QR Code
https://olexrada.gov.ua
phone_iphone

До уваги інститутів громадського суспільства!

22 лютого відбулося засідання ініціативної групи з проведення установчих зборів по формуванню Громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради.
Ініціативна група прийняла рішення та призначила установчі збори щодо формування Громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради шляхом рейтингового голосування на установчих зборах 20 квітня 2021 року.
Місце проведення – Кіровоградська область, місто Олександрія, проспект Соборний, 59 (будівля Олександрійської міської ради, IV-й поверх, сесійна зала міської ради).
Документи для участі в установчих зборах подаються до ініціативної групи з проведення установчих зборів по формуванню Громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради (кабінет 412 приміщення Олександрійської міської ради).
Документи приймаються з 25 лютого 2021 року до 20 березня 2021 року.
Ініціативна група затвердила вимоги до кандидатів на членство у Громадській раді при виконавчому комітеті міської ради:
– до складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку;
– до складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради провадять свою діяльність;
– інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї Громадської ради;
– до складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.
Ініціативна група затвердила перелік документів для подання щодо участі в установчих зборах.
Заява складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства про бажання представника інституту громадянського суспільства брати участь у роботі Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради.
До заяви додаються:
1. Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто.
2. Прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.
3. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по-батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності).
4. Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу Громадської ради.
5. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
6. Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді.
7. Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Ініціативна група з проведення установчих зборів по формуванню Громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради