Новини »

Кращий роботодавець року

26.05.2020, 13:21

Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:
1. Визначення переможців конкурсу шляхом інтегрального підходу, який включає суму балів за кожним критерієм:
1) виробництво (надання) конкурентоспроможної продукції (робіт, послуг) на внутрішньому та зовнішньому ринках;
2) кількість діючих, збереження та створення нових робочих місць;
3) середньооблікова чисельність штатних працівників;
4) прийнято працівників;
5) вибуло працівників;
6) своєчасність виплати заробітної плати;
7) наявність на суб’єкті господарювання колективного договору або угоди та забезпечення його виконання;
8) забезпечення належного стану охорони праці на суб’єкті господарювання та створення необхідних умов для високопродуктивної праці;
9) працевлаштування учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил;
10) працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;
11) участь суб’єкта господарювання в організації та проведенні оплачуваних громадських робіт;
12) відсутність на суб’єкті господарювання страйків протягом звітного періоду.
2. Переможцями конкурсу не можуть бути суб’єкти господарювання, до яких у звітному періоді були застосовані штрафні санкції за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Матеріали для участі у конкурсі необхідно подати до 05.06.2020 року за адресою: вул. Шевченка, 109, кабінет №5, телефон 7 16 31.