Олександрійська податкова інформує »

Не отримали касовий чек – повідомте фіскальну службу

13.11.2018, 13:49

Стосовно продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів без видачі фіскальних чеків Олександрійське управління ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомляє наступне.
Якщо ви не отримали фіскальний чек при здійсненні покупки, ви маєте звернутися з оформленим відповідно до законодавства письмовим зверненням про факти порушення до контролюючого органу, що є підставою для проведення фактичної перевірки.
Під час таких перевірок аудитори контролюють дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо.
Таким чином, ваша небайдужість допоможе більш ефективно викорінювати зловживання задля збільшення надходжень до бюджетів, з яких потім фінансується життєдіяльність регіону.

Змінено порядок надання довідки про відсутність податкової заборгованості

13.11.2018, 13:49

Олександрійське управління ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомляє, що наказом Мінфіну від 03.09.2018 року № 733 (далі – наказ №733), який набрав чинності з 07 листопада 2018 року, прийнято затверджено новий Порядок надання довідки про відсутність заборгованості.
Згідно з новим порядком:
• заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за формою додатка 2 до наказу №733 подається за вибором платника:
– у паперовій формі до ДПІ за основним місцем обліку, або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого на погашення податкового боргу;
– в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету.
• перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості здійснюється за даними інформаційно – телекомунікаційних систем контролюючих органів на дату формування довідки. При цьому враховується наявність/відсутність не лише податкового боргу, а й недоїмки зі сплати ЄСВ та іншої заборгованості з платежів ( у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), за основними та неосновними місцями обліку платника.
• уповноважений орган формує довідку за відсутності у платника податкової заборгованості з платежів. Довідка або відмова у її наданні готуються протягом 5 робочих днів з дня, що настає за днем отримання заяви.
Довідка за вибором платника надається у паперовій або електронній формі, про що він зазаначає у заяві. Строк дії довідки – 10 календарних днів з дати формування. Довідку у електронній формі платник отримує у приватній частині Електронного кабінета платника. Неотримана довідка у паперовій формі зберігається в уповноваженому органі до закінчення строку її дії.
Лист із вмотивованою відмовою у наданні довідки вручається платнику, який має заборгованість із платежів до бюджету, особисто або надсилається у порядку, встановленому ст.42 Податкового кодексу України.

Плата за землю

13.11.2018, 13:48

Відповідно до п.п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Протягом 10 місяців поточного року Олександрійським управління ГУ ДФС у Кіровоградській області забезпечено надходження до місцевого бюджету м.Олександрії плати за землю в розмірі 20492,1 тис.грн., що становить 108,5 відс. від доведеного прогнозного завдання.
Плату за землю сплачують власники землі та землекористувачі з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою (п. 287.1 ст. 287 ПКУ).
Пунктом 286.1 статті 286 ПКУ визначено, що підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Згідно з п. 286.1. ст. 286 ПКУ інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, подають контролюючому органу центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва.
Згідно з п. 288.1. ст. 288 ПКУ переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, а також інформацію про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання, до контролюючого органу повинні подавати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі.
Платниками орендної плати за землі державної та комунальної власності є суб’єкти господарювання, що уклали з відповідним органом місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою) або органом виконавчої влади договір оренди земельної ділянки.
Відповідно до пункту 288.4 статті 288 ПКУ розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
Олександрійським управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області проводиться нарахування орендної плати відповідно до укладених договорів оренди.
Однак, однією з причин зменшення нарахувань та відповідно надходжень до місцевого бюджету орендної плати суб’єктів господарювання є укладання додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок, якими суттєво зменшується річна сума орендної плати.
З метою забезпечення бюджетних надходжень по платі за землю Олександрійське управління ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснює адміністрування плати за землю, проводить відповідно до законодавства перевірки з питання правильності обчислення і своєчасності сплати до бюджету плати за землю та в межах повноважень здійснює заходи по погашенню боргу платниками-боржниками.
Станом на 01.11.2018 року загальна сума податкового боргу по земельному податку та орендній платі по м.Олександрія становить 10,6 млн. грн., із них 5,6 млн. грн. або 52,8% – це заборгованість платників, які перебувають у процедурі банкрутства, 0,8 млн. грн. або 7,5% – заборгованість платників, які перебувають у стадії ліквідації за рішенням власника.
Пунктом 1.3 статті 1 ПКУ визначено, що цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, з банків, на які поширюються норми Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, та погашення зобов’язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.
Олександрійським управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області постійно вживаються заходи щодо стягнення податкового боргу платників юридичних та фізичних осіб, передбачені податковим кодексом України.
Так, відповідно до ст. 1 Податкового кодексу України у разі виникнення у платника податків податкового боргу, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу.
Керуючись п.п.20.1.34 п.20.1 ст.20 та ст.95 ПКУ, ГУ ДФС у Кіровоградській області звертається до суду щодо надання дозволу на стягнення коштів з рахунків платників податків у банках, обслуговуючих таких платників податків. Так, за 10 місяців поточного року по м.Олександрія до суду направлені позови щодо стягнення боргу по земельному податку та орендній платі по 16 боржниках на загальну суму 3,5 млн. грн. На сьогоднішній день задоволено на користь ГУ ДФС у Кіровоградській області 9 позовів на 1,5 млн. грн., за іншими триває судовий розгляд.
На рахунки підприємств у банках, обслуговуючих такого платника, постійно виставляються інкасові доручення (розпорядження).
За 10 місяців 2018 року за рахунок вжитих заходів надійшло до бюджету в рахунок погашення податкового боргу по земельному податку та орендній платі 287,0 тис.грн.

Олександрійське управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області

Не всі суб’єкти господарювання сплачують податки за правильними банківськими реквізитами

13.11.2018, 13:47

З 02 липня 2018 року на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998) відкрито нові бюджетні рахунки для зарахування податків, зборів та інших доходів.
До 11 вересня 2018 року діяв перехідний період, протягом якого бюджетні платежі, які помилково сплачувалися суб’єктами господарювання на старі рахунки, самостійно спрямовувалися органами Казначейства на нові рахунки.
З 11 вересня 2018 року кошти, що сплачені платниками на старі рахунки, не зараховуються до бюджетів, а повертаються, як нез’ясовані надходження. В зв’язку з цим у таких платників виникає заборгованість по сплаті податків і зборів, внаслідок чого нараховується штрафні санкції та пеня за несвоєчасну сплату.
Так, надходження на старі рахунки за першу половину жовтня по Кіровоградській області становлять 786 платіжних документів на загальну суму 1,8 млн. грн.
В розрізі податків найбільше платіжних документів за невірними старими рахунками складають документи на сплату єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб, військового збору та земельного податку.
З метою запобігання втрат місцевих бюджетів Олександрійське управління ГУ ДФС у Кіровоградській області звертається до платників податків з вимогою забезпечити правильність сплати податків, зборів та інших платежів до бюджетів усіх рівнів на нові реквізити рахунків, які відкриті з 02.07.2018 року на балансі центрального апарату Казначейства (МФО – 899998) в повному обсязі.
Інформація про реквізити нових бюджетних рахунків розміщена на веб-порталі ДФС в рубриці «Бюджетні рахунки» (http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki), на веб-сторінках Казначейства та Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві. Також нові рахунки можна отримати в кімнаті №3 Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Змінено телефон в Центрі обслуговування платників Олександрії

13.11.2018, 13:46

Шановні платники податків! Центр обслуговування платників Олександрійської ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області (далі – ЦОП), що знаходиться за адресою: вул. Святомиколаївська, буд.17, 2 поверх, секції №1 та №2, повідомляє про зміну телефону з 7-53-04 на 7-16-03. Також змінився номер телефону в приймальні Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області (кімната 301) з 7-43-69 на 7-12-89.
Час прийому відвідувачів ЦОП (прийом документів, консультування, надання адміністративних послуг):
– з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,
– у п’ятницю – з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.
Обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
В останній день граничного строку подання звітності час роботи ЦОП подовжується до 20 год. 00 хв.
Звертаємо увагу, що відповідно до п.11.4 п.11 Положення про Центр обслуговування платників Олександрійської ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, затвердженого наказом ГУ ДФС у Кіровоградській області від 19.10.2018 №1535, передбачено технічну перерву для проведення регламентних робіт в ЦОП (секції №1, №2, №3):
– з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв.
– з 16 год.00 хв. до 16 год. 10 хв.
Час технічної перерви може бути збільшено за необхідності на час проведення регламентних робіт.

Податкова запрошує на семінар

11.09.2018, 14:59

Олександрійська ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області спільно з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області запрошує платників податків на безкоштовний семінар з юридичними особами та фізичними особами – підприємцями на тему: «Нова звітність з єдиного соціального внеску».
Час проведення: 12 вересня 2018 року, 10 год. 00 хв. Місце проведення: районний будинок культури за адресою: вул. Діброви, 27.
Довідки за телефоном: 7-34-28.

Електронний кабінет платника

27.08.2018, 9:15

Одним із показників, який характеризує результати діяльності ДФС та передбачений Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки, є частка податкових декларацій, поданих за допомогою електронних сервісів ДФС.
На виконання Стратегії вищезазначений показник в цілому по Кіровоградській області станом на 01.08.2018 року складає 74,14 відсотків, по Олександрійській ОДПІ – 75 відсотків.
Першою вимогою для подання звітності в електронному вигляді є наявність електронного цифрового підпису (ЕЦП).
ЕЦП платник може отримати в будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, зокрема безкоштовно в АЦСК ІДД ДФС, шляхом подання пакету відповідних документів.
Друга вимога – для формування та подання звітності платник повинен обрати програмне забезпечення (ПЗ).
ДФС надає платникам безкоштовне ПЗ або можливість безкоштовного використання on-line сервісів, а саме:
1. Для формування звітності до Пенсійного Фонду України, Державної служби статистики України, ДФС України, а також накладання електронного цифрового підпису та шифрування електронних документів необхідно програмне забезпечення «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до “Єдиного вікна подання електронної звітності”», яке знаходиться за посиланням (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/).
2. Електронний кабінет платника (cabinet.sfs.gov.ua).
Найпопулярнішими сервісами Електронного кабінету є:
– доступ в режимі он-лайн до інформації з реєстрів ДФС (понад 12 реєстрів);
– електронне листування з органами ДФС;
– доступ до особистої інформації (реєстраційні та облікові дані, індивідуальний календар, дані інтегрованої картки);
– подання платниками звітності (за основними формами податкової та статистичної звітності, звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);
– надсилання запитів на отримання інформації, заяв на реєстрацію платником окремих податків, отримання витягів з реєстрів;
– сплата податків (для фізичних осіб);
– отримання відомостей про суми отриманих доходів і утриманих податків;
– реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі- ЄРПН), реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
– доступ до даних ЄРПН в режимі реального часу щодо складених платниками ПДВ чи їх контрагентами податкових накладних та/або розрахунків коригування в розрізі статусів;
– сервіси систем електронного адміністрування ПДВ та електронного адміністрування реалізації пального;
– подання платниками заяв та отримання ними довідок про відсутність заборгованості в електронному вигляді. Перегляд зацікавленими особами у відкритій частині ЕК виданих платникам довідок про відсутність заборгованості;
– приєднання до Договору про визнання електронних документів.
Тепер Вам залишилось надати до органів ДФС за основним місцем реєстрації заяву про приєднання до Договору про визнання електронних документів засобами телекомунікаційного зв’язку (код форми J1392001 / F1392001) .
Після підписання Договору Ви готові надавати звітність по Інтернету. Все що Вам потрібно для подання електронної звітності – у Вас на столі.

З 11 вересня платники не зможуть сплачувати податки за старими реквізитами

27.08.2018, 9:14

Олександрійська ОДПІ нагадує, що з 2 липня функціонують нові рахунки для сплати податків та зборів.
З метою уникнення втрат бюджетів встановлено перехідний період щодо застосування нових рахунків – до 11 вересня. На цей час старі рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів залишаються діючими.
В термін до 11 вересня усі податки та збори, перераховані на старі рахунки, не втрачаються, не повертаються, не потребують додаткових зусиль на переадресацію, а зараховуються відповідно до визначених призначень та відповідно до бюджетного законодавства.
Починаючи з 11 вересня кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватись до бюджетів, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження.
Тому, аби уникнути виникнення недоїмки та податкового боргу, слід сплачувати податки, збори, платежі до державного та місцевих бюджетів на нові реквізити рахунків, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО – 899998), в повному обсязі.
Крім того, Олександрійська ОДПІ повідомляє, що станом на 20.08.2018 року рахунки для сплати ЄСВ не змінилися. За подальшою зміною рахунків для сплати ЄСВ слідкуйте у ЗМІ або за телефоном в м.Олександрія 7-34-28.

Період, за який наявна заборгованість з ЄСВ, не зараховується до страхового стажу

27.08.2018, 9:12

Із внесенням змін до законодавства про пенсійне забезпечення вагомого значення набув страховий стаж. Саме наявність необхідних років страхового стажу визначає право особи на пенсійне забезпечення.
Адже з 1 січня 2018 року для виходу на пенсію у віці 60 років необхідно мати 25 років страхового стажу.
Кожного року кількість років страхового стажу, необхідних для призначення пенсії за віком у 60 років, буде збільшуватися на один рік та з 1 січня 2028 року становитиме не менше 35 років.
Страховий стаж – це період, за який сплачувались внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у розмірі не менше мінімального.
Для зарахування фізичним особам-підприємцям повного місяця до страхового стажу необхідно сплачувати єдиний соціальний внесок в сумі, не меншій мінімального страхового внеску (на сьогодні це 819,06 грн.), а також не забути подати річну звітність про нарахування єдиного внеску до територіальних органів ДФС. При цьому обов’язок сплати єдиного соціального внеску не залежить від факту отримання чи неотримання доходу від підприємницької діяльності.
Фізичні особи-підприємці часто намагаються уникнути сплати єдиного соціального внеску, але таким чином позбавляють себе майбутньої пенсії та інших соціальних гарантій.
Наголошуємо, що період, за який наявна заборгованість з єдиного соціального внеску, не буде зарахованим до страхового стажу до повного погашення боргу.
Олександрійська ОДПІ звертається до платників ЄСВ з проханням погасити наявну заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску та вчасно і в повному обсязі сплачувати поточні зобов’язання.
Станом на 01.08.2018 заборгованість з єдиного соцвнеску по Олександрійському району склала 775,4 тис.грн. (з них 119,4 тис.грн. – заборгованість юридичних осіб; 656,0 тис.грн. – фізичних осіб-підприємців), по м.Олександрія – 12014,3 (з них 9136,1 тис.грн. – заборгованість юридичних осіб, 2878,2 тис.грн. – фізичних осіб-підприємців).
Нагадуємо, що з 01.08.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України 15.05.2018 №511, яким змінено форму Звіту з ЄСВ. Звітність за новими формами, затвердженими наказом №511, подаватиметься платниками єдиного внеску з 01.09.2018 за звітні періоди починаючи з серпня 2018 року.

Як «докупити» страховий стаж

27.08.2018, 9:11

Олександрійська ОДПІ нагадує, що фізичні особи мають право на добровільну сплату єдиного внеску у розмірі 22 відсотки до визначеної бази нарахування єдиного внеску.
Так, відповідно до абзацу п’ятого частини першої ст. 10 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464-VI) платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), є особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464-VI, та не належать до платників ЄВ, визначених пп. 4, 5 та 5 прим. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464-VI, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Згідно з частиною другою ст. 10 Закону № 2464-VI особи, зазначені в частині першій ст. 10 Закону № 2464-VI, беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).
З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору (абзац третій частини третьої ст. 10 Закону № 2464-VI).
Базою нарахування ЄВ для осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464-VI. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу (п. 3 частини першої ст. 7 Закону № 2464-VI).
Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 (частина п’ята ст. 10 Закону № 2464-VI).
Частиною шостою ст. 10 Закону № 2464-VI визначено, що ЄВ для осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску встановлюється у розмірі, визначеному ст. 8 Закону № 2464-VI (крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою ст. 10 Закону № 2464-VI).
Згідно з частиною п’ятою ст. 8 Закону № 2464-VI ЄВ для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464-VI, встановлюється у розмірі 22 відс. до визначеної бази нарахування ЄВ.
Для укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, передбачено п.п.1 п. 2 розд. V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами і доповненнями (далі – Інструкція № 449) слід подати ряд документів, до фіскальних органів за місцем проживання:
– заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою згідно з додатком 3 до Інструкції № 449;
– копію трудової книжки (за наявності);
– виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);
– копію документа, що посвідчує особу.
Особи, зазначені у абзаці другому п. 1 розд. V Інструкції № 449, а саме члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (одночасно на пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності), надають також документ, що підтверджує їх членство у такому господарстві.
Довідково: враховуючи положення п.5 ст. 1 Закону № 2464-VI та розмір мінімальної заробітної плати, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», у 2018 році мінімальний страховий внесок за кожен місяць становить 819,06 грн. Для одноразової сплати за попередні періоди згідно з договором про добровільну участь необхідно буде сплатити за кожен місць 1638,12 гривень.

На початок сторінки