Олександрійська податкова інформує »

Строки запровадження акцизних марок нового зразка можуть бути перенесені на вересень

Міністерство доходів і зборів України розробило зміни до постанови Кабінету Мііністрів України «Про запровадження марок акцизного податку нового зразка», яким пропонує перенести строки запровадження нових марок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів з 1 серпня на 1 вересня.
Це дасть змогу своєчасно забезпечити марками суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом та імпортом алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Нагадаємо, що раніше виробники повинні були перейти на нові марки з 1 травня, після чого цей термін було відкладено ще на три місяці. Нова акцизна марка матиме посилену систему захисту від підробок. А запровадження додаткових реквізитів, зокрема окремих марок для лікеро-горілчаних виробів і вина, сигарет (з фільтром/без фільтра), дасть змогу посилити державний контроль за оборотом підакцизних товарів і, як наслідок,- зменшить обсяги тіньового сектора, а також можливості для маніпулювання марками.
Нагадаємо, що передбачено також збільшення вартості нової марки: для алкогольної продукції – з 10,3 до 27 коп., тютюнових виробів – з 5,5 до 14,2 коп.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю
Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області ДПС

(опубліковано 08.07.2013)

Розмір податкової соціальної пільги у 2013 році – 573,50 грн

Податкова соціальна пільга – це можливість платника податків зменшити нарахований загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати.
Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги у 2013 році становить 1610,00 грн.
Слід звернути увагу на те, що для цілей застосування пп.169.1.1 п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга до 31 грудня 2014 року надається в розмірі, що дорівнює 50-відсотковому розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. Оскільки прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2013 року становить 1147 грн., то з урахуванням зазначеного положення протягом 2013 року розмір податкової соціальної пільги становить 573,50 грн.
Увага! Відповідно до пп.169.2.4 п.169.2 ст.169 Податкового кодексу порушення платником податку правил отримання податкової соціальної пільги, зокрема, якщо пільга застосовується також під час отримання інших доходів або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю
Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області ДПС

(опубліковано 08.07.2013)

Щодо податкового кредиту з ПДВ та заяви зі скаргою на постачальника

Відповідно до п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України відсутність факту реєстрації платником податку – продавцем товарів (послуг) податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.
Виняток з цього загального правила встановлено абзацом 11 пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, коли покупець має право подати заяву зі скаргою на постачальника за формою додатка 8 до декларації з ПДВ. Така заява дає покупцеві право на податковий кредит. Нагадаємо, що до заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати ПДВ у зв’язку з придбанням товарів (послуг), або копії первинних документів, які підтверджують факт отримання цих товарів (послуг) і складені відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю
Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області ДПС

(опубліковано 08.07.2013)

Щодо використання електронних платіжних засобів

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 року №878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) із використанням спеціальних платіжних засобів» встановлено, що суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг і які відповідно до закону використовують реєстратори розрахункових операцій, повинні здійснити перехід на обов’язкове приймання електронних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги).
Пунктом 2 зазначеної постанови передбачено звільнення від обов’язкового приймання електронних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) закладів громадського харчування закритого типу, які обслуговують певний контингент споживачів, зокрема особовий склад Збройних сил та інших формувань, студентів, учнів та викладачів вищих професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, працівників промислових підприємств; підприємств торгівлі з торгівельною площею до 20 кв. метрів (крім автозаправних станцій), а також суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у населених пунктах із чисельністю населення менше 25тис. осіб.
Виходячи з викладеного, чинним законодавством не встановлено обов’язку щодо необхідності використання електронних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) суб’єктами господарювання, які не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
Підприємці – єдинники не застосовують РРО при проведенні розрахунків із покупцями, а тому встановлення платіжних терміналів для них є не обов’язковим.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю
Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області ДПС

(опубліковано 08.07.2013)

Готівкові розрахунки за придбану сільгосппродукцію

Олександрійська об’єднана державна податкова інспекція наполегливо просить звернути увагу платників податків, які розраховуються за сільгосппродукцію готівкою, на наступні моменти.
Постановою правління Нацбанку України від 22.12.2010р. № 573 внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Зокрема, із переліку операцій, на які не поширюється 10-тисячне обмеження у розрахунках готівкою, ВИКЛЮЧЕНО готівкові розрахунки підприємств (підприємців) між собою під час ЗАКУПІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ.  Наголошуємо, що зазначена норма діє ще з 21 березня 2011 року, однак ще й  сьогодні, на жаль, вона часто порушується.
Таким чином, якщо підприємство або підприємець закуповує за готівку у іншого підприємства або підприємця сільськогосподарську продукцію, то гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами має не перевищувати 10 тисяч гривень. При цьому кількість підприємств (підприємців), з якими розраховуються протягом дня, не обмежено.
Не працює десятитисячне обмеження для готівкових розрахунків всього в чотирьох випадках: в разі розрахунків підприємств (підприємців) із громадянами; із бюджетами та державними цільовими фондами; в разі добровільного пожертвування та благодійної допомоги; у разі використання коштів, виданих на відрядження.
Відповідальність за перевищення 10-тисячного обмеження несе підприємство (підприємець), ЯКЕ (ЯКИЙ) ЗАПЛАТИЛО КОШТИ, тобто покупець, а не продавець.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю
Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області ДПС
Опубліковано 2.07.2013

Дотація за утримання худоби: чи буде оподаткування

Виплата спеціальної бюджетної дотації громадянам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, відома як дотація за молодняк, проводиться у рамках бюджетної програми “Державна підтримка галузі тваринництва”.
Кошти на виплату дотації за молодняк надходять за рахунок сплати переробними підприємствами податку на додану вартість, які спочатку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету, а потім вже безпосередньо спрямовуються громадянам у вигляді зазначеної дотації.
Податковий кодекс України містить норму, згідно якої до загального місячного або річного оподатковуваного доходу не включається, зокрема, сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат тощо, які отримує громадянин з бюджету (пп. 165.1.1).
Таким чином, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума дотації за молодняк, отримана фізичною особою з бюджету, оскільки така дотація підпадає від визначення „суми державної допомоги” згідно підпункту  165.1.1 Податкового кодексу України.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю
Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області ДПС
Опубліковано 2.07.2013

Рівень інвестиційної активності залишається стабільним

У травні компанія Research & Branding опитала більше 200 керівників українських підприємств, в тому числі і з Кіровоградщини, що інвестують до України, та встановила – індекс інвестиційної активності в Україні в травні 2013 року в порівнянні з жовтнем минулого року залишається стабільним і складає 4,4 балів за 10-бальною шкалою. Це вже третій етап дослідження.
У загальному збільшилася кількість позитивних оцінок інвестиційного клімату  з 4% в ІІІ кварталі 2012 до 11,4% в І кварталі 2013 року. При цьому все більше інвесторів демонструють обережний оптимізм з приводу інвестиційного клімату в Україні в найближчих 6 місяців. Більше чверті з них чекають на його поліпшення.
З метою поліпшення інвестиційного клімату Міністерством доходів і зборів України продовжується робота над тим, щоб процес сплати податків і митних платежів був максимально простим і комфортним для інвесторів. Для цього створено сервісні центри для платників податків, запроваджено ряд електронних сервісів та ризикоорієнтовану систему. На думку міжнародних фахівців, подібні заходи лише сприятимуть позитивній динаміці у формуванні довіри іноземних інвесторів до України.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю
Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області ДПС
Опубліковано 2.07.2013

Обслуговування платника – завдання не менш важливе, аніж забезпечення надходжень

На виконання головної місії податкової служби – надавати послуги платникам податків і, як наслідок, забезпечити наповнення доходної частини бюджету – в Олександрійській ОДПІ Кіровоградської області ДПС продовжує свою роботу Центр обслуговування платників податків (ЦОПП). Адреса ЦОПП: вул. Пролетарська, 17, другий поверх Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області ДПС. Телефон для довідок 7-53-04.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю
Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області ДПС
Опубліковано 2.07.2013

Протягом травня на Олександрійщині зареєструвалося 38 суб’єктів господарювання

Із загальної кількості платників податків, котрі перебувають на обліку в Олександрійській об’єднаній  державній податковій інспекції, 2148 юридичних осіб (підприємств, установ, організацій) та 6735 фізичних осіб – підприємців.
Платниками ПДВ зареєстровано 333 юридичні особи та 73 підприємця.
Протягом травня на Олександрійщині взято на податковий облік 5 юридичних осіб та 33 підприємця.
Слід відмітити активність подання платниками податку на додану вартість звітності засобами мережі Інтернет. Із числа платників ПДВ 96,5% юридичних осіб та 90,54% фізичних осіб – підприємців звітують в електронній формі.
Нагадаємо: ключ електронного підпису, виданий Акредитованим центром сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів, дає змогу звітувати в режимі он-лайн не лише до органів Міндоходів, а й до органів державної статистики України та Пенсійного фонду України, використовуючи безкоштовний он-лайн сервіс «iFinZvit».
Більш детальну інформацію про безкоштовний он-лайн сервіс «iFinZvit» можна переглянути у розділі «Програмне забезпечення» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД – http://acskidd.gov.ua.
Для отримання більш детальної інформації щодо отримання безкоштовного електронного цифрового підпису платники податків можуть звернутися до відділу реєстрації користувачів при Олександрійській ОДПІ, який знаходиться за адресою: м. Олександрія, вул.Пролетарська, 17, кімната 307. Телефон для довідок – 7-14-88.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю
Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області ДПС
Опубліковано 26.06.2013

Єдиний соціальний внесок і декретні виплати

З першого липня 2013 року юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які виплачують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, мають обкладати її єдиним соціальним внеском (ЄСВ).
Для жінок це приємна новина, оскільки час перебування в такій відпустці зараховуватимуть до страхового стажу для отримання пенсії.
Зазначену норму передбачено Законом України від 14.05.2013 року №231-VII, опублікованому в офіційному виданні «Голос України» за 07.06.2013 року №105. Він набирає чинності 01.07.2013 року.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю
Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області ДПС
Опубліковано 26.06.2013

На початок сторінки