QR Code
https://olexrada.gov.ua
phone_iphone

До уваги батьків дітей з інвалідністю

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 309, затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю.
Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків чи її законний представник подає до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини заяву про направлення її до реабілітаційної установи за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Разом із заявою подаються (із пред’явленням оригіналів) копії таких документів:
– паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;
– свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;
– індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
– виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
– документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
– документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).
Якщо реабілітаційних послуг потребують одночасно двоє і більше дітей з однієї сім’ї, супроводжуючою особою може бути також другий із їх батьків, законних представників, один із близьких повнолітніх родичів за наявності письмового підтвердження про це одного з батьків або законного представника. У такому разі заяву подає один з батьків або законний представник.
Реабілітаційні послуги можуть надаватися у стаціонарі та амбулаторно.
Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.
Більш детально з інформацією можна ознайомитися на сайті Олександрійської міської ради в рубриці «Громадянам – Соціальні об’єкти – Інформація для олександрійців».
Перелік реабілітаційних установ можна знайти за посиланням –

https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/reabilitaciya-ditej/perelik-reabilitacijnih-ustanov