Олександрійський міськрайоннний центр зайнятості »

Індивідуальний підхід та перспективи: чого очікувати від кар’єрних радників

18.09.2019, 10:40

З початку 2019 року державною службою зайнятості впроваджено в роботу інститут кар’єрного радника, який дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта служби зайнятості, якісне надання послуг із планування кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи.
Кар’єрний радник – це фахівець служби зайнятості, який надає послуги особам, які шукають роботу та безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх якнайшвидшого працевлаштування.
При зверненні осіб, які шукають роботу до служби зайнятості з метою визначення їх потенціалу та мотивації до працевлаштування, кар’єрним радником здійснюється профілювання.
За результатами профілювання, відповідно до ступеня мотивації та можливостей працевлаштування (наявність затребуваної професії, досвіду роботи, вмінь, навичок, відповідність професійних якостей вимогам ринку праці), шукачі роботи розподіляються на п’ять профілів. І вже на основі цих даних кар’єрний радник спільно з особою складають індивідуальний план працевлаштування або надання послуг.
Такий план є спільною програмою дій кар’єрного радника та зареєстрованого безробітного, в якому визначається обсяг та види адресних індивідуальних послуг для повернення особи на ринок праці.
Серед основних функцій кар’єрних радників:
– первинне та поглиблене профілювання осіб, які шукають роботу, та безробітних для оцінки можливості їх працевлаштування з урахуванням кваліфікацій та навичок (профілювання здійснюється шляхом анкетування безробітної особи);
– складання разом із безробітною особою індивідуального плану працевлаштування;
– надання інформації, здійснення організації активних заходів для працевлаштування клієнта шляхом аналізу потреб та можливостей осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних щодо працевлаштування.
Однією із головних засад роботи з клієнтами є адресний підхід у наданні соціальних послуг, виходячи з індивідуальних потреб, вимог та можливостей шукачів роботи і роботодавців. При цьому особлива увага приділяється тим категоріям населення, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, особам з інвалідністю, внутрішньо-переміщеним особам, учасникам бойових дій та ін.
Кар’єрні радники допомагають клієнтам усвідомити сильні особистісні якості особи, визначити наявні конкурентні переваги, здібності й навички, підтримують у прийнятті рішень, пов’язаних із кар’єрою, зокрема шляхом навчання, та визначають необхідні заходи, які будуть сприяти якнайшвидшому працевлаштуванню безробітних.

В. Рашевська, заступник начальника відділу організації працевлаштування населення Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості

Чи має право роботодавець вимагати від працівника довідку про стан сім’ї та відсутність вагітності у жінок?

18.09.2019, 10:39

Відповідно до статті 25 Кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.
Надання довідки про стан сім’ї та про відсутність вагітності у жінок законодавством не передбачено.
На сьогодні основною формою захисту від дискримінації у сфері праці є судовий захист. Особи, які вважають, що вони зазнали дискримінації у сфері праці, мають право звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
У нинішній час в Україні жертви дискримінації можуть отримати правову допомогу при зверненні до суду, скориставшись послугами юристів або звернувшись до неурядових правозахисних організацій.
На останок додамо, що безпосередньо контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного (в тому числі запобіганням будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод) на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості

Про нову форму звітності приватних агентств зайнятості

18.09.2019, 10:37

Відповідно до пункту 4 частини 4 статті 36 Закону України “Про зайнятість населення” суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єкти господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців (далі – приватні агентства зайнятості), зобов’язані подавати територіальним органам державної служби зайнятості (базовим центрам зайнятості та філіям обласного центру зайнятості) відомості про чисельність працевлаштованих ними осіб. Така форма звітності затверджується наказом Міністерства соціальної політики України.
Наказом вказаного Міністерства від 07.08.2015 № 815 була затверджена форма звітності № 1-ПА. Приватні агентства зайнятості мали подавати звітність щорічно до 15 січня року, наступного за звітним.
Наказом Міністерства соціальної політики України від 03.06.2019 № 851, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.07.2019 за № 717/33688, затверджено форму звітності № 1-ПА (квартальна) “Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні” та порядок подання цієї форми звітності. Наказ № 851 набрав чинності з дня його офіційного опублікування – 23.07.2019. З набранням чинності наказом № 851 наказ № 815 визнано таким, що втратив чинність.
З текстом наказу № 851 є можливість ознайомитись на Інтернет-сторінці Державної служби зайнятості.
Основною відмінністю нової форми є те, що вона має подаватись не щорічно, як раніше, а щоквартально. Першим періодом подання нової форми є третій квартал 2019 року. Приватні агентства зайнятості мають її подати не пізніше 15 жовтня 2019 року (звертаємо увагу, що понеділок 14 жовтня є вихідним днем).

На Кіровоградщині потрібні понад 250 слюсарів

18.09.2019, 10:36

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у фахівцях слюсарних робіт.
Роботодавці області потребують 263 слюсарів для ремонтних робіт різного спрямування. Так, на Кіровоградщині потрібні 58 слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування, 45 слюсарів-ремонтників, 25 слюсарів з ремонту рухомого складу, 23 слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, 18 слюсарів з механоскладальних робіт, 17 слюсарів-сантехніків, 17 електрослюсарів (слюсарів) чергових та з ремонту устаткування, 15 слюсарів аварійно-відбудовних робіт, 10 слюсарів з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування, 7 слюсарів з ремонту парогазотурбінного устаткування, 5 слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), 3 слюсаря-інструментальника, 3 слюсаря із складання металевих конструкцій, 3 електрослюсаря з ремонту устаткування розподільних пристроїв, 2 слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування, 2 слюсаря-випробувача, 2 слюсаря з ремонту технологічних установок, 1 слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, 1 слюсар з паливної апаратури, 1 слюсар з устаткування теплових мереж, 1 слюсар-складальник виробів (спеціальні виробництва), 1 слюсар-електромонтажник, 1 електрослюсар з ремонту електричних машин, 1 електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій, 1 контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи).
Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (4173 грн) до 12400 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади працівника, стажу роботи, специфікою роботи підприємства та досвідом роботи претендента на посаду.
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій і міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості

Лікувальні заклади області потребують понад 30 медсестер

18.09.2019, 10:34

Медичні та освітні заклади області потребують 36 сестер медичних за такими посадами: сестра медична, сестра медична операційна, сестра медична з фізіотерапії, сестра медична з лікувальної фізкультури, сестра медична з косметичних процедур та сестра медична з дієтичного харчування.
Також вакантними є 1 робоче місце сестри-господині (КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги»), 1 посада молодшої медичної сестри з догляду за хворими ( КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги») та 4 вакансії молодших медичних сестер (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) (Олександрійський геріатричний пансіонат з спеціальним відділенням, Знам’янський дитячий будинок-інтернат ІІІ – ІV профілю, ТОВ «Український центр томотерапії», КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»).
Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від «мінімалки» 4200 до 5095 гривень. Також відкритими є 3 вакансії з неповною занятістю, та заробітною платою 2086 гривень.
Наразі медсестри потрібні у таких районах: Кіровоградський – 20 вакансій, Маловисківський – 9 вакансій, Долинський – 2 вакансії, у Благовіщенському, Гайворонському, Знам’янському, Олександрійському та Світловодському районах Кіровоградської області районах по 1 вакансії.
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

Навчання та підробіток: за яких умов можна приймати на роботу неповнолітніх?

18.09.2019, 10:33

Закінчились літні канікули, протягом яких багато школярів виявили бажання підзаробити. Проте, існує велика вірогідність того, що певна кількість школярів продовжить підробіток суміщаючи його з навчанням. Зважаючи на це, надсилаємо роз’яснення щодо особливих умов прийому на роботу неповнолітніх працівників.
Неповнолітні відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) – особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.
Частина перша статті 188 КЗпП говорить про те, що не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. Однак ця норма має виключення: так частинами другою та третьою зазначеної статті встановлюється можливість прийняття на роботу осіб, які досягли п’ятнадцяти років та чотирнадцяти років за певних умов.
Так, при прийнятті на роботу осіб, яким виповнилося 15 років, має бути дотримана умова наявності згоди одного із батьків або особи, що його замінює (усиновлювача чи піклувальника).
Також допускається приймати на роботу осіб, яким виповнилося 14 років. Але це, виходячи зі змісту частини третьої статті 188 КЗпП, можливо, якщо додержуватися таких умов:
• прийняттю на роботу у вказаному віці підлягають лише учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та середніх спеціальних навчальних закладів;
• такі особи можуть виконувати тільки легку роботу, яка не заподіює шкоди їхньому здоров’ю;
• їхня робота не повинна порушувати процес навчання та має виконуватися винятково у вільний від навчання час (наприклад, під час літніх канікул);
• потрібна згода одного з батьків (або особи, що їх замінює, – усиновлювача чи опікуна).
Крім того, усіх неповнолітніх осіб приймають на роботу лише після попереднього медичного огляду.

Як часто має відвідувати центр зайнятості безробітний?

16.08.2019, 15:29

Перебування на обліку безробітних громадян регламентується Законом України «Про зайнятість населення» та Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року №792.
Відповідно до пункту 28 Порядку №792, зареєстрований безробітний відповідно до свого індивідуального плану працевлаштування зобов’язаний відвідувати центр зайнятості, у якому він зареєстрований, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів (крім випадків, що сталися внаслідок надзвичайної ситуації), з пред’явленням паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу, та трудової книжки.
Зареєстрований безробітний, який із поважної причини не зміг звернутися до центру зайнятості у строк, установлений кар’єрним радником для відвідування, повинен відвідати центр зайнятості не пізніше ніж у день, що настає після закінчення дії обставин, які склалися у зв’язку з поважною причиною, за умови підтвердження її наявності відповідними документами.
У разі, коли такий день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, зареєстрований безробітний повинен звернутися до центру зайнятості у перший робочий день, що настає за ним.
Періодичність та кількість зустрічей визначається кар’єрним радником індивідуально, з урахуванням запланованих заходів та потреб ринку праці.

Відділ організації сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості

Перелік професій що користуються попитом в м. Олександрія та Олександрійському районі

16.08.2019, 15:28
1 бухгалтер 5 800.00-10 000.00
2 вагар 5 800.00
3 вантажник 5 165.00
4 Викладач професійно-технічного навчального закладу 4 540.00
5 виробник трафаретів, шкал та плат 4 200.00
6 верстатник широкого профілю 10 000.00
7 водій автотранспортних засобів 4 200.00 -9 000.00
8 в’язальник 4 175.00
9 газорізальник 4 200.00
10 головний бухгалтер 5 129.00
11 двірник 4 890.00
12 електромонтер з обслуговування електроустновок 7 433.00
13 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6 000.00
14 завідувач лабораторії (освіта) («Організація перевезень і управління на автотранспорті») 4 361.00
15 завідувач лабораторії (освіта) («Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів») 4 361.00
16 зварник 4 180.00
17 зоотехнік 6 000.00
18 інженер з охорони праці 4 173.00
19 інженер-конструктор 6 500.00
20 інженер-технолог 6 000.00
21 інспектр з кадрів 6 250.00
22 інспектор кредиткий 5 000.00
23 касир 4 175.00-8 000.00
24 касир торговельного залу 4 500.00
25 керівник музичний 2 087.00
26 кухар 4 175.00-4 300.00
27 лаборант 5 000.00
28 лицювальник-плиточник 8 200.00
29 лікарі (різної  спеціалізації) 4 173.00-4 351.00
30 лікар ветеринарної медицини 8 000.00
31 майстер виробничого навчання 4 540.00
32 машиніст автогрейдера 6 886.00
33 машиніст крана 7 000.00
34 менеджер (управитель) в оптовій торговлі 4 175.00
35 мийник посуду 4 173.00
36 монтажник гіпсокартонних конструкцій 7 000.00
37 начальник дільниці (водне господарство) 5 000.00
38 начальник цеху 12 000.00
39 охоронник 4 200.00
40 офісний службовець 5 500.00
41 педагог соціальний 5 448.00
42 перукар (перукар – модельєр) 4 175.00
43 підсобний робітник 5 100.00
44 помічник юриста 5 000.00
45 продавець непродовольчих товарів 5 000.00
46 продавець продовольчих товарів 6 500.00
47 сестра медична 2 088.00
48 слюсар з механоскладальних робіт 7 095.00
49 слюсар з ремонту технологічних установок 7 000.00
50 Слюсар із складання металевих конструкцій 8 000.00
51 слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5 500.00
52 слюсар-електромонтажник 12 000.00
53 слюсар-сантехнік 4 173.00
54 спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) (діловод, економіст) 4 900.00
55 фехнік-лаборант 4 600.00-5 800.00
56 тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 6 000.00
57 фахівець (банк) 12 000.00  
58 фрезерувальник 6 260.00
59 юрисконсульт 4 173.00

Вакансії призначені для осіб з інвалідністю

1. вантажник 4 929.60
2. двірник 4 670.40
3. завідувач лабораторії (освіта) 4 361.00
4. інженер-конструктор 4 323.00  – 5 000.00
5. менеджер (управитель) з маркетингу 4 323.00
6. менеджер (управитель) із збуту 4 323.00
7. механік 4 175.00
8. мийник посуду 4 173.00
9. робітник з благоустрою 4 929.60

Якщо Ви шукаєте роботу, не маєте професії або потребуєте перепідготовки, звертайтесь до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості! Ми Вам допоможемо!
Наша адреса: пр. Соборний, 126а тел. 7-70-34, диспетчер

До уваги роботодавців, які використовують працю іноземців! Змінено рахунки Кіровоградського обласного центру зайнятості

16.08.2019, 15:18

Кіровоградський обласний центр зайнятості повідомляє, що з 08 липня 2019 року змінено рахунки для зарахувань заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших надходжень (за працевлаштування іноземців, штрафні санкції тощо).
Перерахування коштів здійснювати за наступними реквізитами:
Одержувач коштів: Кіровоградський обласний центр зайнятості
Код ЄДРПОУ: 02771569
Банк: Казначейство України (ЕАП)
Код банку (МФО): 899998

1) р/р 37172301111001 – страхові внески роботодавців від суми фактичних витрат на оплату праці;
2) р/р 37171302111001 – страхові внески, утримані роботодавцями з суми виплат найманим працівникам;
3) р/р 37170303111001 – страхові внески осіб, які брали участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах;
4) р/р 37179304111001 – інші надходження до ФЗДССУВБ (працевлаштування іноземців);
5) р/р 37178305111001 – надходження від застосування штрафних санкцій (пеня, штрафи).

Відділ фінансового забезпечення Кіровоградського обласного центру зайнятості

Професіонали будівельної справи з Кіровоградщини можуть працевлаштуватися Ізраїлі

16.08.2019, 15:16

Опалубник, арматурник, лицювальник, штукатур – такі професії сьогодні актуальні для працевлаштування громадян України у Державі Ізраїль.
Для працевлаштування шукачі роботи повинні мати професійні навички, досвід і здібності для виконання будівельних робіт в сфері промислового будівництва, обробки деревини (з вмінням читати плани будівництва), роботи з металом, покриття стін та підлоги керамічною плиткою, штукатурних робіт.
Для кандидата на працевлаштування обов’язковим є дотримання наступних умов:
1) володіння професійними навиками зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;
2) є громадянином України;
3) вік 25-50 років (на дату подачі заяви до центру зайнятості);
4) ніколи раніше не працював в Ізраїлі;
5) не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;
6) не має судимості;
7) має бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.
Слід зазначити, що можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).
Більш детальну інформацію щодо умов працевлаштування українських працівників в будівельну галузь в Ізраїлі на сайті GOODWORK «Працевлаштування у Ізраїлі» www.goodwork.org.ua.

Відділ організації сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості

На початок сторінки