Олександрійська податкова інформує »

Критерії автоматичного відшкодування ПДВ

Автоматична система відшкодування ПДВ є позитивною тенденцією, адже дозволяє Міністерству доходів і зборів здійснювати в оперативному режимі своєчасне відшкодування ПДВ сумлінним платникам, тобто швидко і без контакту з територіальними органами Міндоходів, а також стимулює представників бізнесу до соціально-відповідальної поведінки, яка дозволяє отримати економічний ефект без зайвих труднощів.
Процедура автоматичного відшкодування податку на додану вартість та критерії відбору компаній для його отримання міститься у пункті 200.19 Розділу V Податкового кодексу України.
Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість мають платники, які відповідають одночасно наступним критеріям:
– не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;
– юридичні особи та фізичні особи – підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про: відсутність підтвердження відомостей; відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання); прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи; припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
– здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом – протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів));
– загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов’язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, що виникла протягом попередніх трьох послідовних календарних місяців, не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;
– у яких середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу;
Також слід дотримуватися одного з наступних критеріїв:
а) або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу;
б) або мати основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців;
в) або рівень визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів).
Не допускається наявність у претендентів на автоматичне відшкодування ПДВ податкового боргу.
Головною причиною отримання платниками відмови в автоматичному відшкодуванні ПДВ є недотримання відповідного рівня зарплат, адже, як уже зазначалося, законодавством передбачено, що платник, який претендує на автоматичну форму відшкодування, повинен виплачувати своїм працівникам заробітну плату у розмірі не менше 2,5 мінімальних зарплат, тобто в 2013 році (до 1 грудня) більше 2867,5 гривень.

Олександрійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області
(опубліковано 03.09.2013)

Про ознаки ризиковості контрагентів повідомить «Податковий асистент»

Онлайн-сервіс Міністерства доходів і зборів «Податковий асистент» повідомив 51 тисячу платників про ознаки «ризиковості», виявлені під час опрацювання звітної документації.
Користувачі сервісу отримали висновки безкоштовного аудиту електронною поштою. Це дає суб’єктам господарювання можливість самостійно скоригувати свої звіти до офіційного подання, і тим самим уникнути потрапляння до плану перевірок та від можливих санкцій за порушення податкового законодавства.
Нагадаємо, електронний сервіс «Податковий асистент» почав працювати минулого року. Його користувачами можуть бути всі платники, які надають звітність в електронному вигляді. Листування є індивідуальним і повністю конфіденційним.
«Асистент» виявляє розбіжності у показниках, зазначених у фінансовій та податковій звітності, а також конфіденційно інформує про інші знайдені недоліки, зокрема: наявність податкового боргу; виплату заробітної плати, меншої від законного мінімуму; стосунки з ризиковими контрагентами; розбіжності у показниках в деклараціях з податку на прибуток та ПДВ тощо.

Олександрійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області
(опубліковано 03.09.2013)

Модернізованих касових апаратів побільшало

З 2 серпня оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (РРО). До переліку сертифікованих приладів додано ще 9 моделей.
Таким чином, всього користувачам касової техніки запропоновано 62 моделі реєстраторів, які відповідають сучасним вимогам та забезпечують передачу контрольно-звітної інформації до органів доходів і зборів в електронній формі.
Платники можуть обрати оптимальну для себе нову модель техніки або модернізувати наявний касовий апарат, приєднавши до нього відповідний модем.
Нагадаємо, що з 2013 року користувачі касової техніки повинні звітувати до органів Міндоходів в електронному вигляді. Для технічного переоснащення платникам встановлено перехідний період до 1 січня 2014 року – з цієї дати запроваджується відповідальність за неподання електронної звітності.
На сьогодні в Олександрії щоденно контрольно-звітну інформацію передають близько 240 одиниць касової техніки. Власникам цих реєстраторів вже не потрібно накопичувати велику кількість первинних документів на паперовій стрічці, вся інформація зберігається тільки в електронному вигляді.
Власників РРО цікавить питання: чи залишається обов’язковим подання звіту за формою №ЗВР-1 після установки модему чи придбання оновленої моделі РРО? В такому випадку звіт №ЗВР-1 не подається, оскільки звітність з РРО щодня надходить в електронному вигляді. Для прикладу: підприємство з 10 серпня застосовує РРО, до якого підключено модем. За серпень (не пізніше 16 вересня) таке підприємство має подати останній звіт за формою №ЗВР-1, в якому зазначити інформацію про розрахункові операції з 1 серпня по 9 серпня включно. Дані про розрахункові операції за дні серпня, що залишились, до цього звіту включати не потрібно. Починаючи з 10 серпня звітність передаватиметься автоматично в електронному вигляді.
Але навіть користувачі оновлених РРО не звільнені від обов’язку щодня роздруковувати і зберігати щоденний Z-звіт та вести Книгу обліку розрахункових операцій.
Олександрійська ОДПІ звертається з проханням не відкладати переоснащення реєстраторів розрахункових операцій на останні дні.

Олександрійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області
(опубліковано 03.09.2013)

Внесення до паспорта громадянина України реєстраційного номера

Підпунктом 70.10 Податкового кодексу України визначено, що за зверненням фізичної особи органи Міндоходів вносять до паспорта громадянина України (сьома, восьма або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).
Порядок та процедуру внесення до паспортів фізичних осіб даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру визначено Положенням, затвердженим наказом Мінфіну України від 06.11.2012 №1147. Також цим Положенням затверджено Форму даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до паспорта громадянина України.
В Олександрійській ОДПІ здійснити внесення до паспорта громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) можна за адресою: м.Олександрія, вул.Пролетарська, 17, Центр обслуговування платників податків, телефон для довідок 7-53-04, 7-30-29.

Форма даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до паспорта громадянина України (розмір 70х40 мм)

Олександрійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області
(опубліковано 28.08.2013)

Довідка для виїзду на постійне місце проживання за кордон дійсна протягом 60 календарних днів

Відповідно до вимог пункту 179.3 Податкового кодексу України громадяни, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до органу Мідоходів (Олександрійської ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області) податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.
Декларація подається за три останні звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов’язку з подання) та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації).
Орган Міндоходів (Олександрійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області) протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов’язаний перевірити визначене в ній податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку. Така довідка подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.
Форма довідки затверджена наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2012 №1401.
Порядок отримання довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року №1243.
Консультації щодо отримання довідки про відсутність податкових зобов’язань можна отримати за телефонами 7-53-04, 7-30-29, 7-41-04 або за адресою: м.Олександрія, вул.Пролетарська, 17, Центр обслуговування платників податків.

Олександрійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області
(опубліковано 28.08.2013)

Більше довіряємо, менше перевіряємо

З початку року плановими перевірками було охоплено лише 11 суб’єктів господарювання м.Олександрія та Олександрійського району.
Кількість перевірок зменшилась завдяки запровадженню ризикоорієнтованої системи відбору платників для перевірок. Наразі під перевірки підпадають несумлінні платники з ознаками ухилення від оподаткування.
Олександрійська ОДПІ нагадує, що з 1 січня 2014 року впроваджуються електронні перевірки для платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку і звітності. Передбачається, що така перевірка проводитиметься тільки на прохання платника податків і лише у визначених випадках і спосіб. Надання цього виду послуг платникам дасть їм можливість самостійно коригувати подану податкову звітність без застосування податковими органами штрафних санкцій і звести до мінімуму спілкування суб’єктів господарювання з інспекторами.
З 1 січня 2016 року такі перевірки будуть застосовуватимуться до всіх платників податків, які не відносяться до ризикових категорій.

Олександрійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області
(опубліковано 20.08.2013)

Сплатити єдиний податок І та ІІ групами слід не пізніше 20 серпня

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Тобто, строк сплати авансових внесків з єдиного податку такими платниками за серпень 2013 року закінчується 20 серпня.
Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси платника.
Водночас, платники єдиного податку зазначених груп можуть сплатити єдиний податок авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначені ст.295 Податкового кодексу України.

Олександрійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області
(опубліковано 20.08.2013)

Податкові різниці обраховуватимуться з наступного року

Фінансову звітність з урахуванням податкових різниць потрібно буде подавати починаючи зі звітних періодів 2014 року. Таку відстрочку бухгалтерам надав Закон України від 04.07.2013 №422-VII. Таким чином, законодавці перенесли на 1 січня 2014 року день набрання чинності Методикою бухгалтерського обліку тимчасових та постійних податкових різниць.

Олександрійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області
(опубліковано 20.08.2013)

Податкова прийматиме звіти про єдиний соціальний внесок

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013 №406-VII, який набрав чинності 11.08.2013, передбачено, що обов’язками платника єдиного соціального внеску на обов’язкове державне соціальне страхування є, зокрема:
– допуск посадових осіб органу доходів і зборів до перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;
– подання звітності до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску.
Нагадаємо: до внесення змін в обох випадках йшлося про територіальний орган Пенсійного фонду.
Наразі Пенсійний фонд уповноважений приймати та обробляти серпневі звіти про нарахований єдиний соціальний внесок та вести облік сплати страхових коштів у картках платників у серпні. Подати звіт за липень необхідно до 20 серпня.
Таке рішення прийнято для створення сприятливих умов для платників єдиного внеску та уникнення соціальної напруги щодо здійснення пенсійних виплат за серпень.
Також повідомляємо, що на веб-порталі Міндоходів розміщено для обговорення проекти наказів Міністерства доходів і зборів України „Про Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та „Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Зауваження та пропозиції до змісту регуляторних актів приймаються у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації оголошень за адресами: Міністерство доходів і зборів України, 04655 МПС, м.Київ-53, Львівська площа, буд.8, e-mail: idanilov@minrd.gov.ua.
Нагадуємо, що функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на Міндоходів покладено Указом Президента України від 24.12.2012 №726/2012 „Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”.

Олександрійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області
(опубліковано 20.08.2013)

З початку року платники Олександрійщини поповнили бюджети на 162 мільйони

За підсумками семи місяців 2013 року від платників податків Олександрійського регіону до Державного бюджету України надійшло більше 49 мільйонів гривень. Загальний фонд Державного бюджету отримав понад 43 мільйони гривень, що становить близько 90% від загального збору податкових платежів Державного бюджету в цілому по району.
Надходження за основними бюджетоформуючими податками державної казни склали близько 17 мільйонів гривень з ПДВ та 12 мільйонів з податку на прибуток. Акцизного податку надійшло 5,3 мільйона, що вдвічі більше, аніж очікувалося.
До місцевого бюджету з початку року фактично мобілізовано понад 113 мільйонів гривень. Як і раніше, основним платежем у дохідній частині місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, за яким надійшло більше 70 мільйонів. За іншими бюджетоформуючими платежами місцевої казни (плата за землю та єдиний податок) надійшло близько 22 та 7 мільйонів гривень відповідно.
Збільшення надходжень відбулося, в основному, за рахунок добровільної сплати та пов’язане з покращенням умов для розвитку бізнесу і сервісів Міндоходів.

Олександрійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області
(опубліковано 20.08.2013)

На початок сторінки