Олександрійський міськрайонний центр зайнятості »

Кіровоградщина: триває експертне опитування щодо перспектив розвитку регіонального ринку праці

08.09.2021, 15:31

Європейським Союзом та його державами-членами Німеччиною, Фінляндією, Польщею та Естонією для підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні реалізується спільна програма «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Програма підтримує реформу освіти з метою зробити навчання таким, що відповідає вимогам ринку праці, та допомогти молоді і дорослим реалізувати власний потенціал.
Програма має три компоненти, у тому числі компонент “Підвищення ефективності реформи професійно-технічної освіти”. В його рамках досліджуються потреби ринку праці (у контексті професійно-технічної освіти).
До реалізації заходів програми долучена державна служба зайнятості – в 10 регіонах, у тому числі в Кіровоградській області, реалізується пілотний проєкт з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.
До основних складових проєкту належать вибіркове опитування роботодавців щодо професійної структури кадрів, поточних та перспективних потреб у працівниках (за професіями, кваліфікаціями), опитування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що навчались у рамках регіонального замовлення, та експертне опитування щодо перспектив розвитку видів економічної діяльності області з найбільшою кількістю зайнятих, нових професій/кваліфікацій та їх потреби у розрізі кількісних та якісних показників (робота експертних фокус-груп).
Перші дві вказані складові проєкту вже реалізовані.
Розпочата робота щодо проведення експертних опитувань.
За статистичними даними визначено 10 галузей, в яких в області задіяна найбільша кількість найманих працівників. Утворено дві експертні групи в галузях сільського господарства та переробної промисловості (в секторі сільськогосподарського машинобудування).
Для роботи в групах в якості експертів залучаються керівники установ, організацій, підприємств, ейчари, працівники кадрових служб, представники наукових установ, профільних профспілкових організацій.
Варто зазначити, що метою проведення обстеження регіонального ринку праці є підготовка комплексного звіту щодо стану та тенденцій розвитку регіонального ринку праці, його професійної структури, поточної та перспективної потреби області в працівниках у професійному/кваліфікаційному розрізі.
Результати обстеження будуть спрямовані, серед іншого, на підготування пропозицій, рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.

Дистанційна робота в період карантину: чи врегульовані правові питання?

08.09.2021, 15:31

Законом України від 04.02.2021 №1213-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу” (набрав чинності 27.02.2021) внесено зміни до Кодексу законів про працю України, зокрема, в частині регулювання дистанційної роботи.
Так, вказаний Кодекс доповнено статтею 60-2 “Дистанційна робота”. Визначено, що дистанційною роботою є форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 05.05.2021 № 913-21 (набрав чинності 16.07.2021), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.07.2021 за № 886/36508, затверджено типову форму трудового договору про дистанційну роботу.
Ознайомитись із вказаною формою можна на вебсторінці Верховної Ради України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0886-21#Text

Як повідомити про факти нелегальної праці в області? Відтепер можна онлайн

08.09.2021, 15:30

На вебсторінці регіонального управління Держпраці можна ознайомитись із низкою матеріалів з питань легального оформлення трудових відносин.
Так, у рубриці “Нормативна база” розміщено тексти нормативно-правових актів з питань праці та зайнятості населення. У рубриці “Новини” періодично надаються коментарі державних інспекторів праці з тих чи інших питань додержання законодавства про працю. Активно висвітлюються і питання перевірок у сфері легального оформлення трудових відносин.
Пропонуємо ознайомитись з цими матеріалами!
Також звертаємо увагу, що за допомогою окремої вкладки “Повідомити про незадекларовану працю” можна поінформувати про факти нелегальної праці (https://kr.dsp.gov.ua/).

Заходи соціального захисту населення у січні- липні 2021 року

08.09.2021, 15:29

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (19,0 %), менеджерів та професіоналів (28,2%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (10,9%), кваліфікованих робітників з інструментом (12,1%), фахівців (19,0%), та найпростіші професії (10,8%).

Станом на 1 вересня 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1,9 тис. осіб, з яких 69,4 % складали жінки, 28,6 % – молодь віком до 35 років, кожен третій належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 24,4 % зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.
Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні- серпні 2021 року перебувало 5,5 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у серпні місяці – 0,197 тис. осіб.
Протягом січня- серпня 2021 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 1587 осіб, з них 1393 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 315 осіб; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 209 осіб.
Станом на початок вересня 2021 року 1,5 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.
Станом на 1 вересня 2021 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 174. У середньому на одну вакансію претендувало 11 осіб.
На сьогодні затребувані на ринку праці: лікарі-стоматологи, фельдшери ветеринарної медицини, бухгалтери, спеціалісти державної служби (місцевого самоврядування), вихователі дошкільних навчальних закладів, музичні керівники, слюсарі з обслуговування теплових мереж, соціальні робітники, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, водії автотранспортних засобів, музичні керівники, монтери колії та інші.

Про особливості подання інформації про вакансії для працевлаштування осіб з інвалідністю

17.08.2021, 16:22

При доборі працівників на заброньовані робочі місця в рахунок квоти осіб з інвалідністю та користування при цьому послугами державної служби зайнятості, роботодавці подають до базового центру зайнятості форму звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”. У другому розділі форми при цьому проставляється відмітка відносно категорії громадян – інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
При формулювання характеристик вакансії та вимог до претендента роботодавець має враховувати особливості застосування праці осіб з інвалідністю, передбачені трудовим законодавством, а саме:
щодо режиму роботи (пункт 4 розділу II “Коментарі до даних про вакансії” форми) – статтею 55 Кодексу законів про працю України передбачено, що робота особи з інвалідністю в нічний час допускається лише за його згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям;
пункт 5 “Характер виконуваної роботи” форми передбачає, у тому числі, можливість виконання роботи вдома;
за наявності шкідливих умов праці (пункт 6 форми) слід враховувати, що статтею 172 Кодексу законів про працю України передбачено, що працевлаштування особи з інвалідністю можливе виключно до медичних рекомендацій.
У пункті 3 форми при формулюванні завдань та обов’язків бажано більш детальне їх формулювання для врахування цього під час пропозиції особі з інвалідністю в центрі зайнятості вакансії та недопущення випадків надлишкових звернень осіб з інвалідністю до роботодавців. У пункті 7 форми також бажано зазначити соціальні послуги, які надаються працівникам та додатково можуть бути надані особам з інвалідністю.

Заходи соціального захисту населення у січні- липні 2021 року

17.08.2021, 16:21

Ситуація на ринку праці м.Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (25,6%), менеджерів та професіоналів (25,6%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (12,0%), кваліфікованих робітників з інструментом (11,3%), фахівців (12,8%), та найпростіші професії (12,7%).

Станом на 1 серпня 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 2,0 тис. осіб, з яких 69,1 % складали жінки, 30,0 % – молодь віком до 35 років, кожен третій належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 23,3 % зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.
Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні- липні 2021 року перебувало 5,3 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у липні місяці – 0,242 тис. осіб.
Протягом січня- липня 2021 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 1488 осіб, з них 1308 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 286 осіб; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 176 осіб.
Станом на початок серпня 2021 року 1,5 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.
Станом на 1 серпня 2021 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 133. У середньому на одну вакансію претендувало 15 осіб.
На сьогодні затребувані на ринку праці: лікарі-стоматологи, бухгалтери, спеціалісти державної служби (місцевого самоврядування), бібліотекари, електрогазозварники, кухари, соціальні робітники, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, водії автотранспортних засобів, електрогазозварники-врізальники, трактористи, охоронники та інші.

Інформацію підготував відділ інформаційних систем
Олександрійського міськрайонного центру зайнятості

Що робити роботодавцю, аби максимально оперативно знайти потрібного спеціаліста?

17.08.2021, 16:19

Рекрутинг – один із активних напрямків роботи з роботодавцями.
Що робити роботодавцю, аби максимально оперативно знайти потрібного спеціаліста? Правильно, звернутися до рекрутера служби зайнятості!
Служба зайнятості гарантує: у співпраці з фахівцями-рекрутерами роботодавець без зайвих клопотів, безкоштовно і максимально швидко знайде собі кваліфікованого працівника.
Такі спеціалісти є у кожному центрі зайнятості. Вони знайдуть претендента на робоче місце не лише у базі даних офіційно зареєстрованих безробітних, а й серед іншого незайнятого населення на відкритому ринку.
Ще одна перевага: роботодавцю не потрібно витрачати час на відбір кандидатів із великої кількості охочих, адже попередню співбесіду рекрутери проведуть самі.
За вашим бажанням служба зайнятості організує скайп-співбесіду з потенційними кандидатами на посаду. Швидко й зручно, чи не так?
До того ж фахівці служби зайнятості постійно формують базу клієнтів – шукачів роботи, і як тільки з’являється бажана вакансія, обов’язково повідомляють про неї претендента.
Чекаємо вас у будь-якому центрі зайнятості, зручному для вашого відвідування.

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Про строки подання інформації про попит на робочу силу

17.08.2021, 16:18

Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України “Про зайнятість населення” роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії).
Пунктом 5 розділу I Порядку подання форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316 (в редакції наказу від 05.12.2016 № 1476), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1726/29856, визначено, що форма звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочих дні з дати відкриття вакансії.
Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

Про добір працівників

17.08.2021, 16:18

Відповідно до статті 50 Закону України “Про зайнятість населення” роботодавці мають право проводити добір працівників безпосередньо або через суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні (приватні агентства зайнятості), чи державну службу зайнятості. При цьому роботодавці:
не мають права застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин;
повинні дотримуватись квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;
мають право:
– застосовувати працю іноземців та осіб без громадянства в порядку, визначеному законом;
– одержувати від центрів зайнятості компенсації (при працевлаштуванні громадян на нові робочі місця) у розмірах і порядку, що встановлені законодавством;
– одержувати від державної служби зайнятості безоплатно інформацію про пропонування робочої сили, послуги з добору і направлення на працевлаштування незайнятого населення;
– організовувати та проводити роботи тимчасового характеру.
При доборі працівників роботодавці:
мають право проводити співбесіди з кандидатами на працевлаштування з метою визначення відповідності їх професійних знань, вмінь та навичок встановленим вимогам;
не повинні висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру в оголошеннях (рекламі) про роботу, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, подання відомостей про особисте життя.
Інформація про попит на робочу силу (вакансії) подається роботодавцем до центру зайнятості відповідно до вимог Порядку подання форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316 (в редакції наказу від 05.12.2016 № 1476), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1726/29856, за формою звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженою вказаним наказом.

Як не стати жертвою торгівлі людьми? Працюй легально!

17.08.2021, 16:17

Нещодавно на нашій сторінці була розміщена підбірка матеріалів з питань протидії торгівлі людьми. В одному з них ішлося про розроблення нової державної програми протидії торгівлі людьми. У концепції щодо її розроблення констатовано: якщо до початку XXI століття основним видом торгівлі людьми вважалася торгівля з метою сексуальної експлуатації жінок, то на сьогодні спостерігається тенденція поширення інших видів торгівлі людьми, таких як примусова праця, рабство або звичаї, подібні до рабства, використання у порнобізнесі, вилучення органів, проведення дослідів над людиною, використання у жебракуванні, втягнення в злочинну діяльність. Особою, яка постраждала від торгівлі людьми, може виявитися будь-яка людина незалежно від ознак віку, статі, рівня освіти, соціального статусу, громадянства тощо.
У концепції також зазначено, що правова необізнаність населення є одним із факторів ризику, що призводять до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми.
У контексті примусової праці та підвищення рівня правової обізнаності пропонуємо ознайомитись з відеокурсом “Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості”, який містить, серед іншого, інформацію про переваги легальної зайнятості, запобігання дискримінації та гендерній нерівності при влаштуванні на роботу.
Відеокурс розміщено на вебсторінці Державного центру зайнятості у розділі “Освітній портал” – “Для населення”. Для його перегляду необхідно зареєструватись (потрібно мати електронну скриньку).

https://skills.dcz.gov.ua/course/informaczijnyj-seminar-z-zagalnyh-pytan-zajnyatosti-2/

На початок сторінки