QR Code
https://olexrada.gov.ua
phone_iphone

Олександрійська міська рада формує списки присяжних по місту Олександрії для Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області

«Відповідно до ст. ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на виконання подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області від 15.06.2022, Олександрійська міська рада формує списки присяжних по місту Олександрії для Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Згідно з статтею 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

Отже враховуючи ці вимоги Закону громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція Олександрійського міськрайонного суду, відповідають вимогам статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та мають бажання бути включеними до списку присяжних, прохання звернутися до Олександрійської міської ради для оформлення письмової заяви про згоду бути присяжними.

Заяви громадян, які бажають бути включеними до списку присяжних приймаються до 11 жовтня 2022 року включно.

За отриманням інформації з даного питання звертатися за адресою: місто Олександрія, просп. Соборний, 59, каб. № 412, тел. 0684596693».