Олександрійський міськрайонний центр зайнятості »

Діджитал: цифрові навички та навчання упродовж життя

25.03.2022, 8:34

Активне запровадження різновекторних цифрових е-послуг та цифрової освіти суттєво впливає на щоденне життя пересічних громадян незалежно від віку, соціального та матеріального становища.
Сьогодні майже все, що ми робимо, потребує певного рівня цифрових навичок, які, дедалі більше «інтегруючись» у наш побут, стають невід’ємною частиною повсякденного життя, у т.ч. й професійного.
Наприклад, уже зараз найбільш затребувані професії переважно вимагають шукачів роботи з наявністю цифрових навичок.
Тому цифрова грамотність повинна бути однією з ключових компетентностей кожної людини задля розширення її можливостей під час реалізації її прав у всіх сферах життя, у т.ч. й в отриманні послуг.
Серед інших державних установ служба зайнятості сьогодні є також майданчиком надання широкого спектру послуг, зокрема й через електронні сервіси.
На інтернет-ресурсі державної служби зайнятості, який має назву «Єдине соціальне середовище зайнятості», створено низку зручних електронних сервісів, якими можна скористатися, не виходячи з дому.
Насамперед, для запису на індивідуальний прийом до фахівця без попереднього відвідування центру зайнятості громадяни можуть скористатися послугою “Електронна черга”. Для зручності у пошуку актуальних вакансій у вільному доступі Інтерактивна мапа вакансій у розрізі регіонів.
Упроваджено в роботу електронні кабінети для шукачів роботи та роботодавців, що спрощують комунікації служби зайнятості з клієнтами.
Усім, хто прагне розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання, рекомендуємо скористатися зручним сервісом – «Освітній портал державної служби зайнятості». Сервіс надає можливість розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці; отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу; навчитися складати резюме сучасного формату; обрати освітні курси та ін.
Дистанційно можна отримати й профорієнтаційні послуги, скориставшись онлайн Платформою з профорієнтації та розвитку кар’єри.
Слід нагадати, що чимало запроваджено електронних сервісів на сайті державних послуг «Дія», у т.ч. і сфери зайнятості. Так, наприклад, через зазначений сервіс можна зареєструватися у службі зайнятості.
Отже, цифрові навички стають незамінним супутником у повсякденному житті людини, її роботі та побуті. А вже опановувати ці навички чи ні – особистий вибір кожного. Розвивайтеся, розширюйте свій кругозір, наповнюйтеся новими знаннями – і вперед до нових звершень!

На підставі яких даних обчислюється розмір допомоги по безробіттю?

25.03.2022, 8:33

У попередньому матеріалі, розміщеному на сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості у Фейсбук під рубрикою “Правовий порадник шукача роботи”, йшлося про визначення розміру допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу. Було зазначено, що цей розмір залежить від декількох факторів.
Безпосереднє ж обчислення розміру допомоги по безробіттю, відповідно до частини 1 статті 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, здійснюється у відсотках до середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
Розмір допомоги визначається на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відомості до цього реєстру подаються роботодавцями щоквартально.
Враховуючи вказане, на момент призначення допомоги по безробіттю окремим безробітним цілком обгрунтовано може бути відсутня інформація про розмір заробітної плати та сплату страхових внесків за певні місяці. Так, якщо особа звільнилась з роботи 09.03.2022, 11.03.2022 зареєструвалась у центрі зайнятості, то інформацію про розмір її заробітної плати за січень, лютий 2022 року слід очікувати тільки після подання роботодавцем звітності за I квартал 2022 року.
У будь-якому випадку, після надходження необхідної інформації буде зроблено перерахунок допомоги по безробіттю.

11.02.2022, 14:18

Ви запитуєте – ми відповідаємо: нові механізми інтеграції малозабезпечених безробітних до праці
З початку цього року непрацюючі члени малозабезпечених сімей, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні, мають можливість започаткувати власний бізнес.
Це нова бюджетна програма, що розроблена Міністерством соціальної політики України та орієнтована на сприяння непрацюючим працездатним особам, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, їхній економічній самостійності та інтеграції їх на ринок праці.
Надаємо роз’яснення порядку реалізації цієї програми у форматі запитань-відповідей

Які документи мають бути подані для розгляду питання про надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї?
Відповідно до пункту 6 Порядку надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397, особа має подати до базового центру зайнятості (філії обласного центру зайнятості):
• заяву (встановленого зразка);
• довідку для надання фізичним особам відомостей про притягнення
до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (така довідка не подається, якщо центром зайнятості за наявності технічної можливості відомості про особу отримано шляхом інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС);
• бізнес-план.
Форма заяви є додатком 1 до вказаного Порядку. Отримати її електронний варіант можна на вебсайті Верховної Ради України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2021-%D0%BF#n11
Чи може отримати особа допомогу у підготовці бізнес-плану?
Так, може. Пунктом 5 вказаного Порядку передбачено, що для сприяння організації підприємницької діяльності центри зайнятості надають особам, які виявили бажання отримати фінансову допомогу та зареєстровані як безробітні, за їх згодою профорієнтаційні послуги, консультації з питань провадження підприємницької діяльності та організовують для них професійне навчання відповідно до законодавства. Для отримання фінансової допомоги особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, розробляє бізнес-план самостійно або у процесі професійного навчання.
З окремою інформацією щодо започаткування власного бізнесу є можливість ознайомитись шляхом перегляду відеокурсів «Генеруй бізнес ідею. Розпочни власний бізнес» у розділі «Освітній портал» на вебсторінці Державного центру зайнятості.
https://skills.dcz.gov.ua/course/generuj-biznes-ideyu-stvory-svij-biznes/curriculum/
Яким чином приймається рішення про надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї?
Відповідно до Порядку надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397, питання надання фінансової допомоги вирішується комісією, утвореною базовим центром зайнятості (філією обласного центру зайнятості). До її складу включаються представники цього центру (філії), уповноважена особа виконавчого органу, представники органу соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування, територіальних органів державної податкової служби, організацій (об’єднань) роботодавців і профспілок (за згодою).
Рішення про надання фінансової допомоги (про відмову в її наданні) приймається комісією за результатами розгляду бізнес-плану та поданих документів у присутності особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність (за її згодою), та оформляється протоколом.

Чи може особа, щодо якої прийняте позитивне рішення про надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, утворити для провадження підприємницької діяльності юридичну особу?
Відповідно до пункту 9 Порядку надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397, особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, щодо якої комісією прийнято позитивне рішення про надання їй фінансової допомоги, створює юридичну особу чи реєструється як фізична особа-підприємець.
Таким чином, особа може зареєструватись як фізична особа-підприємець або утворити приватне підприємство чи іншу юридичну особу.
З інформацією щодо різновидів юридичних осіб є можливість ознайомитись у розділі II Господарського кодексу України.
У які строки особа має утворити суб’єкт підприємницької діяльності?
Відповідно до пункту 9 Порядку надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397, особа створює юридичну особу чи реєструється як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про прийняте комісією рішення.
Якщо особа протягом цього строку не створила юридичну особу чи не зареєструвалася як фізична особа-підприємець без поважних причин, вона втрачає право на отримання фінансової допомоги. У разі наявності поважних причин такий строк становить 60 календарних днів.
Поважними причинами продовження строку створення юридичної особи чи державної реєстрації фізичної особи-підприємця є: хвороба особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, смерть членів її сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ та інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють створення юридичної особи чи державну реєстрацію фізичної особи-підприємця протягом зазначеного строку, що підтверджується відповідними документами.

Яким документом оформлюється фінансова частина рішення про надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї?
Відповідно до пункту 10 Порядку надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397, для надання фінансової допомоги між обласним центром зайнятості, базовим центром зайнятості (філією обласного центру зайнятості) та особою (за наявності в неї статусу суб’єкта підприємницької діяльності) укладається угода про надання особі фінансової допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї.
Форма угоди є додатком 2 до вказаного Порядку. В угоді зазначаються умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до його розірвання та повернення особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, отриманих коштів фінансової допомоги.
Ознайомитись з текстом угоди можливо на вебсторінці Державного центру зайнятості у розділі “Малозабезпеченим сім’ям”.
https://www.dcz.gov.ua/storinka/dopomoga-na-zdobuttya-ekonomichnoyi-samostiynosti-malozabezpechenoyi-simyi
Які документи має подати особа для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї?

Відповідно до пункту 11 Порядку надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397, для отримання фінансової допомоги на оплату витрат на закупівлю обладнання та матеріалів особою до базового центру зайнятості (філії обласного центру зайнятості) подаються рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договір, укладений між особою і постачальником (продавцем) обладнання та матеріалів. Такий договір обов’язково повинен містити положення щодо сплати штрафних санкцій постачальником (продавцем) за порушення ним строків постачання обладнання та матеріалів. Оплата витрат на закупівлю обладнання та матеріалів проводиться обласним центром зайнятості.
Оплата витрат на закупівлю обладнання та матеріалів може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) обладнання та матеріалів у межах граничного розміру фінансової допомоги.

Чи здійснюється контроль за фактом провадження підприємницької діяльності особами, які отримали допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї?
Відповідно до пункту 8 Порядку надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397, та пункту 20 Угоди про надання особі, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, фінансової допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї (далі – угода), один раз на квартал на засіданні комісії базового центру зайнятості (філії обласного центру зайнятості, далі – центр/філія) особи, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, доповідають про стан провадження ними підприємницької діяльності та виконання бізнес-плану.
Пунктом 8 угоди передбачено, що упродовж 10 календарних днів про факт припинення підприємницької діяльності особа повинна у письмовій формі повідомити центр/філію.
Контроль за виконання угоди здійснюється обласним центром зайнятості та центром/філією. У разі порушення особою умов угоди центр/філія збирає та подає на розгляд відповідної комісії матеріали про виявлення порушення таких умов.

Чи передбачено повернення допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї?
Відповідно до Порядку надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397 (далі – Порядок), допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї є безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою. Пунктом 13 Порядку визначено, що фінансова допомога повертається однією сумою протягом 30 календарних днів після закінчення трирічного строку з дати її отримання.
Сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених особою податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом трьох років її отримання (норма пункту 14 Порядку).
Порядок також передбачає випадки, коли можливо не повертати допомогу. Також передбачені випадки, коли допомога має бути повернута достроково.

В яких випадках допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї не підлягає поверненню?
За загальним правилом Порядку надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397 (далі – Порядок), допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї є безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою і підлягає поверненню протягом 30 календарних днів після закінчення трирічного строку з дати її отримання.
Водночас, відповідно до пункту 15 Порядку, фінансова допомога не повертається, якщо особою:
за трирічний період з дати отримання фінансової допомоги сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі, що перевищує суму наданої фінансової допомоги;
у перший рік з дати отримання фінансової допомоги працевлаштовано за направленням державної служби зайнятості не менше ніж двох непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менше ніж на два роки.
Рішення про неповернення фінансової допомоги приймається комісією за результатами перевірки виконання особою умов, зазначених у Порядку.

У яких випадках допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї підлягає достроковому поверненню?

За загальним правилом Порядку надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397 (далі – Порядок), допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї є безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою і підлягає поверненню протягом 30 календарних днів після закінчення трирічного строку з дати її отримання.
Пунктом 12 Порядку передбачені випадки, коли така допомога підлягає достроковому поверненню. До них належать випадки, коли особа не виконує або неналежно виконує умови надання допомоги, а саме не провадження підприємницької діяльності після отримання фінансової допомоги, понад три місяці наявність заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Відповідно до норми пункту 13 Порядку, фінансова допомога повертається достроково у випадку розірвання угоди у разі наявності вищевказаних випадків.

Заходи соціального захисту населення у січні- грудні 2021 року

19.01.2022, 13:33

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (9,9 %), менеджерів та професіоналів (29,5%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (15,5%), кваліфікованих робітників з інструментом (35,2%), фахівців (8,5%), та найпростіші професії (1,4%).
Станом на 1 січня 2022 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1,7 тис. осіб, з яких 64,2% складали жінки, 28,1 % – молодь віком до 35 років, кожен четвертий належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 33,8 % зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.
Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні- грудні 2021 року перебувало 6,6 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у грудні місяці – 0, 411 тис. осіб.
Протягом січня- грудня 2021 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 2107 осіб, з них 1899 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 410 осіб; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 292 особи.
Станом на початок січня 2022 року 1,4 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.
Станом на 1 січня 2022 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 71. У середньому на одну вакансію претендувало 24 особи.
На сьогодні затребувані на ринку праці: завідувачі лабораторії (освіта), оператори комп’ютерного набору, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, монтери колії, водії автотранспортних засобів, зоотехніки, слюсарі із складання металевих конструкцій, фрезерувальники, електрозварники ручного зварювання, підсобні робітники, та інші.

Про експертну оцінку стану регіонального ринку праці

19.01.2022, 13:32

Торік обласним центром зайнятості реалізовано пілотний проєкт з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів. За його результатами підготовлено комплексний звіт “Ринок праці Кіровоградської області. 2021”, який складається з чотирьох розділів (коротка інформація про перші три розділи розміщена на нашій сторінці). Четвертий розділ “Результати експертної оцінки окремих ВЕД” висвітлює діяльність експертних фокус-груп.
Одна з цих груп досліджувала ситуацію на регіональному ринку праці у сфері сільського господарства. В її роботі активну участь взяли представники агробізнесу (Ольга Голобородько, голова ГО “Кіровоградська обласна рада сільгосппідприємств”), аграрної науки (Ігор Семеняка, директор Інституту сільського господарства Степу НААН України, Микола Мостіпан, завідувач кафедри загального землеробства Центральноукраїнського національного технічного університету), дорадчих служб (Віталій Гліжинський, голова ГО “Кіровоградська обласна сільськогосподарська дорадча служба”).
Щодо обласної сільськогосподарської дорадчої служби слід підкреслити, що керівник цієї організації не тільки взяв участь у роботі експертної групи, а й організовує дієву співпрацю з обласним центром зайнятості з питань інформування агровиробників про зміни у законодавстві про зайнятість населення, про співпрацю центрів зайнятості з роботодавцями та з інших питань зайнятості на шпальтах друкованих видань дорадчої служби.
З інформацією щодо інших напрямків діяльності дорадчої служби є можливість ознайомитись на її сторінці у соціальній мережі Facebook.
Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/groups/doradakirovograd

Патронат над дитиною: офіційне працевлаштування та шанс знайти своє покликання

19.01.2022, 13:31

Ви безробітні, маєте власне житло, належні житлово-побутові умови, любите дітей, а також маєте позитивний досвід виховання власних дітей, пропонуємо Вам нову роботу – сімейний патронат.
Патронат над дитиною – це комплексна професійна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд, виховання та соціально-психологічну реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя на той період, коли дитина, її батьки або інші законні представники долають складні життєві обставини.
Патронатний вихователь за свою роботу, яку виконує за договором, отримує грошове забезпечення у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць. Також патронатний вихователь отримує соціальну допомогу на кожну влаштовану в сім’ю дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідно віку. Соціальна допомога використовується патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб.
Ще раз наголошуємо, що патронатний вихователь має бути незайнятим, адже він не може поєднувати надання послуг патронату над дитиною з іншими видами діяльності, які перешкоджатимуть якісному виконанню умов договору про патронат над дитиною.
Тож, якщо ви маєте бажання дати дітям сімейний затишок та турботу і водночас забезпечити власну зайнятість – не зволікайте, звертайтеся до служби у справах дітей, підрозділи якої є в кожній територіальній громаді області.
Нагадаємо, що державна служба зайнятості, у рамках реалізації експериментального проекту щодо впровадження нової моделі надання центрами зайнятості клієнтоорієнтованих послуг, спільно зі службами у справах дітей, регіональними центрами соціальних служб проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з безробітними задля пошуку кандидатів у патронатні вихователі з числа зареєстрованих безробітних.

Неформальне професійне навчання працівників: що це і як цим скористатися?

19.01.2022, 13:31

Законом України “Про зайнятість населення” до основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення віднесено сприяння роботодавцям у професійному розвитку працівників. Згідно Закону України “Про професійний розвиток працівників” роботодавці можуть здійснювати формальне і неформальне (набуття особою професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання) професійне навчання працівників.
Постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 затверджено Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями. Організація роботи з підтвердження кваліфікації здійснюється державною службою зайнятості.
Особі, яка підтвердила кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання. У разі виявлення в особи рівня професійних знань, умінь та навичок, достатніх для виконання окремих видів робіт за професією, суб’єкт підтвердження видає такій особі сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання. Особі, яка не підтвердила кваліфікацію, суб’єкт підтвердження надає рекомендації щодо продовження навчання.

Нове для членів малозабезпеченої сім’ї: фінансова допомога на здобуття економічної самостійності

19.01.2022, 13:30

З січня 2022 року безробітні громадяни, які є членами малозабезпечених сімей, можуть отримати фінансову допомогу на започаткування власного бізнесу. Допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей (Рука допомоги).

Детальніше читайте за посиланням:

Покрокова інструкція

Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї

За якою формою необхідно інформувати про працевлаштування громадян квотних категорій?

19.01.2022, 13:27

Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування відповідних категорій громадян, про що роботодавці інформують щороку державну службу зайнятості. Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 271 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 за № 841/23373, затверджено Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Додатком до вказаного Порядку є форма інформації (отримати її в електронному вигляді можливо на вебсторінці Державного центру зайнятості).

Детальніше за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/informaciya-pro-zaynyatist-i-pracevlashtuvannya-gromadyan-shcho-mayut-dodatkovi

У якому розмірі встановлюється квота для працевлаштування окремих категорій громадян?

19.01.2022, 13:27

Для працевлаштування категорій громадян, визначених у статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” (крім осіб з інвалідністю, норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, та непрацюючих працездатних осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці, та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрів зайнятості.
Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років, підприємствам з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.
З інформацією з окремих питань дотримання квоти є можливість ознайомитись на вебсторінці Державного центру зайнятості у розділі “Роботодавцям” – “Послуги” – “Поширені запитання”.
Детальніше за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/poshyreni-zapytannya

На початок сторінки