QR Code
https://olexrada.gov.ua
phone_iphone

Проєкт GIZ презентував оновлену редакцію методичного посібника із проєктування енергоефективних шкіл


Проєкт GIZ “Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС зенергоефективності в Україні”, що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного
співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та співфінансуванням Державного
секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) (надалі – проєкт GIZ) надає підтримку
практичних кроків енергоефективності в публічних закупівлях та програмних діях для
відновлення України за принципом “краще ніж було” (Build Back Better) якій відповідає
цілям Європейського Зеленої угоди та цифрової трансформації ЄС.
В контексті будівництва це означає будувати за принципами сталого будівництва із
застосуванням сучасних енерго- та ресурсоефективних технологій, методів управління,
екологічних будівельних матеріалів.
Друге видання Методичного посібника «Методичні рекомендації – Основи проектування
та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з
поліпшеними екологічними характеристиками» (2024) розроблено з оновленням першої
редакції (2021) враховуючи зміни законодавства які відбулися у період 2021-2023 років,
зокрема нового Закону України «Про енергетичну ефективність», деяких ДБН і
національних стандартів у сфері управління відходами руйнації, термомодернізації, вимог
до укриття тощо.
Методичний посібник стане в нагоді:
 замовникам для складання завдання на проектування об’єкту нового будівництва
чи реконструкції;
 архітекторам і проектувальникам – якісно виконати завдання по проєктуванню
об’єкту з досягненням кращих показників енергоефективності та поліпшених
характеристик будівлі на усіх стадіях її життєвого циклу.

За змістом Методичний посібник складається з таких розділів:
 Нормативно-технічна база щодо будівництва та реконструкції закладів загальної
середньої освіти;
 Рекомендації по підвищенню енергоефективності шкільних будівель при новому
проектуванні;
 Заходи по підвищенню енергоефективності шкільних будівель при виконанні
проектів реконструкції (термомодернізації);
 Підвищення теплового захисту зовнішніх огороджувальних конструкцій шкільних
будівель;
 Енергоефективні заходи щодо систем опалення, охолодження, вентиляції, гарячого
та холодного водопостачання шкільних будівель;
 Рекомендації щодо освітлення шкільних територій;
 Рекомендації по впровадженню альтернативних та відновлювальних джерел
енергії у шкільних будівлях;
 Рекомендації по вибору більш екологічно кращих будівельних матеріалів і виробів;
 Законодавство яке впливає на розвиток енергоефективного сталого будівництва і
ринку екологічно сертифікованих будівельних матеріалів і виробів;
 Підготовка і склад техніко-економічного обґрунтування проектів реконструкції /
термомодернізації шкільних будівель;
 Аналіз та управління ризиками при проектуванні та реалізації проектних рішень;
 Екологічні наслідки впровадження проектних рішень;
 Соціальні наслідки впровадження проектних рішень;
 Оцінка екологічного ефекту від реалізації проектів реконструкції /
термомодернізації шкільних будівель;
 Конструктивні вузли системи утеплення;
 Структуру екологічних критеріїв та перелік чинних стандартів екологічного
маркування на будівельну продукцію.

Із посібником можна ознайомитись за посиланням: https://olexrada.gov.ua/doc/other/19042024.pdf