Новини »

Інформація про стан виконання «Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2012-2015 роки» як складової «Програми розвитку Кіровоградської області на 2011-2012 роки» за 2011-2012 роки станом на 15.10.2012 року

21.11.2012, 14:23

Доходи населення міста
Очікувані доходи населення міста в 2012 році складаються із наступних джерел:
1. Заробітна плата – 408,4 млн. грн.
2. Від підприємницької діяльності – 168,0 млн. грн.
3. Від домашнього господарства – 26,0 млн. грн.
4. Від заробітку за межами міста – 100,0 млн. грн.
5. Дивіденди – 181,0 млн. грн.
6. Пенсійні виплати – 452,2 млн. грн.
7. Виплати з інших соціальних фондів – 31,0 млн. грн.
8. Соціальні допомоги (пільги, субсидії) – 95,0 млн. грн.
Всього: 1461,6 млн. грн.
Доходи на душу населення на 2012 рік обраховуються, виходячи з очікуваних показників по напрямках доходів, які підтверджуються фактичними показниками за 8 місяців 2012 року:
1. Заробітна плата – планується з урахуванням росту середньої зарплати по місту (по обліковому колу суб’єктів господарювання) з 1739 грн. до 2100 грн., додаткового створення робочих місць – 220 од., росту мінімальної заробітної плати з 1004 грн. до 1134 грн.
2. Пенсійні виплати – регламентовані рівнем росту середніх пенсій по країні. Середня пенсія по місту в 2012 році зросте на 9,5% і досягне рівня не менше 1208,7 грн. Станом на 01.09.2012 середня пенсія в місті становить 1327,3 грн.
3. Виплати з інших соціальних фондів визначені по звітних даних за 2011 рік з урахуванням росту на 9,5%, аналогічно до росту рівня пенсій на 2012 рік.
4. Соціальні допомоги (пільги, субсидії) – визначені по звітних даних за 2011 рік з урахуванням росту загального рівня бюджету на 2012 рік.
5. Доходи від підприємницької діяльності встановлені, виходячи із статистичних даних по реалізованій продукції малими та середніми підприємствами та товарообігу за даними 2011 року з урахуванням рентабельності цієї діяльності та інфляційного коефіцієнту.
6. Доходи від ведення домашнього господарства враховані по середньостатистичних даних середньо обласних показників за 2011 рік та очікуваного за 2012 рік.
7. Доходи по дивідендах обраховані по вибіркових даних представництв банківських установ у місті.
8. Доходи від заробітку за межами міста обраховані орієнтовно, враховуючи орієнтовну кількість працюючих за межами міста та в тіньовому секторі і середнього доходу цих працівників.
Задіяні міською владою заходи по легалізації праці в 2012 році збільшили власні надходження до Пенсійного фонду на 18,6% і збільшена доля власних надходжень в загальному фонді по виплаті пенсій по місту з 35,4% в 2011 році, до 37,2% в 2012 році.
Темпи росту середньої зарплати в місті вищі, ніж середньообласний показник, в місті за 6 міс. 2012 року зарплата зросла на 24%, а в області на 17,5%. Середній розмір пенсій в місті зростає у відповідності до законодавства.