Інформація »

Увага! Продаж державного майна

11.06.2019

Інформаційне повідомлення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею 5 393 кв. м, будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А’) загальною площею 819,7 кв.м, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 кв. м, огорожа №1, замощення І, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10-а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468)

1) Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею 5 393 кв. м, будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А’) загальною площею
819,7 кв.м, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 кв. м, огорожа №1, замощення І.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10-а. Балансоутримувач: Державне підприємство «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468).
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею 5 393 кв. м, будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А’) загальною площею 819,7 кв.м, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 кв. м, огорожа №1, замощення І. Технічний стан – задовільний. За Договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, від 31.07.2013 №36-34 комплекс нежитлових будівель та споруд, а саме: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею 5 393 кв. м, будівля АБК (АБК, літ. А, А’) загальною площею 812,4 кв.м, бокс для автомобілів збірний (бокс, літ. В) загальною площею 561,6 кв. м, передано в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Олександрійська ливарна компанія» по ЗО червня 2019 року включно, розмір місячної орендної плати – 20 529,05 грн.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1,6679 га; кадастровий номер:
3510300000:14:636:0020; цільове призначення – для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду, для обслуговування комплексу нежитлових будівель та споруд; передано в оренду ТОВ «Олександрійська ливарна компанія» до 24.05.2046 року. Межею цієї земельної ділянки є огорожа №1 даного об’єкта приватизації. Згідно з абзацем четвертим частини шостої статті 26 Закону України «Про приватизація державного і комунального майна»: «Приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник такої земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації».
2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 березня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.
3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею 5 393 кв. м, будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А’) загальною площею 819,7 кв.м, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 кв. м, огорожа №1, замощення І, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10-а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею 5 393 кв. м, будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А’) загальною площею 819,7 кв.м, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 кв. м, огорожа №1, замощення І, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10-а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468), має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
– аукціону з умовами – 4 956 044,00 грн;
– аукціону із зниженням стартової ціни – 2 478 022,00 грн;
– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 478 022,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
– аукціону з умовами – 495 604,40 грн;
– аукціону із зниженням стартової ціни – 247 802,20 грн;
– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 247 802,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу;
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 3 500,00 грн (три тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору купівлі- продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею 5 393 кв. м, будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А’) загальною площею
819,7 кв.м, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 кв. м, огорожа №1, замощення І, розташованого за адресою: Кіровоградська обл.,
м.Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10-а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468);
відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» до покупця переходять права і обов’язки за Договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, від 31.07.2013 №36-34.
4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Кіровоградській області Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Кіровоградській області Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10-а.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул.Глинки, 2; адреса веб-сайту: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html
час роботи організатора аукціону:
понеділок – четверг з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 08.02.2019 № 110.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-Р-2018-07-26-000002-1.
Період між аукціоном:
– аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
– аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для :
– аукціону з умовами – 49 560,44 грн;
– аукціон із зниженням стартової ціни – 24 780,22 грн;
– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24 780,22 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2