QR Code
https://olexrada.gov.ua
phone_iphone

Умови вступу до Асоціації

1. Членство в Асоціації.
1) Членство в Асоціації є добровільним і фіксованим.
2) Членами Асоціації можуть бути органи місцевого самоврядування, які визнають цей Статут, сплатили вступні та сплачують членські внески і беруть участь у виконанні статутної мети та завдань Асоціації.
3) Від імені органу місцевого самоврядування участь у роботі Асоціації бере голова відповідної ради, або інша особа, уповноважена головою відповідної ради.

2. Прийом у члени Асоціації.
1) Прийом у члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації на підставі поданої Правлінню письмової заяви особою, уповноваженою на це органом місцевого самоврядування, який бажає стати членом Асоціації та сплатив вступні внески, з подальшим затвердженням відповідного рішення Правління Загальними зборами Асоціації. Рішення Загальних зборів про прийняття до Асоціації вважається затвердженим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Асоціації, присутніх на загальних зборах.
2) Органи місцевого самоврядування вступають в Асоціацію на підставі рішення відповідної ради.
3) За рішенням Правління Асоціації претенденту в члени Асоціації може бути відмовлено у прийнятті в члени Асоціації. Обґрунтоване повідомлення про таку відмову оформлюється письмово.
4) Відмова прийняти до членів Асоціації та рішення про виключення з членів Асоціації можуть бути оскаржені на чергових (позачергових) Загальних зборах.
5) Дійсні члени Асоціації, які не виконують вимоги цього Статуту та вимоги щодо сплати вступних та членських внесків у виконанні статутних завдань, можуть бути за рішенням Правління переведені в асоційовані члени Асоціації з позбавленням права вирішального голосу при прийнятті рішень та обмежені в отриманні послуг, передбачених Статутом.
6) Один член (представник члена) Асоціації має право одного голосу. Реалізація права голосу здійснюється через уповноважених осіб членів Асоціації. Правління Асоціації веде реєстр уповноважених осіб членів Асоціації.