Бюджет міста » Коротка характеристика »

Коротка характеристика міського бюджету

Міський бюджет являє собою систему організованих органом місцевого самоврядування заходів щодо утримання бюджетної сфери та розвитку міста і складається з двох частин — доходної і видаткової.
Доходна частина міського бюджету м. Олександрія наповнюється переважно за рахунок загальнодержавних та місцевих податків і зборів, державних дотацій та субвенцій.
За рахунок коштів міського бюджету здійснюється фінансування таких галузей: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, житлово-комунальне господарство, культура і мистецтво, засоби масової інформації, фізична культура і спорт, будівництво, транспорт та дорожнє господарство, інші галузі.
Складення міського бюджету та відповідальність за його виконання – головне завдання фінансового управління.
Фінансове управління Олександрійської міської ради підзвітне та підконтрольне міській раді (є її виконавчим органом), міському голові і головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації. У своїй діяльності керується законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, інструкціями, наказами та вказівками Міністерства фінансів України та фінансових органів вищестоящого рівня.
У своєму підпорядкуванні міськфінуправління має структурні підрозділи: бюджетний відділ, відділ доходів та фінансів галузей виробничої сфери, відділ бухгалтерського обліку та звітності, на які покладені певні завдання та функції.


З питань, що стосуються міського бюджету звертатись можна до начальника за адресою пр. Соборний, 59, каб. 313 2-ої та 4-ої середи кожного місяця з 13,00 до 17,00 години (тел. (05235) 7-17-16).


Положення про фінансове упpавління міської pади

На початок сторінки