QR Code
https://olexrada.gov.ua
phone_iphone

Публічний договір з вивезення твердих побутових відходів

Комунальне підприємство «Чисте місто» Олександрійської міської ради, в особі директора Яценка Андрія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який є співвласником багатоквартирного будинку, розташованого на території міста Олександрія Кіровоградської області на території обслуговування Виконавця, яка була визначена Додатком 4 (Лот №1) до конкурсної документації на проведення конкурсу з визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів з населених пунктів Олександрійської територіальної громади, затвердженої рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 19.04.2023 р. № 220, і приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 3 цього договору (далі – споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення

 1. Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі – послуга) споживачу. Цей договір укладається сторонами відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України. Публікація даного Публічного договору (розміщення на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради https://olexrada.gov.ua є публічною офертою (пропозицією) на адресу індивідуальних споживачів, що проживають (зареєстровані) чи є власниками (співвласниками, користувачами) багатоквартирних будинків на території міста Олександрія Кіровоградської області на території обслуговування Виконавця, яка була визначена Додатком 4 (Лот №1) до конкурсної документації на проведення конкурсу з визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів з населених пунктів Олександрійської територіальної громади, затвердженої рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 19.04.2023 р. № 220.
 2. Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради https://olexrada.gov.ua.
 3. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), сплата рахунку за надану послугу, факт отримання послуги тощо.
 4. Цей договір розроблено Виконавцем на підставі Типового договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 10.12.2008 р. (зі змінами), у відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Цивільного кодексу України, інших вимог законодавства України щодо поводження з побутовими відходами.
 5. Предмет договору

 6. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу відповідної якості та згідно з графіком зі збирання та вивезення твердих побутових відходів, на підставі рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 30.05.2023 р. № 301 «Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів з населених пунктів Олександрійської територіальної громади» та відповідно до Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, Правил благоустрою та санітарного утримання території м. Олександрії, селищ Димитрове (Олександрійське), Пантаївка, сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, затверджених рішенням Олександрійської міської ради від 06.06.2012 р. № 623, Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 27.11.2017 р. № 310, інших вимог законодавства України щодо поводження з побутовими відходами, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором.
  Перелік послуг
 7. Збирання та вивезення твердих побутових відходів, що утворюються співвласником багатоквартирного будинку м. Олександрії на контейнерному майданчику, розташованому на території обслуговування Виконавця.
 8. Вивезення твердих побутових відходів на сміттєзвалище (полігон) побутових відходів м. Олександрії, що знаходиться на території Лікарівської сільської ради, на підставі договору з суб’єктом господарювання, який здійснює його експлуатацію і утримання.
 9. Виконавець надає споживачеві згідно з графіком послуги з поводження з твердими побутовими відходами (збирання та вивезення твердих побутових відходів).
 10. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для збирання та перевезення твердих побутових відходів, визначаються виконавцем.
 11. Вимоги до якості послуг

 12. Виконавець повинен надавати Послуги визначені цим Договором, дотримуючись графіку зі збирання та вивезення твердих побутових відходів, у відповідності з вимогами Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, Правил благоустрою та санітарного утримання території м. Олександрії, селищ Димитрове (Олександрійське), Пантаївка, сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, затверджених рішенням Олександрійської міської ради від 06.06.2012 року № 623, Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 р. № 145, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону праці», інших вимог законодавства щодо поводження з побутовими відходами.
 13. Права та обов’язки споживача

 14. Споживач має право на:
  1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;
  2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору або на зазначений споживачем засіб зв’язку у додатку 1 до цього договору, у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
  3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
  4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом п’яти робочих днів з моменту звернення споживача;
  5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
  6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;
  7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;
  8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;
  9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі.
 15. Споживач зобов’язується:
  1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених порушень, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
  2) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;
  3) дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;
  4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 25 цього договору;
  5) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;
  6) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків.
 16. Права та обов’язки виконавця

 17. Виконавець має право:
  1) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, з метою запобігання їх розсипання на контейнерному майданчику;
  2) вимагати від споживача вчасної оплати за надані послуги;
  3) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;
  4) вимагати від споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених недоліків, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;
  5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;
  6) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача;
  7) Змінити тариф на послугу з поводження з побутовими відходами (збирання та вивезення твердих побутових відходів) у разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну тарифів на послугу.
  8) Вносити зміни до договору у випадках встановлених чинним законодавством України.
 18. Виконавець зобов’язується:
  1) забезпечувати своєчасність надання послуг відповідної якості згідно пункту 10 цього Договору;
  2) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку або публікувати на веб-сайті необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів, щомісячні обсяги зібраних побутових відходів, щомісячні обсяги переданих побутових відходів іншим суб’єктам господарювання на місця видалення відходів або об’єкти оброблення та утилізації відходів з наведенням коду операції поводження з відходами відповідно до наказу Держстату від 23 січня 2015 р. № 24 «Про затвердження переліків категорій, груп відходів і операцій поводження з відходами», про зміни до договору;
  3) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;
  4) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
  5) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплачувати неустойку (штраф) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 26 цього договору;
  6) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;
  7) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених недоліків, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
  8) інформувати споживача про намір зміни та зміну тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (збирання та вивезення твердих побутових відходів) та про внесення змін до умов даного договору;
  9) мати укладений договір із суб’єктом господарювання, що надає послуги із захоронення твердих побутових відходів, та перевозити тверді побутові відходи на сміттєзвалище (полігон) побутових відходів м. Олександрії, який розташований на території Лікарівської сільської ради;
  10) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності чи користуванні виконавця;
  11) ліквідувати звалище твердих відходів протягом однієї доби з моменту його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення, а також невідкладно проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.
 19. Ціна та порядок оплати послуг

 20. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:
  • плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу надання послуг, визначених відповідно до законодавства.
 21. Згідно з рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 15.06.2023р. № 334 «Про застосування тимчасових тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами (збирання та вивезення твердих побутових відходів)» на території м. Олександрії, які надає комунальне підприємство «Чисте місто» Олександрійської міської ради вартість послуги з поводження з побутовими відходами (збирання та вивезення твердих побутових відходів) становить – 23,05 грн. / з однієї особи на місяць (з розрахунку 147,96 грн./м3 з ПДВ).
 22. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Плата за послугу нараховується щомісяця.
 23. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше 25 числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.
 24. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
  Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).
  У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості – в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.
  Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені, нарахованої споживачу без згоди споживача.
 25. У разі коли споживач не повністю вніс плату виконавцю за розрахунковий період, а також коли виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача, отримані від споживача кошти зараховуються в рахунок плати за послугу.
 26. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну тарифів на послугу виконавець у строк, що не перевищує 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживача із зазначенням рішення органу місцевого самоврядування.
  У разі зміни тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію. Виконавець зобов’язаний внести відповідні зміни до умов договору.
 27. Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього договору.
 28. Відповідальність сторін за порушення договору

 29. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
 30. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.
  Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).
 31. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
  Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.
  Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.
 32. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець здійснює перерахунок вартості послуг, а також сплачує споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час споживання послуги), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).
  Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.
 33. Форс-мажорні обставини

 34. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
 35. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу. Строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання
 36. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту його опублікування на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради і діє до «01» червня 2028 року. Або до прийняття рішення виконавчим комітетом Олександрійської міської ради про затвердження результатів конкурсу з визначення іншого виконавця Послуг на території м. Олександрії.
 37. Після прийняття рішення виконавчим комітетом Олександрійської міської ради про затвердження результатів конкурсу з визначення іншого виконавця Послуг на території м. Олександрії та укладання з ним договору, даний Договір втрачає свою силу.
 38. Дія договору припиняється у разі:
  • закінчення строку, на який його укладено;
  • смерті фізичної особи – споживача (виконавця);
  • прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – споживача (виконавця) або визнання його банкрутом;
  • визначення в установленому законодавством порядку іншого виконавця послуг.
   Дія договору припиняється шляхом розірвання за:
  • взаємною згодою сторін;
  • односторонньої відмови від договору;
  • рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору іншою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
 39. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.
 40. Прикінцеві положення

 41. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
 42. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, на поштову адресу нерухомого майна споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.
 43. Додатком 1 до цього договору є форма Заяви – приєднання

  Реквізити сторін