QR Code
https://olexrada.gov.ua
phone_iphone

Статут Олександрійської територіальної громади

pdf iconСтатут Олександрійської територіальної громади

ПРЕАМБУЛА

Олександрійська міська рада Кіровоградської області, констатує, що:

 • людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в
  Україні найвищою соціальною цінністю;
 • права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
  держави.
  Усвідомлюючи свою відповідальність перед жителями Олександрійської територіальної громади Кіровоградської області, враховуючи історичні, національно-культурні та соціальноекономічні традиції місцевого самоврядування в Олександрійській територіальній громаді, керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами України, Олександрійська міська рада затверджує Статут Олександрійської територіальної громади Кіровоградської області.

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статут Олександрійської територіальної громади Кіровоградської області

 1. Статут Олександрійської територіальної громади Кіровоградської області (далі за
  текстом – Статут) є нормативно-правовим актом територіальної громади, що приймається
  Олександрійською міською радою (далі за текстом – Рада) від імені та в інтересах
  територіальної громади на основі Конституції України, Європейської хартії місцевого
  самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших актів
  законодавства України з метою врахування історичних, національно-культурних, соціальноекономічних та інших особливостей організації та здійснення місцевого самоврядування;
  Олександрійською територіальною громадою (далі – територіальна громада).
 2. Статут є обов’язковим для виконання всіма органами місцевого самоврядування,
  органами виконавчої влади, державними органами та/або їхніми територіальними
  підрозділами, іншими юридичними особами та громадськими формуваннями, які
  розташовані або здійснюють свою діяльність на території громади, їх посадовими особами, а
  також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на
  відповідній території.
 3. Інші акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади
  повинні прийматися з урахуванням положень Статуту.

Стаття 2. Формування території громади

 1. Територіальна громада має історичні, культурні, духовні особливості та традиції. У межах територіальної громади розселення людей та народностей спостерігається дослідниками-археологами ще з III тисячоліття до нашої ери за часів давніх протоєвропейських культур.
  Утворення центру територіальної громади – міста Олександрії – почалось у 30-х роках XVIII століття. Населені пункти на території громади з’явились як поселення ранньомодерної козацької держави – Гетьманщини. Не пізніше 1746 року виникло поселення, засноване виборним козаком Кременчуцької сотні Миргородського полку Грицьком Усиком. 22 січня 1784 року в Катеринославському намісництві створено Олександрійський повіт. Селище Усиківка стає повітовим містом. У 1785 році створено перший орган міського самоврядування – Олександрійську міську ратушу.
  22 листопада 1917 року повітове земство нового складу ухвалило резолюцію про визнання Української Народної Республіки і влади Української Центральної Ради. Територія громади у XX столітті була складовою різних територіальних утворень, що мали центр в Миколаєві, Кременчуці, Катеринославі (нині – місто Дніпро), Одесі.
  15 вересня 1930 року місто Олександрія підпорядковується районній владі. У 1939 році місто та територія навколишніх громад входить у склад новоутвореної Кіровоградської області.
  14-15 грудня 1946 року відновлені міські органи влади включно із міською радою.
  20 вересня 1991 року депутати Олександрійської міської ради ухвалили рішення про підняття синьо-жовтого прапору України біля приміщення міської ради.
  Нова Олександрійська територіальна громада Кіровоградської області утворена 12 червня 2020 року на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №716-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Кіровоградської області».
 2. До складу територіальної громади входять: місто Олександрія, селище Олександрійське, села Звенигородка, Марто-Іванівка, Головківка, Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське, Ізмайлівка, Піщаний Брід, Королівка, Видне, Гайок, Пустельникове.

Стаття 3. Місцева символіка

 1. Територіальна громада має власну символіку – герб та прапор, які відображають історичні, культурні, духовні особливості та традиції територіальної громади.
 2. Опис та порядок використання символіки територіальної громади визначається окремим Положенням, яке затверджується рішенням ради.
 3. Громада та окремі населені пункти громади можуть мати свій герб, прапор та інші символи.

Стаття 4. Місцеві свята

 1. День міста Олександрії відзначається щорічно в останню неділю травня.
  День селища Олександрійське відзначається щорічно в останню неділю серпня, на День шахтаря.
  День сіл Звенигородка та Олександро-Степанівка відзначається щорічно у третю
  неділю вересня.
  День села Марто-Іванівка відзначається щорічно у четверту неділю вересня.
  День сіл Головківка та Іванівка відзначається щорічно 2 серпня у день православного
  свята Пророка Іллі.
  День села Ізмайлівка відзначається щорічно 24 серпня, на День Незалежності України.
  День сіл Пустельникове, Видне, Гайок, відзначається щорічно 30 серпня.
  День сіл Піщаний Брід, Королівка відзначається щорічно 14 жовтня.
 2. Рішенням ради можуть встановлюватись інші місцеві свята та дати їх відзначення.

Стаття 5. Почесні відзнаки територіальної громади

 1. Особи, які здійснили значний внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, підвищення добробуту її жителів, примноження культурних, духовних надбань та інших цінностей, зміцнення місцевого самоврядування і демократії, нагороджуються почесними званнями і відзнаками територіальної громади.
 2. Порядок нагородження визначається положеннями про почесні звання і відзнаки територіальної громади, які затверджується рішенням ради.

Із повним текстом Статуту Олександрійської територіальної громади можна ознайомитися завантаживши файл, що прикріплений угорі сторінки.