Оголошення »

УВАГА! Державна допомога для малозабезпечених сімей!

20.01.2022

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021року № 397, яка набрала чинності з 01 січня 2022 року, затверджено Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї.
Фінансова допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї є безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою та надається одноразово у безготівковій формі за рахунок коштів державного бюджету непрацюючій працездатній особі із числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній самостійності. Непрацююча працездатна особа з числа членів малозабезпеченої сім’ї має бути обов’язково зареєстрована як безробітна в установленому порядку.
Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання (наприклад, граничний розмір фінансової допомоги в 2022 році складає 15*6500 грн. = 97500 грн.).
Для сприяння організації підприємницької діяльності центр зайнятості надає особам, які виявили бажання отримати фінансову допомогу та зареєстровані як безробітні, за їх згодою профорієнтаційні послуги, консультації з питань провадження підприємницької діяльності та організовує для них професійне навчання відповідно до законодавства. Таким чином особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, розробляє бізнес-план самостійно або у процесі професійного навчання.
Кошти державної фінансової допомоги є цільовими і використовуються на закупівлю обладнання та матеріалів. Оплату здійснює центр зайнятості. Для цього особа, яка виявила бажання здійснювати підприємницьку діяльність, подає до центру зайнятості рахунок-фактуру (рахунок, квитанцію, накладну тощо) та договір, укладений між нею і постачальником (продавцем) обладнання та матеріалів.
Кошти фінансової допомоги повертаються однією сумою протягом 30 календарних днів після закінчення трирічного строку з дати її отримання або достроково ― до закінчення такого строку (в тому числі у випадку розірвання угоди в разі виявлення порушень). Фінансова допомога може повертатися до закінчення трирічного строку з дати її отримання частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості. Строк повернення фінансової допомоги частинами відповідно до графіка не може перевищувати трьох календарних років з дати її отримання.
Сума фінансової допомоги, що повертається особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, зменшується на суму сплачених нею податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) протягом трьох років її отримання або за період з дати отримання такої допомоги до дати її дострокового повернення, в тому числі у випадку розірвання угоди.
За детальною інформацією або з питань отримання коштів цільової державної допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї зацікавленим особам необхідно звернутися до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.