QR Code
https://olexrada.gov.ua
phone_iphone

Вимоги чинного законодавства щодо оформлення власності на невитребувані земельні частки (паї)

Відповідно до статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» встановлено:
Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).
Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).
У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.
Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.
За позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади (за наявності таких земель).
Враховуючи вищевикладене Олександрійська міська рада пропонує власникам сертифікатів на земельну частку (пай) вжити заходів щодо оформлення права власності земельної ділянки та здійснити реєстрацію речових прав на неї у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.


До відома розробників землевпорядної документації та громадян, які мають намір отримати земельну ділянку у власність у межах норм безоплатної приватизації

У зв’язку із змінами законодавства (Закон України 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин») виникають питання щодо змісту земельної документації по визначенню (встановленню) меж земельних ділянок.
Обов’язки щодо визначення спільних меж регулюються ст. 106 Земельного кодексу України.
Позиція Олександрійської міської ради, щодо погодження меж земельних ділянок комунальної власності із землекористувачами суміжних земельних ділянок висвітлена в листі від 02.09.2021 № 403/10/06/2 (додається).


19 жовтня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель» (від 19.10.2022 р. № 7636).

Законом передбачено:

– відновити проведення земельних торгів з передачі у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності;

– відновити реєстрацію прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яка була зупинена через війну;

– закріпити право розміщення об’єктів виробництва біометану у складі сільськогосподарських комплексів на земельних ділянках сільгосппризначення без зміни цільового призначення;

– скасувати необхідність відшкодування втрат сільгосппризначення у разі зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

– врегулювати питання внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель;

– встановити, що громадяни та юрособи, які одержали право постійного користування земельними ділянками державної та комунальної власності, але відповідно до Земельного кодексу України не можуть бути суб’єктами такого права, можуть викупити такі земельні ділянки із розстроченням платежу або отримати їх в оренду із визначеними умовами таких договорів;

– дозволити в умовах воєнного стану безоплатну приватизацію земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, що перебувають у приватній власності, а також земельних ділянок, які передані громадянам у користування до набрання чинності Земельного кодексу України тощо.