Соціальні об’єкти » Інформація для олександрійців »

Допомога на дітей одиноким матерям — 2017

21.03.2017, 15:13

Процедура призначення

Кому надається допомога
Право на допомогу мають:
— одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;
— мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
Водночас, якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).
Чи надається допомога у випадку, якщо матір не перебуває в зареєстрованому шлюбі з особою з якою вона веде спільне господарство ?
Потрібно зазначити, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.
Чи надається допомога на дітей, які перебувають на повному державному утриманні ?
Ні не надається. Водночас якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави.
Перелік документів необхідних для отримання допомоги
Для призначення допомоги вперше на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;
3) копія свідоцтва про народження дитини;
4) довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.
5) декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї)
6) довідки про доходи на кожного члена сімї за попередні шість місяців.
Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.
Що робити у випадку коли особа народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю?
У цьому випадку рішення про призначення допомоги на дитину такій особі приймається органом соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Чи продовжується виплата допомоги у випадку навчання дитини ?
Якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки навчального закладу — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Умови припинення виплати допомоги
Виплата цієї допомоги припиняється у разі:
— позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
— позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;
— скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
— реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;
— надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;
— смерті дитини;
— смерті отримувача допомоги.
Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) зупиняється у разі:
— тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
— відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
— тимчасового працевлаштування дитини.
Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.Законом не передбачено відмови у призначенні допомоги на дітей одиноким матерям у разі, коли працездатні члени сімї не працюють, не навчаються, не здійснюють догляд.
Строк протягом якого виплачується допомога
Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.
Кожні шість місяців допомога підлягає перегляду у відповідності до сукупних доходів родини за минулі шість місяців. Для перегляду необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення та подати заяву та декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї).
Розмір допомоги на дитину одинокій матері
Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років),надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Прожитковий мінімум на дитину у 2017році

Категорія дітей 01.01.2017 01.05.2017  01.12.2017
Діти віком до 6-ти років  1355 грн.  1426 грн.  1492 грн.
Діти віком від 6 до 18  років  1689 грн.  1777 грн.  1860 грн.
Діти віком від 18  років до 23 років 1600 грн. 1684 грн.  1762 грн.

Приклад розрахунку:
Сім’я складається з 3 осіб (двоє дітей – 10 та 5 років та мати, яка є одинокою по відношенню до обох дітей), середньомісячний дохід сім’ї – 2000 грн. — на всю родину.
На 1 члена родини середньомісячний дохід складатиме: 2000 грн/3 чоловіка= 666,67 грн.
Середньомісячний дохід визначається на підстві сумування всіх доходів родини за попередні шість місяців перед зверненням за допомогою та діленням суми всіх цих доходів за шість місяців на 6, тобто визначаєте середню суму ваших доходів за один місяць.
На дитину 5 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 1355 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) — 666,67 грн= 688,33 грн.
На дитину 10 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 1689 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) — 666,67 грн= 1022,33 грн.
Отже, на дитину 5 та 10 років така жінка буде отримувати 688,33 грн та 1022,33 грн. відповідно, всі шість місяців. Потім вона поновлює свої доходи в УСЗ і допомогу їй будуть перераховувати вже по новим доходам.
Важливо!
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. N 890 внесено наступні зміни:
Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Розмір допомоги може бути перерахований з місяця подання отримувачем допомоги заяви до закінчення строку її призначення.
Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги одиноким матерям
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

Пенсійний фонд інформує

20.03.2017, 16:13

В Олександрійському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України щодня з 8.00 до 17.00 працює телефон «гарячої лінії» за номером: 4-05-42.
22 березня 2017 року на телефонній «гарячій лінії» Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за номером 4-09-05 на телефонні дзвінки громадян з 14.00 до 16.00 години відповідає заступник начальника управління ЗІНЮК Ганна Іванівна.

Підсумки роботи Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за лютий 2017 року

20.03.2017, 16:10

За лютий поточного року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі.
Загальна сума видатків управління склала 63369,4 тис. грн., що на 4237,2 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Фінансове забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.
Надходження власних коштів управління за лютий склали 17500,89 тис. грн., в т.ч. власні надходження, які адмініструє Пенсійний фонд України 85,05 тис. грн.
Фінансування пенсійних виплат лютого розпочато 2 та завершено 24 лютого.

До уваги!

20.03.2017, 16:01

Відповідно до п.7 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради проводить інформування про повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них.
У лютому 2017 року зареєстрували колективні договора:
– Міська комунальна лікувально – профілактична установа – стоматологічна поліклініка;
– Олександрійська дитяча художня школа;
– Приватне підприємство «Універсал Кран Сервіс»;
– Міський комунальний лікувально-профілактичний заклад – Дитяча міська лікарня м.Олександрія;
– Міський комунальний лікувально-профілактичний заклад – Міська лікарня №1 м.Олександрія;
– Приватне підприємство «ДЄНКО»;
– Приватне підприємство «АГРО ДЕНКО»;
– Олександрійське комунальне підприємство «СвітлоЦентр»;
– Пантаївська селищна рада;
– Товариство з обмеженою відповідальністю «ВКП ОЛЕКСАНДРІЯ ПТО – СЕРВІС».
Зміни та доповнення до колективного договору:
– Товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія «Кабельні телевізійні мережі»;
– Товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія «Кабельні телевізійні мережі плюс»;
– Олександрійське управління державної казначейської служби України Кіровоградської області.

Розпочалося фінансування пенсій

13.03.2017, 15:43

02 березня 2017 року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області розпочато фінансування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги за березень 2017 року.

Про особливості відображення відпускних у звіті з ЄСВ.

06.03.2017, 16:31

Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 року №435 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року №441), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2016 року за №682/28812 визначено правила заповнення звітності з ЄСВ.
У звіті з ЄСВ за формою Додаток №4 у Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» суми відпускних відображаються окремим рядком з кодом типу нарахувань «10». При цьому «перехідні» відпускні відображаються окремими рядками за кожний календарний місяць у сумі, що припадає на дні відпустки конкретного місяця, зазначеного в графі 11.
Якщо загальна сума нарахованого доходу за звітний період (заробітна плата + відпускні) буде менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць отримання доходу, то у Таблиці 6 на застраховану особу необхідно додатково заповнити рядок, де буде відображатись додаткова база нарахування ЄСВ. При цьому у Таблиці 6 будуть заповнені, зокрема, графи 10 (зазначається код типу нарахувань «13»), 19 та 21.
Також, якщо в таблиці 6 додатка 4 звіту з ЄСВ за звітний період код типу нарахувань 10 (суми відпускних) у найманої особи помилково відображено в рядку для відображення даних про суми заробітної плати, то страхувальник повинен сформувати та подати разом зі звітом за поточний період звіт за попередній період.
Звіт має містити:
– перелік таблиць звіту;
– таблицю 6 додатка 4 звіту зі статусом «скасовуюча» з помилковими відомостями за найману особу, щодо якої зроблено помилку;
– таблицю 6 додатка 4 зі статусом «початкова» із правильними відомостями за таку особу (відомості з рядками, в яких відображаються дані про суми заробітної плати без коду типу нарахувань та суми відпускних з кодом типу нарахувань 10).
– при формуванні «скасовуючого» звіту для таблиці 6 додатка 4 має бути не більше одного рядка і в таблиці з типом форми «скасовуюча» і в таблиці з типом форми «початкова».
– «скасовуючі» звіти на «скасовуючі» не подаються. Скасувати можна лише дані основного звіту.
При цьому сформований звіт з ЄСВ для виправлення такої помилки за попередній звітний період не повинен містити таблиць 1 – 4 додатка 4, оскільки суми нарахованої заробітної плати та відпускних не змінилися.
Звертаємо увагу, що компенсація за дні невикористаної відпустки не зазначається з кодом типу нарахувань «10», а враховується в загальній сумі зарплати в місяці нарахування доходу. Тобто для суми компенсації за невикористану відпустку код типу нарахувань «10» не використовується.
За отриманням консультацій страхувальники можуть звертатись за адресою: пл. Соборна,8 або за тел. 4-05-42 та 7-32-11.

 

Завершення фінансування пенсійних виплат

03.03.2017, 7:51

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України інформує, що 24.02.2017 завершено фінансування пенсійних виплат за лютий поточного року. Загальна сума коштів, спрямованих на їх забезпечення, становить  63,4 млн. грн.

Інформація Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області про повторний продаж на аукцiоні в електронній формі об’єктів державної власності

01.03.2017, 16:38

Назва об’єкта №1: кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098.
Адреса об’єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ: 05814256.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран знаходиться у розібраному стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування не придатні для ремонту, сталеві канати не придатні для подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Ціна об’єкта без ПДВ – 129 500 грн., ПДВ – 25 900,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 155 400,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта становить 15 540,0 грн.
Назва об’єкта №2: кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106.
Адреса об’єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ: 05814256.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран знаходиться у розібраному стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування не придатні для ремонту, сталеві канати не придатні для подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Ціна об’єкта без ПДВ – 121 800,0 грн., ПДВ – 24 360,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 146 160,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта становить 14 616,0 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,0 грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок №37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, податковий номер 13747462, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 20 березня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.ua) 24 березня 2017 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009, місто Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об`єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел. (0522) 33-25-79, 33-24-00.

Проведення VІ обласного Конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»

28.02.2017, 15:38

Спеціалісти відділення ВД ФССНВ в Олександрійському районі щорічно беруть активну участь в організації проведення конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очами дітей». Між страховими експертами відділення Фонду та фахівцями управлінь і відділів освіти склалися ділові і водночас дружні стосунки. Страхові експерти з охорони праці надають консультації, виступають з інформаціями перед учнями і педагогами з питань охорони праці та промислової безпеки за можливості допомагають тематичною літературою і плакатами. Ця робото проводиться у тісної співпраці з фахівцями Управління Держпраці у Кіровоградській області.
Не став винятком і VI обласний конкурс. Працівники відділення взяли активну участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнів та педагогів навчальних закладів в межах підпорядкованих територій. Надані пропозиції щодо проведення на протязі з жовтня 2016 року по лютий 2017 року відбіркового туру VІ обласного Конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» в загальноосвітніх закладах. Метою конкурсу є формування свідомої позиції молоді щодо значення та місця здорових і безпечних умов праці в різних сферах суспільного життя. Проведені зустрічі з начальниками управлінь та відділів освіти, які адміністративно входять до відділення, надані консультації представникам ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей», заступникам директорів з виховної роботи загальноосвітніх закладів Олександрійського району, педагогам міста Світловодська та Світловодського району.
Відповідно до наказу управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради від 15 грудня 2016 року № 787, наказу відділу освіти Олександрійської районної ради від 03.02.2017 року № 47 у загальноосвітніх навчальних закладах міст та району організовано проведення відбіркового туру обласного Конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей». Членами оргкомітету та до журі конкурсу залучені представники відділення ВД ФССНВ в Олександрійському районі.
10 лютого 2017 року за участю страхового експерта з охорони праці відділення відбулося підведення підсумків конкурсу малюнку в загальноосвітніх закладах м. Олександрії, Олександрійського району. Під час оцінювання конкурсних робіт звертали увагу на актуальність теми, оригінальність та оформлення, якість роботи і найважливіше ступінь самостійності автора у виконанні роботи тощо.
Відібрані кращі учнівські конкурсні роботи за тематикою охорони праці та промислової безпеки направлено до управління Держпраці в Кіровоградській області для участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».
Загальноосвітні заклади Світловодського району найкращі конкурсні малюнки відібрані за участю заступника начальника відділення-головного страхового експерта з охорони праці Фонду направляли безпосередньо до управління Держпраці у Кіровоградській області.
Кожен малюнок був чудовим і заслуговує бути відміченим. Учні активно долучилися до участі в конкурсі «Охорона праці очима дітей» і це вкрай важливо, оскільки культуру безпеки праці майбутнього працівника потрібно виховувати саме зараз – під час навчання.
Хід проведення відбірного етапу VІ обласного Конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» висвітлювався на офіційних сайтах управління та відділів освіти регіону.

Страховий експерт з охорони праці відділення ВД ФССНВ в Олександрійському районі І.В. Губко

Підсумки роботи Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за січень 2017 року

20.02.2017, 15:59

За січень поточного року Олександрійським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі.
Загальна сума видатків управління склала 63180,0 тис.грн., що на 3526,3 тис.грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Фінансове забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.
Надходження власних коштів управління за січень склали 14400,9 тис.грн., в т.ч. власні надходження, які адмініструє Пенсійний фонд України 91,3 тис.грн.
Завершено фінансування пенсійних виплат 25 січня.

На початок сторінки