Олександрійська податкова інформує »

Для призначення житлових субсидій можна укласти договір про добровільну сплату соцвнеску

13.11.2018, 13:51

Відповідно до абзацу шостого п. 7 постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» із змінами та доповненнями позитивне рішення комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли особи на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачують єдиний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.
Водночас відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку ЄСВ, регулюються виключно Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464).
Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених Законом № 2464, або в частині, що не суперечить Закону № 2464 (частина 1 ст. 2 Закону № 2464).
Порядок укладення Договору врегульовано ст. 10 Закону № 2464 та розділом V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449 (далі – Інструкція).
Частиною першою ст. 10 Закону № 2464 визначено категорію платників, які мають право на добровільну сплату ЄСВ.
Особа, яка виявила бажання брати участь у системі добровільного страхування, подає до органів доходів і зборів за місцем проживання заяву за формою згідно з додатком 3 до Інструкції (далі – Заява), копію трудової книжки (за наявності), виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5) та копію документа, що посвідчує особу, а члени особистого селянського господарства надають також документ, що підтверджує їх членство в такому господарстві (пп. 1 п. 2 розділу V Інструкції).
Відповідно до частини сьомої ст. 10 Закону № 2464 та пп. 2 п. 2 розділу V Інструкції орган доходів і зборів відмовляє в укладенні Договору у разі, якщо особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, не відповідає вимогам щодо осіб, які мають право на добровільну сплату ЄСВ, надала неповні або недостовірні відомості, раніше уклала Договір, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені Договором умови, бажає укласти Договір на строк менше одного року (крім Договорів одноразової сплати).
В інших випадках відмова в укладенні Договору не допускається.
З особою, яка подала Заяву, після перевірки викладених у ній відомостей органами доходів і зборів у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання Заяви укладається Договір відповідно до типового Договору, наведеного у додатку 4 до Інструкції, а у разі бажання особи сплатити ЄСВ за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), Договір укладається за формою, наведеною в додатку 5 до Інструкції.
Особи, які мають право на добровільну сплату ЄСВ, беруть участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного у Договорі, але не менше одного року (крім Договорів про одноразову сплату) (частина друга ст. 10 Закону № 2464).
Враховуючи викладене, нормами Закону № 2464 передбачено укладення Договорів з:
► членами особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню, – за всіма видами соціального страхування (на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування) укладених, з такими особами на строк не менше одного року;
► особами, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 частини першої ст. 4, та не належать до платників ЄСВ, визначених пунктами 4, 5 та 51 частини першої ст. 4 Закону № 2464, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на строк не менше одного року, крім Договору одноразової сплати, термін дії якого 10 календарних днів з дня його підписання.
Крім цього, приписами абзацу третього частини третьої ст. 10 Закону № 2464 чітко визначено терміни розгляду таких Заяв – не більше 30 календарних днів.
Нормами частини восьмої ст. 10 Закону № 2464 визначено, коли Договір може бути достроково розірваний.
Сплачені суми ЄСВ у разі дострокового розірвання Договору поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено ЄСВ, враховується до страхового стажу тільки за умови подання Звіту про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів згідно з додатком 6 (далі – Звіт) до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (підпункт 3 пункту 3 розділу V Інструкції).
Якщо укладений Договір достроково припинено або не виконано умови договору, штрафні санкції за такі порушення не передбачено, а Звіт подається за періоди, за які сплачено страхові кошти.
При цьому особам, які не виконали умов Договору та виявили бажання знову брати участь у добровільному страхуванні, у подальшому в укладенні Договору буде відмовлено.
За матеріалами листа ДФС України від 19.10.2018 № 32462/7/99-99-13-02-01
Яку суму необхідно сплачувати?
Мінімальний розмір єдиного внеску в 2018 році на поточний і майбутні періоди складає щомісячно 819,06 грн. (мінімальна зарплата х ставку ЄСВ 22%); за минулі періоди – не може бути меншою мінімального страхового внеску на дату укладення договору, помноженого на коефіцієнт 2 (тобто в 2018 році щомісячно 819,06 грн. х 2 = 1638,12 грн.).

Тіньові трудові відносини в полі зору податківців

13.11.2018, 13:51

Питання легалізації заробітної плати є одним із пріоритетних напрямів роботи Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, оскільки це не тільки надходження до бюджету, а й захист прав та законних інтересів платників податків.
Працюючи в напрямку викриття та зменшення кількості працівників, які виконують свої обов’язки без оформлення трудових відносин зі своїм роботодавцем, представники Олександрійського управління ГУ ДФС в Кіровоградській області, входячи до складу робочих груп з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення, повноти сплати внесків до соціальних фондів:
– здійснюють збирання та моніторинг інформації про факти нелегальної виплати заробітної плати та зайнятості населення;
– аналіз стану справ і причини виникнення нелегальної зайнятості;
– здійснюють перевірки суб’єктів підприємницької діяльності в частині виявлення найманих працівників, з якими не оформлені трудові відносини.
Ще однією формою тіньових трудових відносин є мінімізація витрат на оплату праці. Систематично проводиться аналіз звітності щодо виявлення суб’єктів господарювання, які виплачують заробітну плату на рівні або менше мінімально встановленого розміру, а також які скорочують чисельність працівників без обґрунтованих економічних показників.
Впродовж 2018 року Олександрійським управлінням ГУ ДФС в області опрацьовано інформацію, надану Пенсійним фондом, щодо 125 осіб – роботодавців. З них 23 роботодавця виправили помилки шляхом подання звітності, в 60 випадках порушень не встановлено та 42 суб’єкти знаходяться на відпрацюванні.
За рахунок інших заходів контролю (співбесіди, роз’яснювальна робота тощо) виявлено та легалізовано 7 офіційно не оформлених найманих працівників, залучено 3 особи до державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, в результаті чого додатково забезпечено надходження єдиного внеску в сумі 5,7 тис.грн.
Отримання працівниками соціальних виплат та зарахування відпрацьованого часу до страхового стажу безпосередньо залежить від сплати єдиного соціального внеску. Тому, важливим напрямком роботи Олександрійського управління ГУ ДФС в Кіровоградській області є погашення існуючої заборгованості по сплаті єдиного внеску та недопущення виникнення нової.
На 01 жовтня 2018 року заборгованість складає 775,4 тис.гривень, в тому числі борг платників, які перебувають у процедурах банкрутства становить 26,9 тис.грн.

З 2018 року громадяни мають право повернути частину коштів, сплачених за дошкільну освіту

13.11.2018, 13:50

У зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України з 28 липня поточного року громадяни, які сплачують за освітні послуги, що надаються дошкільними, шкільними та позашкільними закладами освіти, мають право на податкову знижку. Раніше таке право надавалося лише за послуги, сплачені на користь вітчизняних закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
Право на отримання податкової знижки мають лише члени сім’ї першого ступеня спорідненості, тобто – чоловік, дружина, діти, батьки. Відповідно, якщо платник сплачував за своє навчання, навчання дітей або батьків, він може звернутися до органів фіскальної служби для отримання податкової знижки. Для цього йому після закінчення податкового року необхідно подати до 31 грудня декларацію, в якій зазначити суму отриманих доходів та суму коштів, які були сплачені на освітні послуги.
Після проведення відповідних перерахунків кошти будуть повернуті платнику протягом 60 днів.
Підтвердженням отриманих освітніх послуг є угода, яку платник складає із закладом освіти. В такій угоді має бути зазначено: хто надає послугу, хто її отримує, яка сума та термін надання послуги. Угоди та розрахункові документи, які підтверджують сплату коштів, платник має зберігати протягом трьох років.
Для отримання податкової знижки за 2018 рік громадяни мають подати декларацію про отримані доходи з 1 січня до 31 грудня 2019 року. Якщо у цей період декларація не була подана, то знижка за цей період втрачається.
Податкова знижка нараховується на доходи, які отримані у вигляді заробітної плати, при цьому сума податкової знижки не повинна перевищувати розмір заробітної плати, яку платник отримав протягом року.
Перелік вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти визначено відповідними законами України, зокрема, «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту».

Що треба знати при виплаті орендної плати за земельні ділянки

13.11.2018, 13:50

Законом України від 10.07.2018 №2497 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» (далі – Закон №2497) були внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які набрали чинності з 15 серпня 2018 року.
Відповідно до зазначених змін податковий агент, зокрема, самозайнята особа, яка здійснює нарахування (виплату) доходів фізичній особі у вигляді орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, починаючи з 15.08.2018 сплачує (перераховує) податок на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості).
До внесення змін податок сплачувався за місцезнаходженням податкового агента.
Водночас відповідно до п. 63.3 ст. 63 ПКУ з метою проведення податкового контролю платники підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням, зокрема, об’єктів оподаткування.
Тобто платники податків, в тому числі самозайняті особи, які здійснюють нарахування (виплату) доходів у вигляді орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення фізичним особам, зобов’язані протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єктів оподаткування (в зазначеному випадку – земельної ділянки) подати до контролюючого органу заяву за формою №20-ОПП за основним місцем обліку платника податків.
Документ до інформації: лист ДФС України від 02.11.2018 №34087/7/99-99-13-01-02-17.

Не отримали касовий чек – повідомте фіскальну службу

13.11.2018, 13:49

Стосовно продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів без видачі фіскальних чеків Олександрійське управління ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомляє наступне.
Якщо ви не отримали фіскальний чек при здійсненні покупки, ви маєте звернутися з оформленим відповідно до законодавства письмовим зверненням про факти порушення до контролюючого органу, що є підставою для проведення фактичної перевірки.
Під час таких перевірок аудитори контролюють дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо.
Таким чином, ваша небайдужість допоможе більш ефективно викорінювати зловживання задля збільшення надходжень до бюджетів, з яких потім фінансується життєдіяльність регіону.

Змінено порядок надання довідки про відсутність податкової заборгованості

13.11.2018, 13:49

Олександрійське управління ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомляє, що наказом Мінфіну від 03.09.2018 року № 733 (далі – наказ №733), який набрав чинності з 07 листопада 2018 року, прийнято затверджено новий Порядок надання довідки про відсутність заборгованості.
Згідно з новим порядком:
• заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за формою додатка 2 до наказу №733 подається за вибором платника:
– у паперовій формі до ДПІ за основним місцем обліку, або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого на погашення податкового боргу;
– в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету.
• перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості здійснюється за даними інформаційно – телекомунікаційних систем контролюючих органів на дату формування довідки. При цьому враховується наявність/відсутність не лише податкового боргу, а й недоїмки зі сплати ЄСВ та іншої заборгованості з платежів ( у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), за основними та неосновними місцями обліку платника.
• уповноважений орган формує довідку за відсутності у платника податкової заборгованості з платежів. Довідка або відмова у її наданні готуються протягом 5 робочих днів з дня, що настає за днем отримання заяви.
Довідка за вибором платника надається у паперовій або електронній формі, про що він зазаначає у заяві. Строк дії довідки – 10 календарних днів з дати формування. Довідку у електронній формі платник отримує у приватній частині Електронного кабінета платника. Неотримана довідка у паперовій формі зберігається в уповноваженому органі до закінчення строку її дії.
Лист із вмотивованою відмовою у наданні довідки вручається платнику, який має заборгованість із платежів до бюджету, особисто або надсилається у порядку, встановленому ст.42 Податкового кодексу України.

Плата за землю

13.11.2018, 13:48

Відповідно до п.п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Протягом 10 місяців поточного року Олександрійським управління ГУ ДФС у Кіровоградській області забезпечено надходження до місцевого бюджету м.Олександрії плати за землю в розмірі 20492,1 тис.грн., що становить 108,5 відс. від доведеного прогнозного завдання.
Плату за землю сплачують власники землі та землекористувачі з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою (п. 287.1 ст. 287 ПКУ).
Пунктом 286.1 статті 286 ПКУ визначено, що підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Згідно з п. 286.1. ст. 286 ПКУ інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, подають контролюючому органу центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва.
Згідно з п. 288.1. ст. 288 ПКУ переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, а також інформацію про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання, до контролюючого органу повинні подавати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі.
Платниками орендної плати за землі державної та комунальної власності є суб’єкти господарювання, що уклали з відповідним органом місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою) або органом виконавчої влади договір оренди земельної ділянки.
Відповідно до пункту 288.4 статті 288 ПКУ розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
Олександрійським управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області проводиться нарахування орендної плати відповідно до укладених договорів оренди.
Однак, однією з причин зменшення нарахувань та відповідно надходжень до місцевого бюджету орендної плати суб’єктів господарювання є укладання додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок, якими суттєво зменшується річна сума орендної плати.
З метою забезпечення бюджетних надходжень по платі за землю Олександрійське управління ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснює адміністрування плати за землю, проводить відповідно до законодавства перевірки з питання правильності обчислення і своєчасності сплати до бюджету плати за землю та в межах повноважень здійснює заходи по погашенню боргу платниками-боржниками.
Станом на 01.11.2018 року загальна сума податкового боргу по земельному податку та орендній платі по м.Олександрія становить 10,6 млн. грн., із них 5,6 млн. грн. або 52,8% – це заборгованість платників, які перебувають у процедурі банкрутства, 0,8 млн. грн. або 7,5% – заборгованість платників, які перебувають у стадії ліквідації за рішенням власника.
Пунктом 1.3 статті 1 ПКУ визначено, що цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, з банків, на які поширюються норми Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, та погашення зобов’язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.
Олександрійським управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області постійно вживаються заходи щодо стягнення податкового боргу платників юридичних та фізичних осіб, передбачені податковим кодексом України.
Так, відповідно до ст. 1 Податкового кодексу України у разі виникнення у платника податків податкового боргу, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу.
Керуючись п.п.20.1.34 п.20.1 ст.20 та ст.95 ПКУ, ГУ ДФС у Кіровоградській області звертається до суду щодо надання дозволу на стягнення коштів з рахунків платників податків у банках, обслуговуючих таких платників податків. Так, за 10 місяців поточного року по м.Олександрія до суду направлені позови щодо стягнення боргу по земельному податку та орендній платі по 16 боржниках на загальну суму 3,5 млн. грн. На сьогоднішній день задоволено на користь ГУ ДФС у Кіровоградській області 9 позовів на 1,5 млн. грн., за іншими триває судовий розгляд.
На рахунки підприємств у банках, обслуговуючих такого платника, постійно виставляються інкасові доручення (розпорядження).
За 10 місяців 2018 року за рахунок вжитих заходів надійшло до бюджету в рахунок погашення податкового боргу по земельному податку та орендній платі 287,0 тис.грн.

Олександрійське управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області

Не всі суб’єкти господарювання сплачують податки за правильними банківськими реквізитами

13.11.2018, 13:47

З 02 липня 2018 року на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998) відкрито нові бюджетні рахунки для зарахування податків, зборів та інших доходів.
До 11 вересня 2018 року діяв перехідний період, протягом якого бюджетні платежі, які помилково сплачувалися суб’єктами господарювання на старі рахунки, самостійно спрямовувалися органами Казначейства на нові рахунки.
З 11 вересня 2018 року кошти, що сплачені платниками на старі рахунки, не зараховуються до бюджетів, а повертаються, як нез’ясовані надходження. В зв’язку з цим у таких платників виникає заборгованість по сплаті податків і зборів, внаслідок чого нараховується штрафні санкції та пеня за несвоєчасну сплату.
Так, надходження на старі рахунки за першу половину жовтня по Кіровоградській області становлять 786 платіжних документів на загальну суму 1,8 млн. грн.
В розрізі податків найбільше платіжних документів за невірними старими рахунками складають документи на сплату єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб, військового збору та земельного податку.
З метою запобігання втрат місцевих бюджетів Олександрійське управління ГУ ДФС у Кіровоградській області звертається до платників податків з вимогою забезпечити правильність сплати податків, зборів та інших платежів до бюджетів усіх рівнів на нові реквізити рахунків, які відкриті з 02.07.2018 року на балансі центрального апарату Казначейства (МФО – 899998) в повному обсязі.
Інформація про реквізити нових бюджетних рахунків розміщена на веб-порталі ДФС в рубриці «Бюджетні рахунки» (http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki), на веб-сторінках Казначейства та Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві. Також нові рахунки можна отримати в кімнаті №3 Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Змінено телефон в Центрі обслуговування платників Олександрії

13.11.2018, 13:46

Шановні платники податків! Центр обслуговування платників Олександрійської ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області (далі – ЦОП), що знаходиться за адресою: вул. Святомиколаївська, буд.17, 2 поверх, секції №1 та №2, повідомляє про зміну телефону з 7-53-04 на 7-16-03. Також змінився номер телефону в приймальні Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області (кімната 301) з 7-43-69 на 7-12-89.
Час прийому відвідувачів ЦОП (прийом документів, консультування, надання адміністративних послуг):
– з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,
– у п’ятницю – з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.
Обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
В останній день граничного строку подання звітності час роботи ЦОП подовжується до 20 год. 00 хв.
Звертаємо увагу, що відповідно до п.11.4 п.11 Положення про Центр обслуговування платників Олександрійської ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, затвердженого наказом ГУ ДФС у Кіровоградській області від 19.10.2018 №1535, передбачено технічну перерву для проведення регламентних робіт в ЦОП (секції №1, №2, №3):
– з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв.
– з 16 год.00 хв. до 16 год. 10 хв.
Час технічної перерви може бути збільшено за необхідності на час проведення регламентних робіт.

Податкова запрошує на семінар

11.09.2018, 14:59

Олександрійська ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області спільно з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області запрошує платників податків на безкоштовний семінар з юридичними особами та фізичними особами – підприємцями на тему: «Нова звітність з єдиного соціального внеску».
Час проведення: 12 вересня 2018 року, 10 год. 00 хв. Місце проведення: районний будинок культури за адресою: вул. Діброви, 27.
Довідки за телефоном: 7-34-28.

На початок сторінки