QR Code
https://olexrada.gov.ua
phone_iphone

Служба у справах дітей міської ради

Адреса: 28000, Україна, Кіровоградська область,
м. Олександрія, просп. Соборний, 59, к.116 або 122
Тел. 7-07-15, 0960871404, 0664211024
email: [email protected]


Сектор соціального та правового захисту дітей

Панагбєєва Тетяна Миколаївна – завідувач сектору соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей міської ради, каб. № 122, тел. 7-07-15

Яковлев Юрій Олександрович – головний спеціаліст сектору соціального та правового  захисту дітей служби у справах дітей Олександрійської міської ради, каб. №122, тел.7-07-15

Відділ опіки і піклування

Турбаєвська-Рощенко Олена Анатоліївна – начальник відділу опіки і піклування служби у справах дітей міської ради, каб. №116, тел. 7-07-15

Омельяненко Олена Володимирівна – головний спеціаліст відділу опіки та піклування служби у справах дітей міської ради, каб. №116, тел. 7-07-15


Поштова адреса: 28000 м. Олександрія, просп. Соборний, 59, к. 122 або 116
Телефон: (05235) 7-07-15, (066) 42 11 024, (096) 087 14 04
e-mail: [email protected]

Розпорядок роботи: понеділок – четвер 8-00 до 17-00, п’ятниця 8-00 до 15-30.
Години прийому громадян: понеділок 8-00 до 17-00, середа 8-00 до 17-00
Обідня перерва 12-00 до 12-45.

Засідання комісії з питань захисту прав дитини відбувається двічі на місяць у четвер з 15-00 до 17-00 в приміщенні Олександрійської міської ради: м. Олександрія, проспект Соборний, 59.
Витяги, рішення видаються на 12-й робочий день після засідання комісії в кабінеті служби у справах дітей. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

 

 • Основні функції та напрямки роботи служби у справах дітей
  1. організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності на території м. Олександрія;
  2. у межах своєї компетенції надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям та громадянам практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей;
  3. подає пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання дитячої бездоглядності;
  4. у межах своєї компетенції забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;
  5. здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності;
  6. здійснює ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;
  7. веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;
  8. бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню;
  9. організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків;
  10. готує висновки про можливість утворення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу;
  11. аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми;
  12. організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами міської ради, відділом поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність;
  13. виявляє разом з іншими структурними підрозділами міської ради, відділом поліції, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків, веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
  14. здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
  15. залучає до реалізації місцевих програм з питань соціального захисту дітей, боротьби з дитячою бездоглядністю творчі спілки, культурно освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації;
  16. приймає в установленому порядку рішення про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;
  17. розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів;
  18. забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;
  19. проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;
  20. здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
 • У своїй діяльності служба у справах дітей керується

  Конвенція ООН про права дитини; Конституція України; Сімейний кодекс України; Цивільний кодекс України; Житловий кодекс УРСР; Закон України «Про охорону дитинства»; Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування повʼязаної із захистом прав дитини»; Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» та іншими нормативними документами.
  Основною метою діяльності служби є координація, контроль та забезпечення діяльності служби щодо ведення питань усиновлення, опіки, піклування, а також розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Основним завданням відділу є:

  • забезпечення реалізації прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на проживання в сім’ї шляхом розвитку пріоритетних форм влаштування, а саме усиновлення та опіки/піклування;
  • організація і проведення роботи з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сімейні форми виховання;
  • оформлення документів на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.
   Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей за місцем проживання таких громадян.

  Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

Пакет документів

 • Документи, які треба мати при собі при усиновлені дитини:
  1. заява;
  2. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
  3. довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС.
   У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;
  4. копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
  5. висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою (бланк у службі)
  6. довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;
  7. копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
  8. довідка про склад сім’ї;
  9. документи чи їх копії, які засвідчують відсутність батьків або одного з них.
  10. засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством
  11. довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
  12. інші документи, які необхідні для усиновлення.

  Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 6 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.
  Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті.
  Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

  Особи, які бажають усиновити дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, зобов’язані за направленням служби у справах дітей пройти курс навчання з проблем виховання таких дітей (за винятком осіб, які здійснюють внутрісімейне усиновлення та є родичами дитини) в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 • Документи які подаються до служби у справах дітей при встановленні опіки (піклування)

  Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають встановити опіку/піклування над дитною-сиротою, дитиною, позбавлена батьківського піклування, здійснює служба у справах дітей за місцем проживання таких громадян. Особи, в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зобов’язані пройти за направленням служби у справах дітей курс навчання з проблем виховання таких дітей (за винятком родичів дитини) в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Після проходження навчання та отриманням відповідних рекомендацій, потенційний опікун/піклувальних звертається до служби з заявою.

  1. Заява опікуна
  2. Заява малолітнього/неповнолітнього (з 10 років)
  3. Копія свідоцтва про народження та паспорту з 16 р. (дитини, яка потребує опіку)
  4. Документи, що підтверджують статус дитини (свідоцтво про смерть батьків, рішення суду про позбавлення батьків, визнання особи померлою, засудження батьків та інше).
  5. Висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, що потребує опіки (бланк надають в службі).
  6. Довідка про несудимість особи, яка встановлює опіку/піклування.
  7. Копія паспорта опікуна.
  8. Копія свідоцтва про шлюб (подружжя)
  9. Довідка про стан здоров’я опікуна (бланк надають в службі):
  10. Довідка про склад сім’ї за місцем проживання опікуна.
  11. Довідка про прибутки опікуна за останні 6 місяців або копія декларації про доходи,
   засвідчена в установленому порядку.
  12. Письмові згоди дорослих членів сім’ї на встановлення опіки.
  13. Довідка від накрколога, психіатра та фтизіатра, для осіб, які проживають разом з опікуном
  14. Довідка з навчального або дошкільного закладу на дитину.
  15. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
  16. Фотографії дитини розміром 9х13 (2 шт.)
  17. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера дитини (при наявності)
 • Документи які подаються до служби у справах дітей при створенні дитячого будинку сімейного типу

  Кандидати у батьки-вихователі подають до органу, який приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, такі документи:

  1. Довідку про склад сім’ї (форма 3);
  2. Копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);
  3. довідку про проходження курсу підготовки і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
  4. копії паспортів;
  5. довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку довідку про стан свого здоров’я та осіб, які проживають разом з ними;
  6. письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі, якщо останні вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі, засвідчену нотаріально.

  Батьки-вихователі в обов’язковому порядку проходять курс підготовки (один раз на два роки), проведення якого забезпечують обласні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за програмою, затвердженою наказом центрального органу виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.
  Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток вихованців.
  Батьки-вихователі є законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень.
  Батьки-вихователі сприяють усиновленню дітей, які перебувають в дитячому будинку сімейного типу.

 • Документи які подаються до служби у справах дітей при створенні прийомної сім’ї

  Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов’язковому порядку мають пройти навчання, організоване обласними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо, за програмою, затвердженою Міністерством у справах молоді та спорту.

  Кандидати у прийомні батьки подають до служби у справах дітей такі документи:

  1. заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім’ї;
  2. копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;
  3. довідка про склад сім’ї ;
  4. копія свідоцтва про шлюб;
  5. довідка про стан здоров’я кандидатів у прийомні батьки та членів сім’ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
  6. довідка про доходи потенційної прийомної сім’ї за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку
  7. довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки
  8. письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім’ї, засвідчена нотаріально.

  Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень, несуть персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей. Прийомні батьки сприяють усиновленню дітей, які перебувають в прийомній родині.

 • Документи, які подаються при створенні патронатної сім'ї
  1. заяву;
  2. копію паспорта громадянина України;
  3. копію трудової книжки (у разі наявності);
  4. висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним;
  5. довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у
   патронатні вихователі;
  6. копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
  7. письмову згоду на влаштування дитини в сім’ю кандидата у патронатні вихователі усіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити
 • Дитина, яка постраждала внаслідок воєних дій та збройних конфліктів

  1. заява про надання статусу;
  2. згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
  3. засвідчені в установленому порядку копії таких документів:
  • свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
  • документа, що посвідчує особу заявника;
  • документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, – документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
  • довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);
  • паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (у разі наявності);
  • паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);
  • витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).
  У разі відсутності відомостей про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування дитини або документів, зазначених в абзацах другому – п’ятому цього пункту, доказами підтвердження її місця проживання/перебування на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій Російською Федерацією, можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини.
  Заява про надання статусу реєструється в журналі обліку таких заяв, що ведеться за формою, затвердженою Мінсоцполітики. За результатами розгляду заяви робиться відповідна відмітка: надано статус / відмовлено в наданні статусу.
  Якщо дитина отримала поранення, контузію, каліцтво додатково подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених Міністерством охорони здоров’я України, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення військових дій і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
  За обставин, передбачених у підпунктах 2-5 пункту 3 Порядку, також подаються копії:
  1. заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
  2. витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;
  3. висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за обставин, передбачених у підпункті 2 пункту 3 Порядку).
  Якщо дитина зазнала психологічного насильства додатково подаються:
  1. висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики. До оцінювання потреб сім’ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психіатр, що працює в іншому закладі, установі, організації. На основі висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах за згодою батьків/законних представників дитина направляється до відповідного закладу/організації для реабілітації та отримання відповідних соціальних послуг;
  2. копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;
  3. копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася військові дії і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них – із числа цивільних осіб.
  Усі документи надаються в двох примірниках.
  У разі відсутності документів, зазначених в абзацах другому-п’ятому пункту 6 Порядку, Міністерство соціальної політики України не пізніше ніж через п’ять робочих днів із дати надходження письмового запиту від законного представника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, або керівника служби у справах дітей надає про таку дитину інформацію, що міститься в банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

 • Список питань

  Комісія з питань захисту прав дитини діє при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради. Головою комісії є міський голова. Обов’язок по підготовкі та проведення комісії покладається на службу у справах дітей міської ради, яка перевіряє надані документи та формує план проведення комісії. Документи та заяви приймаються за адресою м. Олександрія, проспект Соборний, 59, каб. 122-123

  Комісія розглядає питання:

  • індивідуальний плану соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
  • надає дозвіл на продаж, дарування, обмін квартири, їх часток, що належать малолітнім та неповнолітнім дітям, їх перереєстрацію, дарування, продаж, квартири (часток) дорослим, де зареєстровані малолітні та неповнолітні діти;
  • вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
  • усунення перешкод у спілкуванні з дитиною;
  • вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;
  • участь одного із батьків у вихованні дитини;
  • встановлення та припинення опіки, піклування;
  • реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;
  • доцільність позбавлення та поновлення батьківських прав;
  • надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки ;
  • побачення з дитиною матері, батька які позбавлені батьківських прав;
  • визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини;
  • реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі за поданням служби;
  • підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;
  • доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
  • надання статусу дитині, яка постраждала від торгівлі людьми.
 • Перелік документів, які необхідно подати для встановлення регламенту побачень з дитиною
  1. Заява (де вказано бажані дні, години та місце проживання батьків).
  2. Копія паспорта заявника.
  3. Характеристика з місця роботи, заробітна плата.
  4. Інформація про сплату аліментів або іншої допомоги дитині.
  5. Довідка з місця реєстрації проживання .
  6. Свідоцтво про розірвання шлюбу або рішення суду (копія).
  7. Свідоцтво про народження дитини (копія).
  8. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання (складають спеціалісти служби).
  9. Додаткові документи, які можуть долучатись до заяви ( з навчального або дошкільного
   закладу, лікувальної установи, гуртків)

  При вирішенні даного питання комісією буде враховуватись: відповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків, особиста прихильність дитини до кожного з батьків, вік дитини, стан здоров’я дитини, стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами, інші обставини, що мають істотне значення.

 • Перелік документів, які необхідно подати для визначення місця проживання дитини:
  1. Заява.
  2. Копія паспорта заявника (ів).
  3. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини та з місця, де дитина буде зареєстрована.
  4. Довідка про доходи (заробітна плата, пенсія, земельний пай, депозитні рахунки та інше)
  5. Характеристика з місця роботи та проживання заявника.
  6. Довідка про сплату аліментів (при наявності).
  7. Свідоцтво про одруження/ розірвання шлюбу (копія).
  8. Свідоцтво про народження дитини (копія).
  9. Довідка з місця навчання дитини.
  10. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання, де дитина буде зареєстрована
   ( при необхідності складає відповідна ССД або заклад).
  11. Документ, який підтверджує право власності на житло або його аренду з місця реєстрації
   дитини та з місця, де дитина буде зареєстрована (копія).
  12. Характеристику на дитину з місця навчання, виховання дитини, де відобразити прихильність дитини до батьків та їх роль у житті дитини (за потребою)
  13. Згода власника житла на проживання дитини та батькі, його паспорт (копія).
  14. Оцінки потреб сім’ї обох батьків (за потребою складає МЦ СССДМ).
   Батьки можуть надати і інші документи (довідку з лікарні про стан здоров’я дитини, документи з гуртків, секцій, свідчення інших осіб про виконання батьками своїх обов’язків).
 • Перелік документів, які необхідно подати для зміни прізвища

  У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідні зміни прізвища інтересам дитини.

  1. Заява одного з батьків (де зазначити причини зміни прізвища, імені).
  2. Копія паспорта матері, батька.
  3. Довідка з місця реєстрації проживання .
  4. Свідоцтво про укладення або розірвання шлюбу (копія).
  5. Свідоцтво про народження дитини (копія).

  У разі зміни прізвища дитині необхідно дотримуватися законів про повагу до дитини і при досягненні дитиною визначеного віку необхідна згода цієї дитини на зміну прізвища. Без згоди дитини прізвище її можна змінити до семи років.

 • Перелік документів, які необхідні для підготовки висновку органу опіки для подачі позовної заяви до суду про позбавлення батьківських прав батьків (одного з них) або відібрання у них дитини без позбавлення їх батьківських прав:
  1. Копія паспорта заявника.
  2. Довідка з місця реєстрації проживання дитини .
  3. Свідоцтво про розірвання шлюбу (копія).
  4. Свідоцтво про народження дитини (копія).
  5. Думка закладу про доцільність/недоцільність позбавлення батьків батьківських прав або відібрання у них дитини
  6. Довідка з місця навчання дитини.
  7. Характеристика з місця навчання, виховання дитини (з обов’язковим зазначенням участі батьків у вихованні).
  8. Довідка з місця роботи матері/батька, доходи.
  9. Характеристика матері/батька з місця роботи, проживання.
  10. Інформація, що свідчить про невиконання батьківських обов’язків (довідки з поліції, суду, виконавчої служби, дільничного, з ЖЕКу за місцем проживання відповідача, свідчення сусідів, родичів, довідки з гуртків, лікувальної установи).
  11. Коопія паспортів та ідентифікаційного коду батьків.
  12. Довідка про заборгованість щодо сплати аліментів на дитину (якщо стягуються
   аліменти).

  Відповідно до ст. 165 Сімейного кодексу України право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Перелік документів, які потрібно надати для здійснення правочинів щодо рухомого або нерухомого майна

Відповідно до ст.ст.32, 67, 71 Цивільного, ст.ст.171, 173, 176, 177, 178 Сімейного Кодексів України, законів України «Про охорону дитинства» ст.17, 18 та «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей» ст.12, для здійснення будь-яких правочинів стосовно майнових прав дітей потрібна попередня згода органу опіки та піклування.
Для розгляду на засіданні комісії заяви з того чи іншого питання заявник надає такі документи у разі:

 • Надання дозволу на відчуження акцій
  1. Копія сертифікатів акцій, що відчужуються.
  2. Копія Свідоцтво про народження дитини.
  3. Свідоцтва про одруження (розлучення, смерть батьків, довідка РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини).
  4. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.
  5. Паспорти, реєстраційний номер облікової картки платника податків ( далі РНОКПП) батьків та дітей.
  6. Заявникам необхідно визначитись про порядок використання виручених від продажу коштів в інтересах дитини та надати відповідні пропозиції.
 • Надання дозволу на укладення угод неповнолітніми, від імені малолітніх щодо відчуження майна (нежитлових приміщень, земельних ділянок, автомобілів тощо), власником (співвласником) якого вони є:
  1. Свідоцтво на право власності (договір міни, купівлі-продажу, дарування) на житло, що відчужується; витяг з державного реєстру нерухомості (копія).
  2. Технічний паспорт цієї ж квартири/будинку (копія).
  3. Заяви кожного з батьків та власників житла.
  4. Свідоцтво про народження дитини та паспорт з 14 років (копія).
  5. Заява дитини, якщо їй виповн 14 років
  6. Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідки з органів РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини ( у випадкуякщо батько записаний по ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).
  7. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.
  8. Копія технічного паспорту житла, яке батьки зобов’язуються придбати (будинок повинен бути зданий в експлуатацію).
  9. Копія свідоцтва на право власності (договір міни, купівлі-продажу, дарування) на житло, яке батьки зобов’язуються придбати; витяг з державного реєстру нерухомості.
  10. Паспорти, РНОКПП* батьків та дітей.

  * реєстраційний номер облікової картки платника податків

   

 • Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу (дарування, міни) житла, право користування (власності) яким мають діти
  1. Копія свідоцтва про право власності (договору міни, купівлі, дарування) на житло, право користування/власності, яким має дитина, витяг з державного реєстру нерухомості.
  2. Технічний паспорт цієї ж квартири /будинку (копія).
  3. Свідоцтво про народження дитини, паспорт з 14 років (копія).
  4. Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідка органу РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини ( у випадку якщо батько записаний по ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України)..
  5. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.
  6. Заява осіб, які мають бажання укласти такий договір.
  7. Паспорти, РНОКПП* батьків та дітей.

  * реєстраційний номер облікової картки платника податків

 • Надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно
  1. Свідоцтво про право власності (договору міни, купівлі-продажу, дарування) на житло (майно) на яке переходить право власності (копія).
  2. Технічна документація на дане майно (копія).
  3. Копія свідоцтва про народження дитини.
  4. Акт обстеження житлово-побутових умов житла щодо якого буде укладатись даний договір (за необхідності складає служба у справах дітей).
  5. Документ щодо вартісної оцінки нерухомого майна, на яке переходить право власності дитини.
  6. Свідоцтво про розлучення батьків, рішення суду (копія)
  7. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.
  8. Паспорти, РНОКПП* батьків та дітей.
  9. Інформація щодо заборгованості по сплаті аліментних платежів (при наявності).

  * реєстраційний номер облікової картки платника податків

 • Надання дозволу на укладення угоди неповнолітніми, від імені малолітніх щодо розподілу спадкового майна:
  1. Свідоцтво про народження дитини, паспорт з 14 років (копія).
  2. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.
  3. Інформація органів нотаріату про розмір спадкового майна (копія завірена нотаріусом).
  4. Технічна документація на дане майно та документи на власність (копія).
  5. Інформація про відсутність заборгованості/арешту на це майно.
  6. Документи щодо вартісної оцінки майна.
  7. Копія свідоцтва про право власності (договору міни, купівлі, дарування) на спадкове майно.
  8. Копії паспортів та РНОКПП* батьків і дітей.

  * реєстраційний номер облікової картки платника податків

 • Надання дозволу на укладення угоди неповнолітніми, від імені малолітніх щодо розподілу спадкового майна:
  1. Свідоцтво про народження дитини, паспорт з 14 років (копія).
  2. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.
  3. Інформація органів нотаріату про розмір спадкового майна (копія завірена нотаріусом).
  4. Технічна документація на дане майно та документи на власність (копія).
  5. Інформація про відсутність заборгованості/арешту на це майно.
  6. Документи щодо вартісної оцінки майна.
  7. Копія свідоцтва про право власності (договору міни, купівлі, дарування) на спадкове майно.
  8. Копії паспортів та РНОКПП* батьків і дітей.

  * реєстраційний номер облікової картки платника податків

 • Надання дозволу на відчуження житла право користування, яким має дитина та перереєстрація за місцем набутої батьками власності:
  1. Свідоцтво на право власності (договір міни, купівлі-продажу, дарування) на житло, що відчужується; витяг з державного реєстру нерухомості.
  2. Технічний паспорт цієї ж квартири (будинку).
  3. Свідоцтво про народження дитини, паспорт дитини з 14 років (копія).
  4. Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідка з органів РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини ( у випадку якщо батько записаний по ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).
  5. Довідка про склад сім’ї та займану житлову площу з місця реєстрації дитини.
  6. Копія технічного паспорту житла, яке батьки зобов’язуються придбати (будинок повинен бути зданий в експлуатацію).
  7. Копія свідоцтво на право власності (договір міни, купівлі-продажу, дарування) на житло, яке батьки зобов’язуються придбати; витяг з державного реєстру нерухомості.
  8. Паспорти, РНОКПП* батьків (копія)

  * реєстраційний номер облікової картки платника податків

Копії зазначених документів обов’язково подаються разом з їх оригіналами. У разі відсутності оригіналів документів подаються їх нотаріально засвідчені копії. Довідки, які додаються до заяви, дійсні впродовж 3-х місяців з дня їх видачі. При виїзді сім’ї до іншої держави додаються копії віз держави, яка дозволяє в’їзд сім’ї на постійне місце проживання, тощо.
Термін дії дозволу 3 місяця з дня прийняття рішення виконавчого комітету міської ради.

 • Документи на отримання посвідчення багатодітної родини
  1. Копія паспортів батьків (стор. 1,2,10,11)
  2. Копія індентифікаційного коду батьків
  3. Копії свідоцтв про народження всіх дітей
  4. Довідка про склад сім’ї (оригінал)
  5. Копія свідоцтва про шлюб, про розірвання шлюбу чи рішення суду про розірвання шлюбу
  6. Фотокартки 3х4 батьків та дітей, які досягли 6-річного віку
  7. 4 аркуши паперу формату А4
  8. Файл для зберігання документів