QR Code
https://olexrada.gov.ua
phone_iphone

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОДСНЕК» (скорочена назва – ТОВ «АГРОПРОДСНЕК», код ЄДРПОУ – 37324530, юридична адреса: Україна, 28021, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., с. Войнівка, вул. Центральна, буд. 169Б, тел.: (066) 79-80-506, e-mail: [email protected]), яке спеціалізується на виробництві смаженого насіння соняшника, халви та виробництва вафельних трубочок, повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Місцезнаходження об’єкта: цех кондитерський – 28001, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., Олександрійська міська територіальна громада, м. Олександрія, вул. Гетьмана Мазепи, 3Б; цех смаження насіння: 28001, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., Олександрійська міська територіальна громада, м. Олександрія, вул. Гетьмана Мазепи, 3В.
Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.
Відповідно до наведених обсягів виготовленої продукції: смаженого насіння до 735 тон на рік (2,94 т/добу), халви – до 180 тон на рік (0,72 т/добу), вафельних трубочок – до 75 тон на рік (0,3 т/добу), кількості фасованої продукції (990 т/рік або 3,96 т/добу), об’єкт не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля як такий, що не перевищує порогові значення для видів діяльності або об’єктів, визначених у пункті 8 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: виробництво продуктів харчування шляхом обробки та переробки сировини рослинного походження продуктивністю виходу готової продукції понад 300 тонн на добу; пакування та консервування тваринних і рослинних продуктів у обсязі понад 50 тонн на добу.
Джерелами забруднення атмосферного повітря на об’єкті є наступне обладнання: три автоматизовані лінії для смаження соняшникового насіння до складу яких входить: приймальний бункер, жарочні печі (ПСЖ-50 ВК «Лідія» (1 од.), ПСЖ-18 ВК «Лідія» (6 од.), піч тунельного типу OS 500 OZ STAR (1 од.)), стрічкові транспортери КУ-1500 (8 од.), охолоджувачі безперервного охолодження КСО-4000/1,2 ВК «Лідія» (3 од.), конвеєри харчові КП-3500 БД (2 од.), фасувальні машини АОД-40 (2 од.)), автоматизована лінія виробництва халви, пакувальна машина DCWB-400, автоматизована лінія виробництва вафельних трубочок з начинкою Franz Haas EWB-2/2 від Бюлер, твердопаливні котли DM-STELLA та Gefest-Profi S, пропановий різак Р1П-100/6, дизельні електростанції «J -250» та «САТ-275» – всього 25 джерел викидів забруднюючих речовин, у т.ч. 23 організованих та 2 неорганізованих. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин становить 169,69193770 т/рік, у т.ч.: оксид вуглецю – 0,2702 т/рік, вуглецю діоксид – 167,6389 т/рік, метан – 0,00789 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна) – 0,6486 т/рік, діоксид азоту – 0,9772 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) – 0,00527 т/рік, сірки діоксид – 0,0544 т/рік, НМЛОС – 0,0843 т/рік, акролеїн – 0,0004777 т/рік, кислота оцтова –0,0047 т/рік.
Об’єкт відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.
Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 встановлюються нормативи або технологічні нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами Дозволу. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.
Пропозиції та зауваження направляти до Кіровоградської обласної військової адміністрації за адресою: 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, за тел. (0522) 24-17-25, e-mail: [email protected]. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди.