Новини »

Архівний відділ забезпечує потреби громадян у документальній інформації

10.01.2018, 10:24

Робота архівного відділу Олександрійської міської ради у 2017 році була спрямована на реалізацію законодавства про архівну справу, забезпечення зберігання і загальнодоступності архівних документів, повноцінне формування Національного архівного фонду, запровадження в практику роботи новітніх досягнень архівних установ України.
Сьогодні у сховищах архіву зберігається більше 34 тисяч справ.
Протягом 2017 року до відділу надійшли документи 4 установ, що припинили свою діяльність: ПТ «Підприємство громадського харчування кафе “Україна”», ПП «ГЕОСВІТ-ЛСО», ПП «Приватна торгівельно-виробнича фірма «Компанія “Лімед”» та ПП «САЛЬВІЯ».
За минулий рік трудовий архів поповнився новими документами, необхідними для надання громадянам довідок соціально-правового характеру: штатними розписами, особовими картками звільнених (форма № Т-2), матеріалами з атестації робочих місць за умовами праці розрізу «Морозівський», Олександрійського ремонтно-будівельного управління, Олександрійської філії районного енергетичного управління ТОВ «ІВК “Експлерент”».
У 2017 році виконано 1237 запитів юридичних і фізичних осіб та підготовлено 2665 довідок на підставі документів, що зберігаються в архівному відділі.
На прийомі у працівників архіву побувало 933 громадянина, яким надані консультації з питань порядку отримання довідок, пошуку документів непрацюючих підприємств, місцезнаходження ліквідаційних комісій тощо.
Для учнів і студентів навчальних закладів проводилися екскурсії, під час яких вони знайомилися з умовами зберігання документів і роботою архівістів.
Для забезпечення більш результативної роботи архівного відділу депутатами міської ради затверджена «Програма розвитку архівної справи м. Олександрії на 2018 рік». Вона дозволить належним чином зберігати документи, у повній мірі забезпечувати потреби громадян та юридичних установ в отриманні інформації соціально-правового характеру.