Інформація для олександрійців »

Аналіз стану виробничого травматизму, професійної захворюваності та охорони праці на підприємствах міста Олександрії, Олександрійського та Петрівського районів за 2018 рік

18.01.2019

На протязі 2018 року до Олександрійського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області надійшло одинадцять повідомленнь про нещасний випадок з наступних підприємств: Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області; філії «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»; ТОВ «ІНВЕСТ УКР» (три повідомлення про Н.в.); Дитячого навчального закладу № 29 управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради; Навчально – виховного комплексу «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»; СВК «Агрофірма Маріампольська» (два повідомлення про Н.в.); Управління культури і туризму Олександрійської міської ради та Лікарівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної ради Кіровоградської області.
Згідно «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1232 у чотирьох випадках проводилося спеціальне розслідування комісією, утвореною наказом начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області. Дані нещасні випадки розслідувані. Комісією з спеціального розслідування визнано, що випадки смерті дорожнього робітника філії «Олександрійська ДЕД», робітника з комплексного обслуговування будинків в Дитячому навчальному закладі № 29 управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради та нещасний випадок травмування секретаря судового засідання в Олександрійському міськрайонному суді Кіровоградської області не пов’язані з виробництвом, складенні акти за формою Н-5.
Груповий нещасний випадок в ТОВ «ІНВЕСТ УКР» комісія з спеціального розслідування визнала пов’язаним з виробництвом, складені Акти форми Н-1 на кожного потерпілого.
Чотири нещасні випадки, а саме у навчально – виховному комплексі «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», у СВК «Агрофірма Маріампольська» та два випадки травмування працівників котом у ТОВ «ІНВЕСТ УКР» розслідувалися комісією, утвореною закладом та підприємствами відповідно. Розслідування завершені, ці випадки є страховими, тобто пов’язані з виробництвом, на них складені Акти за формою Н-1. Триває розслідування нещасного випадку, що трапився 13 грудня 2018 року у Лікарівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної ради Кіровоградської області, рототу комісії продовженно до часу отримання кваліфікаційного висновку даної події з Олександрійського районного відділу поліції Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області. Один нещасний випадок на який отримане повідомлення з управління культури і туризму Олександрійської міської ради не розслідувався у зв’язку з тим що не настала тимчасова втрата працездатності потерпілого і він не перебував на лікарняному.
Отже протягом 2018 року зареєстровано шість нещасних випадків пов’язанних з виробництвом, а саме: три нещасні випадки, з яких один груповий страховий випадок з двома потерпілими в сільськогосподарському підприємстві Олександрійського району – ТОВ «ІНВЕСТ УКР», один нещасний випадок з тимчасовою втратою працездатності у закладі освіти міста Олександрії – Навчально – виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» та два нещасний випадок у сільськогосподарському підприємстві Петрівського району – СВК «Агрофірма Маріампольська».
Відповідно рівень виробничого травматизму у порівнянні з 2017 року зменшився на 1 нещасний випадок, так за 2017 рік у відділенні було зареєстровано сім страхових нещасних випадків у тому числі два випадки з можливою інвалідністю потерпілих, групові нещасні випадки, нещасні випадки із смертельним наслідком були відсутні.
Відповідно до проведеного аналізу основних причин нещасних випадків (по актам Н-1) за 2018 року – технічні причини складають 16,7%, організаційні 33,3 % та психофізіологічні 50% .
Протягом 2018 року до відділення надійшло два повідомлення за формою П-3 про встановлення професійного захворювання у тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва СВК «Агрофірма Маріампольська» с. Луганка Петрівського району та у тваринника Фермерського господарства «Олександрівське», де раніше на цих підприємствах професійна патологія не реєструвалася. Дані випадки професійного захворювання розслідувані комісією, утвореною начальником Управління Держпраці у Кіровоградській області. Складено акти за формою П-4. Отже рівень професійної захворюваності за 2018 року виріс на два захворювання у порівнянні з 2017 року у галузі сільського господарства.
За 2018 рік головним спеціалістом-страховим експертом з охорони праці відділення проведено 21 перевірку (з них одна позапланова) стану профілактичної роботи щодо створення здорових і безпечних умов праці на підприємствах, що адміністративно входять до складу відділення та на яких за попередні три роки реєструвалися нещасні випадки. В результаті перевірок виявлено 252 порушення законодавчих і нормативних актів з охорони праці та соціального страхування. Складені відповідні подання та направлені на підприємства для виконання.
Основні порушення, виявлені під час проведених перевірок:
– не переглянуті (із введенням нових НПАОП) або не розроблені інструкції з охорони праці або не відповідають вимогам положення про розробку інструкцій з охорони праці;
– недостатня робота служби охорони праці (відсутні плани робіт, графіки обстежень виробничих підрозділів, не видаються приписи);
– не видається (не повністю видається) спец.одяг та засоби індивідуального захисту;
– відсутність або прострочений термін навчання керівників і посадових осіб підприємства;
– відсутні журнали реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці;
– не створена постійно діюча комісія для перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці або комісія не правочинна;
– не проведено навчання (первинне, періодичне) працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою;
– не визначений перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці;
– порушення під час експлуатації електроустановок (у т.ч. зварювального обладнання);
– порушення під час експлуатації обладнання (порушуються вимоги безпеки під час експлуатації деревообробних та металообробних верстатів);
– не організований періодичний медичний огляд, або не визначений контингент осіб, який підлягає мед.огляду у 2018 році.
Від підприємств надійшли листи про виконання пропозицій вказаних у поданні за результатами проведених перевірок.

Головний спеціаліст-страховий експерт з охорони праці Олександрійського відділення УВД ФСС України у Кіровоградській області І.В.Губко