмування двох осіб у місті Світловодську, а саме: 24.01.2017 року складальника дільниці гнуто-клеєнних виробів Спільного українсько-американського підприємства з іноземними інвестиціями  у формі ТОВ «Плайтех», 06.04.2017 року травмувалася оператор розфасовувально-пакувального автомата ТОВ «Світловодський маслосирзавод». Два нещасний випадки 20.04.2017 року з токарем  Філії «Кременчуцька ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго» та 04.07.2017 року з спеціалістом державної служби у Світловодській районній державній адміністрація зареєстровані в Світловодському районі.У Олександрійському та Онуфріївському районі виробничий травматизм не реєструвався. Рівень виробничого травматизму за 9 місяців 2017 року (7 н.в.) у порівнянні з 9 місяцями 2016 року (6 н.в.)  збільшився на один випадок, але станом на 01.10.2017 року два нещасні випадки ще розслідуються, а саме:  нещасний випадок що трапився 22.03.2017 року з бухгалтером ПП «Еко`логія» розслідується комісією утвореною підприємством. Терміни розслідування продовжено до часу  отримання кваліфікованого висновку події компетентними органами. Також нещасний випадок що стався 07.09.2017 року з кухарем Олександрійської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів, Кіровоградської обласної ради, за погодженням з Управлінням Держпраці у Кіровоградській області знаходяться у стадії розслідування з продовженими термінами, до часу отримання з лікувально-профілактичного закладу висновку на вміст у крові потерпілої алкоголю, токсичних чи наркотичних речовин.Основними причинами нещасних випадків стали: Організаційні причини (4 нещасні випадки), а саме неякісне проведення інструктажу, невиконання вимог інструкції з охорони праці, неякісне розроблення інструкцій з охорони праці, порушення правил безпеки руху, що склало 57,1% від загальної кількості виробничих травм; Технічні: незадовільний технічний стан засобів виробництва та незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будівель споруд; незадовільний технічний стан засобів виробництва в двох випадках, що становить 28,6 %; Психофізологічна причина, особиста необережність потерпілого в одному випадку, що становить 14,3 %.Усі нещасні випадки своєчасно розслідувані відповідними комісіями, вжиті заходи щодо усунення причин настання нещасних випадків та запобіганню настання виробничих травм в майбутньому, винні в порушеннях притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Професійна захворюваність протягом 9 місяців 2017 року відсутня.

Ігор Губко, головний спеціаліст (страховий експерт з охорони праці) Олександрійського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області

До уваги!

11.10.2017, 13:05

Відповідно до п.7 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради проводить інформування про повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них.
У липні – вересні 2017 року зареєстрували колективні договори:
– Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олександрія – Аудит»;
– Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради;
– Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Ірина і К»;
– НВК «Марто – Іванівський ЗНЗ І – ІІІ степенів – ДНЗ»;
– Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО`ЛОГІЯ»;
– Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів №15 Олександрійської міської ради;
– Олександрійський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.
Зміни та доповнення до колективних договорів:
– Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №2 комбінованого типу;
– Комунальне підприємство «Світоч – книга»;
– НВК «ЗНЗ І – ІІІ ступенів №19 – ДНЗ Лісова казка»;
– Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Олександрії.

Олександрійське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області повідомляє

21.08.2017, 11:55

Олександрійське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області повідомляє, що з 01 серпня 2017 року припинили свою діяльність відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Олександрійському районі Кіровоградської області та Олександрійська міжрайонна виконавча дирекція Кіровоградського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності шляхом реорганізації – приєднання до Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області.
З 01 серпня 2017 року Олександрійське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області (далі – Відділення) в повній мірі забезпечує реалізацію усіх завдань та функцій, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Керівництво відділення:

Начальник відділення Григораш Людмила Данилівна,

тел.(05235)72074, 76680

Заступник начальника відділення Сільченко Віктор Миколайович,

тел.(05235)76891

юридична адреса просп.Соборний, буд.95, м.Олександрія, 28008
сектор контрольно-ревізійної роботи тел.(05235)77304
страховий експерт з охорони праці) тел.(05235)77100
відділ фінансування та бухгалтерського обліку вул.Братська, буд.24, м.Олександрія, 28000

тел.(05235)71354

відділ надання матеріального забезпечення тел.(05235)71646
сектор контрольно-ревізійної роботи) вул.Літвінова, буд.19, смт.Петрове, 28300

тел.(05237)97431

електронна адреса kg35002@fse.gov.ua

На початок сторінки