Оголошення »

До уваги суб’єктів господарювання!

24.04.2019, 16:11

У наступному номері газети «Вільне слово» та на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради в розділі «Регуляторна політика» / «Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу» буде оприлюднений проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та М-Тест – проект рішення виконавчого комітету «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і збори» та встановлення міських податків і зборів на 2020 рік».
Стислий зміст проекту: встановлення на території Олександрійської міської ради місцевих податків та зборів у відповідності до Податкового кодексу України.
Мета прийняття проекту: впровадження ефективних методів регулювання у сфері справляння місцевих податків та зборів, забезпечення повноти надходжень від міських податків та зборів до міського бюджету.
Розробник проекту: управління економіки Олександрійської міської ради.
Зауваження і пропозиції щодо внесення змін до проекту приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення публікації у засобах масової інформації проекту регуляторного акта, аналізу регуляторного впливу та М-Тесту на адресу управління економіки Олександрійської міської ради: 28000, м. Олександрія, пр. Соборний, 59, кімн. 211, 215.
Телефони для довідок: (05235) 72040, 70725.

ЗВЕРНЕННЯ організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій міста

18.04.2019, 16:23

Шановні колеги!

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці.
Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».
Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.
Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.
З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі – Концепція) і затвердив План заходів щодо її реалізації (далі – План заходів).
Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.
Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є:
• визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків;
• усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення
• розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.
Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров’я працівників у всіх аспектах,пов’язаних з роботою, на зобов’язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин,вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров’я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.
Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.
Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.
У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційнороз’яснювальнікампанії,зокремасемінари,круглістоли,конференціїтощо.Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.
Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що, своєю чергою, можуть спричинити низку труднощів. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.
Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.
Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація,робототехніка, інформаційна комп’ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.
Важко спрогнозувати, які технології існуватимуть у майбутньому, як вони будуть інтегровані в робочі процеси і який вплив – позитивний чи негативний – матимуть на безпеку праці. Тому наша діяльність, що передбачає інноваційні підходи, має бути орієнтована на людину, пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя.
Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.
Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.
Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.
Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію

Увага! Земельні торги

17.04.2019, 14:22

Олександрійська міська рада організовує на 20.05.2019 проведення земельних торгів на визначення орендаря земельної ділянки суміжно з пров. Волховським, 22 в м. Олександрії площею 7,7576 га (кадастровий номер 3510300000:12:617:0002). Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою становить 709433,94 грн.
Більш детальна інформація про лот земельних торгів за посиланням http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/17197.
Довідки за телефонами: 7-21-12, 7-07-62 (управління приватизації, оренди майна та землі міської ради, каб.119-121 адмінбудівлі міської ради по просп. Соборному, 59).

До уваги олександрійців вартість послуг з вивезення сміття!

16.04.2019, 10:11

З початком весняного благоустрою олександрійці звертаються до міської влади з питанням щодо вивезення будівельного, побутового та іншого сміття.
КП «Благоустрій» надає відповідні послуги з навантаження, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.
Для приватного сектору вартість послуги складає 35,10 грн на одного мешканця; для бюджетних підприємств – 174,41 грн за 1м3; для небюджетних юридичних осіб – 178,52 грн за 1м3.

Державний реєстр виборців працюватиме без вихідних

12.04.2019, 14:52

У зв’язку з проведенням другого туру виборів Президента України 21 квітня 2019 року відділ ведення Державного реєстру виборців Олександрійської міської ради до 21 квітня включно буде працювати за графіком:
понеділок – четвер: 08:00 – 17:00 (перерва 12:00-12:45);
п’ятниця: 08:00-15:30 (перерва 12:00-12:30);
субота, неділя – 8:00- 16:00 без перерви

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради повідомляє про початок розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «Детальний план території на перехресті пр. Соборного та вул. Героїв Сталінграда в м.Олександрія Кіровоградської області»

09.04.2019, 14:59

1. Проект розроблений на виконання рішення Олександрійської міської ради від 05.10.2018 № 578 «Про розроблення детального плану території на перехресті пр. Соборного та вул. Героїв Сталінграда в м.Олександрія Кіровоградської області». (більше…)

Урядова програма реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки»

08.04.2019, 16:37

З 1 квітня 2019 року до Національної служби здоров’я України (НСЗУ) перейшло адміністрування урядової програми реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки», де відшкодування вартості лікарських засобів буде відбуватися за принципом «гроші йдуть за пацієнтом в аптеку».
Будуть виписуватися тільки електронні рецепти, за якими можна буде отримати ліки в будь-якій аптеці, яка уклала договір з НСЗУ.
Перелік аптек–учасників урядової програми «Доступні ліки» можна переглянути на сайті НСЗУ:розділ «Доступні ліки», підрозділ «Електронна карта аптек – учасників урядової програми реімбурсації «Доступні ліки».

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради повідомляє про початок розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «Детальний план території між пл. Соборною та вул. Діброви в м.Олександрія Кіровоградської області».

05.04.2019, 14:07

1. Проект розроблений на виконання рішення Олександрійської міської ради від 21.12.2018 № 635 «Про розроблення детального плану території між пл. Соборною та вул. Діброви в м.Олександрія Кіровоградської області».
Мета даної роботи – уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, визначення планувальних, містобудівних умов та обмежень для реконструкції нежитлових будівель
по пл. Соборній, 27 під адміністративно-торговельний комплекс, благоустрій прилеглої території. До складу проекту входять графічні матеріали та пояснювальна записка.
2. Проект розроблений фізичною особою-підприємцем
Поляшенко Т.П. на замовлення управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради.
3. З матеріалами детального плану можна ознайомитися на офіційному сайті міської за посиланням в приміщенні Олександрійської міської ради
(пр. Соборний, 59, 1 поверх) в робочі дні з 09.00 до 16.00. Відповідальний за організацію ознайомлення з матеріалами проекту та розгляду пропозицій – головний спеціаліст відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради Онопрієнко А.Є.
4. Зауваження та пропозиції приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення даного проекту управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради (вул. Бульварна, 25; пр. Соборний, 59, каб. 114), електронна адреса: upravleniegkh@ukr.net. Телефони для довідок: 7-14-77, 7-02-85.
Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.
Пропозиції, подані особами, не визначеними даною Постановою, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

УВАГА! Зміна телефонних номерів МК ЛПЗ Міська лікарня №3

03.04.2019, 14:44
№зп Розташування Повний номер міський
1 Головний лікар

 

4-00-00
2 Головний бухгалтер 4-00-01

Шановні мешканці міста!

01.04.2019, 13:18

В останню неділю травня Олександрія відзначає свій 273-й День народження. До цього пам’ятного дня присвячений конкурс «Олександрієць року», який проводиться вже протягом багатьох років і став доброю традицією.
Метою конкурсу є відзначення результативної, суспільно-корисної праці фахівців різних сфер діяльності, які забезпечують добробут у місті, стимулювання розвитку підприємництва, меценатства, творчості.
У 2019 році конкурс буде проводитись у 8 номінаціях, а саме:
1. Підприємець року;
2. Меценат року;
3. Талант року;
4. Керівник року;
5. Громадський лідер року;
6. Молодіжний лідер року;
7. Професіонал року;
8. Установа, підприємство, заклад, організація року.
Переможців щорічного конкурсу визначає компетентна рада – журі, яка складається з депутатів міської ради, представників громадськості, посадових осіб місцевого самоврядування, переможців минулих років, Почесних громадян та мешканців міста.
Право надавати пропозиції щодо номінантів конкурсу надається:
– міській раді та її виконавчим органам;
– трудовим та творчим колективам;
– мешканцям міста;
– органам самоорганізації населення;
– міським осередкам політичних партій та громадських організацій;
– релігійним громадам міста.
Пропозиції щодо участі в конкурсі подаються в кабінет №412 із 1 квітня до 10 травня поточного року за досягнення у 2018 році, в одному примірнику з заповненою карткою учасника конкурсу. В цьому кабінеті можна отримати бланки заявок на участь у конкурсі.
Ознайомитися з правилами щорічного міського конкурсу «Олександрієць року», складом ради конкурсу можна на офіційному сайті Олександрійської міської ради.

На початок сторінки