Олександрійський міськрайонний центр зайнятості »

Лайфхаки служби зайнятості щодо пошуку роботи

20.04.2021, 12:50

У шукача роботи традиційно мільйон запитань. І найперше – як і де знайти роботу?
Пропонуємо кілька перевірених лайфхаків. Це працює, ми точно знаємо.
Крок 1. Разом із вашим кар’єрним радником складіть індивідуальний план працевлаштування. Продумати крок за кроком – це вже пів справи.
Крок 2. До щоденних справ обов’язково відтепер додайте перегляд вакансій на сайті служби зайнятості. Наразі їх близько 50 тисяч. База вакансій оновлюється щодня.
У пошуку обов’язково зазначте регіон.
Усі пропозиції роботи тут: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy
Якщо вас зацікавила вакансія, будь ласка, зверніться до центру зайнятості і назвіть номер пропозиції роботи.
Крок 3. Відвідуйте ярмарки вакансій, які проводять спеціалісти служби зайнятості. Під час карантину, звісно, це онлайн-формат, однак ви маєте можливість поспілкуватися з роботодавцем, почути його вимоги до фахівців, перелік обов’язків, поставити питання щодо графіку, заробітної плати тощо.
Пошук роботи – це не завжди так швидко, як хотілося б. Не опускайте руки після першої відмови! Рішучість, оптимізм, позитивне ставлення до життя скажуть про вас майбутньому роботодавцеві не менше, ніж ідеальне резюме.

Успіхів!

З 16 квітня діє нова форма звіту №4-ПН про заплановане масове вивільнення працівників

20.04.2021, 12:49

Від сьогодні, 16 квітня, підприємства, установи та організації, в разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання повинні подавати до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності, звіт за формою №4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці», за новою формою.
Нова форма звітності та порядок її складання затверджені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 березня 2021 року №563, що зареєстрований в Міністерство юстиції України 05 квітня 2021 року за №445/36067.
Термін подання звітності – не пізніше ніж за два місяці до вивільнення та не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення держслужбовців (п. 1 та 1-1 ч. 1 ст. 87 Закону України «Про державну службу»). У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання інформації є перший після нього робочий день.
Інформація за встановленою формою подається в електронному вигляді (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) або паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або особи, відповідальної за подання інформації).
Слід нагадати, що критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом 3 місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи, визначені у ст. 48 Закону «Про зайнятість населення».
Звертаємо увагу, що наказ Міністерства соціальної політики від 31 травня 2013 року №317, яким було затверджено форму звітності №4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядок її подання, втратив чинність.

Заходи соціального захисту населення у січні – березні 2021 року

20.04.2021, 12:49

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (16,2 %), менеджерів та професіоналів (10,0 %), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (26,9%), кваліфікованих робітників з інструментом (21,4 %), фахівців (7,0%), та найпростіші професії (18,5%).
Станом на 1 квітня 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 3.2 тис. осіб, з яких 63,7 % складали жінки, 31,1 % – молодь віком до 35 років, кожен четвертий належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 29,4 % зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.
Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні- березні 2021 року перебувало 4,3 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у березні місяці – 0,317 тис. осіб.
Протягом січня- березня 2021 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 568 осіб, з них 424 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 128 осіб; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 105 осіб.
Станом на початок квітня 2021 року 2,6 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.
Станом на 1 квітня 2021 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 270. У середньому на одну вакансію претендувало 12 осіб.
На сьогодні затребувані на ринку праці: інженери – конструктори, лікарі-стоматологи, швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварники, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, водії автотранспортних засобів та інші.

Професійне навчання у роботодавця: як адаптувати претендента на посаду до робочого місця?

23.03.2021, 16:18

Підприємства мають можливість підготувати персонал з числа претендентів на вакансію з урахуванням вимог конкретного робочого місця:
• навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та програмами з урахуванням специфіки виробництва, в тому числі стажування;
• за рахунок зменшення обсягу теоретичного курсу скорочується загальний термін навчання;
• виробниче навчання і практика організуються відповідно до особливостей виробництва;
• ефективності навчання сприяє залучення наставників, досвідчених висококваліфікованих працівників, представників трудових династій;
• стажування надає можливість претендентам на вакансію набути й удосконалити знання, практичні уміння та навички у межах наявної професійної освіти безпосередньо на конкретному робочому місці або посаді або спорідненого підприємства або набути додаткової компетенції тощо.
Роботодавці беруть участь в розробці робочих навчальних планів і програм, які відображатимуть сучасні технології та особливості виробництва.
За період професійного навчання на підприємстві особи зможуть адаптуватися до трудового колективу та швидше закріпитися на новій роботі після його закінчення.
Професійне навчання організовується за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Які послуги можуть отримати мешканці Кіровоградщини у службі зайнятості?

23.03.2021, 16:17

Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» видами соціальних послуг за цим Законом та Законом України «Про зайнятість населення» є:
• професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
• профорієнтація;
• пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
• надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», компенсації відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»;
• надання роботодавцям – суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення»;
• надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності відповідно до статті 30 Закону України «Про зайнятість населення»;
• здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб відповідно до статті 24-1 Закону України «Про зайнятість населення»;
• інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.
За Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» видами забезпечення є:
• допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
• допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.
Послуги громадянам та роботодавцям надаються державною службою зайнятості безкоштовно. Консультацію щодо надання послуг ви можете отримати у будь-якому центрі зайнятості.

Який розмір штрафних санкцій передбачено чинним законодавством у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян?

23.03.2021, 16:17

Відповідно до частини другої статті 53 Закону у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону (категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню), з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.
Тобто, стягнення штрафу з роботодавця відбуватиметься за кожну необґрунтовану відмову у разі невиконання ним протягом минулого року квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні.

Як підготуватися до співбесіди з роботодавцем?

23.03.2021, 16:16

Лягаючи спати, ти ніяк не можеш заснути, адже завтра такий важливий день! Нарешті! Серед багатьох претендентів на вакансію звернули увагу саме на твоє резюме і запросили тебе на співбесіду. Щоб не зіпсувати настрій собі і потенційному роботодавцю, скористайся нашими порадами:
• дізнайся якомога більше про компанію, де ти плануєш працювати;
• потурбуйся про рекомендації;
• визнач свій маршрут, щоб не запізнитися на зустріч;
• обери відповідний одяг;
• налаштуйся на співбесіду позитивно.
Оскільки більшість роботодавців ставлять одні й ті ж самі запитання, підготуйся до них.
Завчасно продумай свої відповіді на запитання щодо:
• твого професійного досвіду та обов’язків на останньому місці роботи;
• причини звільнення з останнього місця роботи;
• бажання працювати саме в цій компанії;
• заробітної плати, на яку ти претендуєш та готовності приступити до роботи.
Пам’ятай, що успіх у працевлаштуванні залежить не тільки від твоїх професійних якостей та кваліфікації, але й від того, яке враження ти справиш на роботодавця під час співбесіди. Вчися на власному досвіді і пам’ятай – випадкових перемог не буває!
Якщо перебуваєш у пошуку роботи – переглянь базу вакансій Державної служби зайнятості https://is.gd/bo3nN4

Перелік професій що користуються попитом в м. Олександрія та Олександрійському районі

23.03.2021, 16:15
1. бухгалтер 6 005.00
2. викладач професійного навчально-виховного закладу 4 717.00
3. водій автотранспортних засобів 6 500.00
4. головний бухгалтер 10 000.00
5. головний зоотехнік 8 300.00
6. головний конструктор 20 000.00
7. економіст 6 000.00
8. електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 10 000.00
9. електромеханік 8 500.00
10. електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7 800.00
11. інженер з якості 6 200.00
12. інженер-конструктор 8 000.00
13. інженер-технолог 10 000.00
14. інспектор воєнізованої охорони 9 000.00
15. керівник музичний 6 000.00
16. лікар-ортопед-травматолог 6 000.00
17. лікар-педіатр 6 000.00
18. лікар-стоматолог 7 000.00
19. лікар-фізіотерапевт 6 000.00
20. менеджер (управитель) із збуту 15 000.00
21. методист 4 086.00
22. механік 10 000.00
23. Начальник відділення (пенітенціарна система) 10 500.00
24. начальник планово-економічного відділу 15 000.00
25. перукар (перукар – модельєр) 7 000.00
26. продавець непродовольчих товарів 6 010.00
27. продавець продовольчих товарів 6 500.00
28. робітник з благоустрою 6 010.00
29. Сестра медична (брат медичний) 3 000.00
30. складальник 6 010.00
31. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 6 010.00
32. тракторист 10 000.00
33. фахівець 11 000.00
34. Фахівець з публічних закупівель 6 000.00
35. швачка 6 050.00

Вакансії призначені для осіб з інвалідністю

1. двірник 6 000.00
2. інженер-конструктор 6 100.00
3. лікар-психіатр 6 000.00
4. менеджер із збуту 6 100.00
5. механік 6 500.00
6. підсобний робітник 6 000.00

Якщо Ви шукаєте роботу, не маєте професії або потребуєте перепідготовки, звертайтесь до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості! Ми Вам допоможемо!
Наша адреса: пр. Соборний, 126а тел. (05235) 7-70-34, 050 012 59 32 диспетчер

Заходи соціального захисту населення у січні – лютому 2021 року

23.03.2021, 16:13

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (12,4%), менеджерів та професіоналів (13,4%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (34,9%), кваліфікованих робітників з інструментом (12,9%), фахівців (16,7%), та найпростіші професії (9,7%).

Станом на 1 березня 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 3.5 тис. осіб, з яких 61,3% складали жінки, 31,5% – молодь віком до 35 років, кожен четвертий належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 30,3 % зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.
Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні- лютому 2021 року перебувало 4,03 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у лютому місяці – 0,314 тис. осіб.
Протягом січня- лютого 2021 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 243 особи, з них 165 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 74 особи; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 75 осіб.
Станом на початок березня 2021 року 2,5 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.
Станом на 1 березня 2021 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 186. У середньому на одну вакансію претендувало 20 осіб.
На сьогодні затребувані на ринку праці: менеджери (управителі) із збуту, інженери – конструктори, механіки, сестри медичні (брат медичний), продавці продовольчих та непродовольчих товарів, електрозварники ручного зварювання, слюсарі із складання металевих конструкцій, слюсарі з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, та інші.

Ви маєте потребу в кадрах? Звертайтеся до служби зайнятості!

12.02.2021, 15:12

Якщо роботодавець має потребу в кадрах, вирішити її можливо шляхом звернення до державної служби зайнятості.
Для добору працівників будуть:
• детально з’ясовані вимоги роботодавця до претендентів на роботу;
• проаналізовані професійно-кваліфікаційні характеристики шукачів роботи, зареєстрованих у службі зайнятості, та внесені надані пропозиції щодо працевлаштування;
• здійснені заходи щодо профвідбору претендентів за допомогою профдіагностичних методик;
• організовані ярмарки та міні-ярмарки вакансій, у т.ч. у режимі онлайн;
• організовані співбесіди з шукачами роботи із застосуваннях сучасних засобів електронного зв’язку.
Для прискорення добору необхідних працівників, а для безробітних пошуку роботи, інформація про вакансії розміщена на інтернет-сторінці обласного центру зайнятості у рубриці «Шукаю роботу» Крім того, також на сторінці обласного центру зайнятості у соціальній мережі Facebook щоденно розміщуються вакансії, що мають найвищий рівень заробітної плати або непритаманні регіону, тощо.
Інформація про вакансію також може бути розміщена (працівників кадрових служб запрошуємо приєднатись до цієї сторінки та отримувати інформацію у рубриці «Електронний кадровий клуб»).

На початок сторінки